hr logo

erasmus povelja logo

sanal casino - kıbrıs bahis siteleri - 1xbet - bonus veren siteler - casino siteleri - casino siteleri - online casino siteleri - canlı bahis siteleri - casino siteleri - casino siteleri
Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме

Издавачка делатност Универзитета у Нишу има традицију дугу четири деценије. Почетак ових активности био je 1970. године, када су издата прва три уџбеника универзитетских професора у Нишу. Данас издаваштво Универзитета у Нишу обухвата богату и разноврсну продукцију дела, како у штампаном, тако и електронском облику. Издавачка јединица Универзитета самостално припрема и издаје: књиге и часописе, монографије и студије, научни часопис "Facta Universitatis", часопис за друштвене науке "Теме", "Преглед предавања" и "Гласник Универзитета у Нишу", компакт дискове, аудио и видео публикације.

Уџбеници, приручници, помоћни уџбеници, монографије, зборници радова и информатори издају се на Универзитету у Нишу од 1970. године и до сада је изашло преко 170 ових публикација. Од 2002. године формиране су две библиотеке ACADEMIA (уџбеници, помоћни уџбеници и приручници) и SCIENCIA (монографије). Паралелно са штампаним издаваштвом, часописи и остале публикације објављују се и у електронском облику. "Facta Universitatis", "Теме", као и поједина издавачка дела Универзитета у Нишу, имају и своје интернет издање већ десетак година.

Часописи Универзитета

FACTA UNIVERSITATIS

Научни часопис "FACTA UNIVERSITATIS" је научни часопис међународног ранга који излази од 1986. године на енглеском језику. Часопис се током две и по деценије излажења афирмисао и стекао завидан углед у домаћим и међународним научним круговима о чему сведочи сарадња са угледним научницима из Србије и великог броја земаља, са више континената. Бројни реномирани научни радници и академици објављују своје радове у часопису, чланови су уређивачких одбора или су рецензенти радова.

Радови публиковани у серијама овог часописа редовно су реферисани у већем броју рефералних часописа. Програмска оријентација часописа је праћење развоја најновијих до стигнућа у науци, подстицање стваралачке мисли у циљу развоја науке и научноистраживачког рада наставника и сарадника Универзитета у Нишу, интердисциплинарно и мултидисциплинарно повезивање у реализацији на учноистраживачких пројеката и информисање јавности о степену развоја и достигнућима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету у Нишу.

Часoпис "Facta Universitatis" се публикује у 14 одвојених серија, према одговарајућим научним областима, покривајући већину научних дисципли на које се негују на Универзитету у Нишу. Серије "Facta Universitatis" су:

 • "Architecture and Civil Engineering"
 • "Automatic Control and Robotics"
 • "Economics and Organization"
 • "Electronics and Energetics"
 • "Law and Politics"
 • "Linguistics and Literature"
 • "Mathematics and Informatics"
 • "Mechanical Engineering"
 • "Medicine and Biology"
 • "Philosophy, Sociology, Psychology and History"
 • "Physical Education and Sport"
 • "Physics, Chemistry and Technology"
 • "Visual Arts and Music"
 • "Working and Living Environmental Protection"
 • "Teaching, Learning and Teacher Education"


У периоду од 1991 - 2007 "FACTA UNIVERSITATIS" је укључивала и серију: Mechanics, Automatic Control and Robotics.

Серије часописа Facta Universitatis излазе два до пет пута годишње, а шаљу се на преко 1.100 адреса широм света. Погледајте  онлајн издање научног часописа FACTA UNIVERSIATIS за преглед свих радова по категоријама.

 

Часопис за друштвене науке "Теме"

Часопис за друштвене науке "Теме" излази од 1977. године, прво под именом "Марксистичке теме", а од 1989. године са садашњим називом. "Теме" излазе четири пута годишње са радовима научника из наше земље, свих делова бивше Југославије, а последњих година расте број сарадника из иностранства. Часопис се публикује на српском, уз обавезни резиме на енглеском језику.

Погледајте онлајн издање часописа за друштвене науке "ТЕМЕ"

 

"Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes"

Новоосновани часопис Универзитета у Нишу из области енглеског језика за посебне и академске намене, опште и примењене лингвистике.
Погледајте  онлајн издање часописа

 

Часописи Универзитета у Нишу на Thomson Reuters Emerging Citation Index листи


Четири часописа, чији је издавач Универзитет у Нишу, доспели су на Thomson Reuters Emerging Citation Index List:

Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/index

Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMechEng

Facta Universitatis-Series Mathematics and Informatics http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMathInf

Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap


Треба поменути и да је још један часопис са Универзитета у Нишу, чији је издавач Медицински факултет (Acta Facultatis Medicae Naissensis - http://publisher.medfak.ni.ac.rs/AFMN/), такође доспео на ову листу.

 

Часописи факултета 

ARTEFACT

Часопис Факултета уметности у Нишу
Погледајте онлајн издање часописа

 

"Савремене технологије"

Часопис Технолошког факултета у Лесковцу
Погледајте онлајн издње часописа

 

Filomat

Часопис Природно-математичког факултета
Погледајте онлајн издање часописа

 

Functional Analysis, Approximation and Computation

Часопис Природно-математичког факултета
Погледајте онлајн издање часописа

 

Matematika i informatika

Часопис Природно-математичког факултета
Погледајте онлајн издање часописа

 

Biologica Nyssana

Часопис Природно-математичког факултета
Погледајте онлајн издање часописа

 

SERBIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES

Часопис Природно-математичког факултета
Електронску верзију часописа можете погледати на: http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/SJ_Geosciences/prvi-broj.pdf

 

Acta Medica Medianae

Часопис Медицинског факултета
Погледајте онлајн издање часописа

 

Acta Facultatis Medicae Naissensis

Часопис Медицинског факултета
Погледајте онлајн издање часописа

 

Safety Engineering

Часопис Факултета заштите на раду
Погледајте онлајн издање часописа

 

Годишњак

Часопис Учитељског факултета
Погледајте издања