hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza
уторак, 23 април 2024 12:46

Конкурс Универзитета у Нишу за мобилност студената и наставника Педагошког факултета и Факултета уметности у оквиру програма Еrasmus+ КА131

У складу са уговором о додели наменских бесповратних средстава потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус у оквиру ERASMUS+ програма мобилности KA131, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс за мобилност студената и наставника Педагошког факултета и Факултета уметности ради учешћа у комбинованом интензивном програму (Blended Intensive Programme – BIP) под називом Pictorial Techniques During the Middle Ages

Конкурс је отворен до 15. маја 2024. године у 12:00 часова, а могу се пријавити искључиво студенти и наставници Педагошког факултета и Факултета уметности Универзитета у Нишу.

Комбинована (blended) мобилност се једним делом спроводе виртуелно путем интернета и дигиталних алата, а другим делом физичким присуством учесника на партнерској установи. Комбинован интензивни програм (BIP) је специфичан вид комбиноване мобилности за чије спровођење је неопходно учешће минимално 3 високошколске установе које су носиоци Еразмус повеље за високо образовање из 3 државе чланице ЕУ и/или треће земље придружене Програму Еразмус+. Додатно се захтева да физичка мобилности мора да траје од 5 до 30 дана током спровођења BIP-а, као и да студент похађањем овог програма оствари минимум 3 ЕСПБ кредита.

Координатор BIP пројекта под називом Pictorial Techniques During the Middle Ages је Универзитет Св. Ћирило и Св. Методије из Великог Трнова, Бугарска, а Универзитет у Нишу ће, с обзиром на тематику BIP-а, представљати учесници са Педагошког факултета и Факултета уметности. Специфичне обавезе учесника BIP-а у спровођењу појединих активности, које су у оквиру виртуелног и физичког дела мобилности планиране за спровођење у току летњег семестра 2023/24. године, регулисане су посебним Уговором између координатора и партнерских институција. Поменутим Уговором предвиђено је учешће десеторо студената и двоје наставника Педагошког факултета и Факултета уметности Универзитета у Нишу. Физичка мобилност у оквиру овог BIP-а планирана је за одржавање у периоду од 27. до 31. маја 2024. године у Великом Трнову, Бугарска.

Мобилности расположиве у оквиру BIP

 1. Десет комбинованих мобилности студената у сврху учења (Student Mobility for Studies – SMS), по пет за студенте Педагошког факултета и Факултета уметности, од чега се финансира физичка компонента мобилности у трајању од 5 радних дана
 2. Две комбиноване мобилности наставника у сврху извођења наставе или стручног усавршавања, по једна за наставнике Педагошког факултета и Факултета уметности, од чега се финансира физичка компонента мобилности у трајању од 5 радних дана

Услови учешћа студената, наставног и ненаставног особља у мобилности, критеријуми за избор кандидата, поступци одлучивања и подношења приговора, као и поступак номинације кандидата, детаљно су регулисани актуелним Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), а у даљем тексту наведене су информације које су од значаја само за учеснике овог конкурса.

Услови учешћа на конкурсу

1. На конкурс за комбиновану мобилност у оквиру наведеног BIP-а могу се пријавити само студенти и наставници Педагошког факултета и Факултета уметности Универзитета у Нишу.

2. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.

3. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност.

4. У складу са Уговором између координатора и партнера, максималан број учесника којима ће Универзитет у Нишу одобрити финансијску подршку из средстава пројекта мобилности ради учешћа у наведеном BIP-у је 10 студената и 2 наставника.

Саставни део овог конкурса је архива са прилозима, доступна за преузимање под називом Prilozi uz konkurs BIP – Pedagoski + F umetnosti 2024, у којoj се налазе упутство за припрему документације и неопходни формулари за пријаву учешћа на конкурсу. Учесници конкурса су обавезни да преузму и распакују архиву са прилозима, да пажљиво проуче приложена упутства и обавештења, као и да уредно попуне и потпишу одговарајуће формуларе и/или прикупе тражене потписе одговорних лица са печатом институције.

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (Прилог BIP1). Кандидати су обавезни да се придржавају овог упутства не само у припреми конкурсне документације већ и касније током процедуре када од одабраних кандидата буду захтевана додатна документа за припрему уговора о финансијској подршци за мобилност.

2. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

Студенти:

 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (Прилог BIP2)
 • Сагласност декана за учешће у BIP-у (Прилог BIP3)
 • Кратку биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију важећег пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уверење факултета о положеним испитима (препис оцена) на текућем и претходним нивоима студија
 • Потврду о знању енглеског језика
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (Прилог BIP4)

Наставници:

 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (Прилог BIP2)
 • Сагласност декана за учешће у BIP-у (Прилог BIP3)
 • Кратку биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију важећег пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за наставнике (Прилог BIP5)

3. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу mobility@ni.ac.rs уз ОБАВЕЗНУ напомену: Пријава за BIP. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (Прилог BIP1). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

4. Пријава се верификује тако што службеник на пословима међународне сарадње повратним имејлом потврђује уредан пријем пријавне документације. Кандидату који у року од 24 сата након слања пријаве не добије потврду пријема препоручује се да путем имејла () обавезно захтева информацију о статусу своје пријаве. Пријаве које нису верификоване на овај начин НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 15. мај 2024. године до 12:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о финансијској подршци

- Сходно правилима програма Еразмус+, учесници комбиноване мобилности добијају индивидуалну подршку само за период проведен на физичкој мобилности на страној институцији. Учешће у виртуелној компоненти мобилности се не финансира.

- Наставници на краткорочној физичкој мобилности која се у оквиру програма КА131 спроводи у земљама са нижим трошковима живота, као што је у овом случају Бугарска, за активности до 14 дана добијају 140 € по дану, при чему се на број дана активности додају и максимално 2 дана за путовање. Наставнику следује и надокнада путних трошкова у зависности од раздаљине између места из којег се путује и места одржавања активности. Раздаљина између Ниша и Великог Трнова добијена применом даљинара Европске Комисије (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en) износи 303,98 km, а за ту раздаљину следује надокнада путних трошкова у износу од 180 €, односно 210 € у случају да учесник користи зелени превоз.

- Студенти на краткорочној физичкој мобилности у оквиру пројеката КА131 одобрених 2023. године за активности до 14 дана добијају 79 € по дану без обзира у којој страној земљи се спроводи активност. При томе, студенти са смањеним могућностима на краткорочној физичкој мобилности од 5 до 14 дана могу да остваре право на додатак за инклузију у износу од 100 €. Детаљне информације о циљним групама за инклузију, потребној документацији и критеријумима за остваривање права на додатак доступне су на сајту Фондације Темпус (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/). Студенти се у пријави на конкурс само изјашњавају да ли ће захтевати додатна средства за инклузију или не, а документацију прикупљају и прилажу учесници којима Универзитет у Нишу одобри мобилност након спроведеног поступка селекције. Према правилима програма КА131, студенти са смањеним могућностима остварују право и на једнократну надокнаду путних трошкова идентичну оној коју добијају наставници.

- Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линк6).

- Здравствено осигурање учесника у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+. Селектовани студенти и наставници су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

- Напомена о опорезивању: На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је у Републици Србији ступио на снагу 14. децембра 2019. године, порез на доходак грађана се не плаћа, између осталог, и на примања остварена по основу „накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 динара за трошкове на месечном нивоу“. Наведена допуна се односи и на накнаду трошкова боравка коју физичка лица остваре у оквиру пројеката мобилности Erasmus+. Ове године, наведени неопорезиви износ средстава је, усклађивањем са годишњим индексом потрошачких цена у претходним календарским годинама, повећан на 137.941,00 динара (око 1.170 €). Накнаде трошкова боравка које следују учесницима овог конкурса су ниже од наведеног износа, па неће бити опорезоване. Међутим, накнаде трошкова превоза нису ослобођене пореза, па ће бити опорезоване по стопи од 20%.

- Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Erasmus+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

Критеријуми за избор кандидата

Селекција кандидата биће спроведена у складу са Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), али узимајући у обзир и специфичности BIP пројекта за који је расписан овај конкурс. Уговором између координатора и партнерских институција које реализују наведени BIP значајно је сужена област из које могу да потекну кандидати и у великој мери дефинисан профил учесника, па ће у овом случају бити примењени критеријуми као што следи.

1. Основни критеријуми за селекцију студената биће успех у току студија и познавање енглеског језика. Кандидати ће бити рангирани према броју остварених бодова, а укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу просечне оцене током студирања и познавања енглеског језика.

Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50. Познавање енглеског језика вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног факултета и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на факултету, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који имају већи број завршених година студија и који приложе садржајнију биографију.

2. Основни критеријуми за селекцију наставника биће искуство у настави и значај активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета.

Искуство у настави бодују се у распону од 0 до 10 бодова у зависности од научно-наставног звања и година радног стажа. Значај активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова, а процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата (руковођење и функције, награде и признања, допринос интернационализацији матичне институције, научни радови, учешће на међународним пројектима). У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати са дужим радним искуством.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Службеник на пословима међународне сарадње и Еразмус+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве не узимају се у разматрање и бивају одбачене, док пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса бивају одбијене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листу кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.

3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листу на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академског и административног координатора мобилности на Правном факултету Универзитета у Нишу.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата. Ректор задржава право да накнадно изврши измену одлуке, односно да прошири или скрати листу изaбраних кандидата у зависности од стварног стања средстава на пројектима.

6. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава координатора BIP-а о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документацију од номинованих кандидата и доставља је прихватној институцији.