hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
canlı casino rulet bonus veren siteler casino siteleri

Ректор

Функцију ректора Универзитета у Нишу од 01.октобра 2012. године обавља

rektor anticПроф. др Драган Антић
редовни професор Електронског факултета у Нишу
E-mail:
тел. (018) 257-970


Менаџер

dragan tasicПроф. др Драган Тасић
редовни професор Електронског факултета у Нишу
E-mail:
тел. (018) 257-093


Проректори

Универзитет у Нишу има пет проректора који, према овлашћењу ректора, прате рад факултета, организују послове у области наставе и научноистраживачког рада, студентског стандарда, међууниверзитетске и међународне сарадње, сарадње са привредним и другим организацијама, издавачке делатности, материјално-финансијских и инвестиционих питања.  Проректори Универзитета у Нишу су:

vlastimir nikolicпроректор за наставу
Проф. др Властимир Николић,
редовни професор Машинског факултета 
Е-маил:
тел. (018) 257-970

 

jovan stepanovicпроректор за научни рад и издавачку делатност
Проф. др Јован Степановић,
редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу
E-mail:
тел. (018) 257-970

 

Vesna Lopičićпроректор за међународну сарадњу
Проф. др Весна Лопичић,
редовни професор Филозофског факултета
E-mail:
тел. (018) 257-970

 

Evica Petrovićпроректор за финансије
Проф. др Евица Петровић ,
редовни професор Економског факултета
E-mail:
тел. (018) 257-970

 

prorektor dragan denicпроректор за обезбеђење квалитета
Проф. др Драган Денић,
редовни професор Електронског факултета
E-mail:
тел. (018) 257-970Савет Универзитета, као највиши орган управљања на Универзитету, одлучује о најзначајнијим питањима рада и развоја Универзитета: доноси Статут Универзитета, на предлог Сената, бира и разрешава ректора, на предлог Сената, доноси финансијски план, на предлог Сената, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Сената, усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Сената, даје сагласност на статут установе, односно високошколске јединице у саставу Универзитета, даје сагласност на одлуке о управљању имовином Универзитета, даје сагласност на расподелу финансијских средстава, доноси одлуку о статусној промени, промени назива и седишта факултета и других организационих јединица Универзитета, доноси одлуку о висини школарине, на предлог Сената, подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње, доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената, врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Универзитета, доноси одлуку о оснивању организационих јединица, на предлог Сената, обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Мандат чланова Савета траје три године. Члан Савета може бити члан органа управљања само једнe високошколске установе.
Број чланова Савета је 31, од чега је 17 представника Универзитета, 5 представника студената и 9 представника оснивача.

ЧЛАНОВИ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Зоран Грдић

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Винко Лепојевић

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Зоран Перић
Проф. др Зоран Пријић

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Пеђа Милосављевић

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Слободан Антић
Проф. др Иван Николић

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
Доц. др Биљана Новковић Цветковић

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
Доц. др Дарко Анђелковић

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Марина Димитријевић

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Проф. др Јелена Игњатовић

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Душан Трајковић
Проф. др Весна Николић

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Проф. др Евица Стојиљковић

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Проф. мр Катарина Ђорђевић

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Проф. др Драган Нејић

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Бранислав Стевановић

ЧЛАНОВИ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА
Богдан Петковић (Машински факултет)
Милан Милић (Електронски факултет)
Марко Петровић (Економски факултет)
Милан Виденовић (Филозофски факултет)
Лазар Ђурић (Педагошки факултет)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Др Душан Трајковић, редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Др Слободан Антић, редовни професор Медицинског факултета

Колегијум Универзитета

Колегијум координира и усклађује рад факултета и Универзитета и обавља друге послове који произилазе из конкретних потреба везаних за остваривање пословне политике Универзитета.

Колегијум заузима ставове, даје предлоге и покреће иницијативе у вези са појединим питањима рада Универзитета.
Ставови, предлози и иницијативе Колегијума достављају се Сенату или Савету.

ЧЛАНОВИ КОЛЕГИЈУМА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Колегијум чине ректор, проректори и декани факултета Универзитета у Нишу.

др Драган Антић, редовни професор, ректор Универзитета,
др Властимир Николић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Јован Степановић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Весна Лопичић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Евица Петровић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Драган Денић, редовни професор, проректор Универзитета

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

др Петар Митковић, редовни професор, декан Факултета

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
др Тадија Ђукић, редовни професор, декан Факултета

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Драган Манчић, редовни професор, декан Факултета

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Ненад Т. Павловић, редовни професор, декан Факултета

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Добрила Ђорђевић Станковић, редовни професор, декан Факултета

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
др Зоран Момчиловић, редовни професор, декан Факултета

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ 
др Иван Филиповић, редовни професор, в.д. декана Факултета

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
др Горан Обрадовић, редовни професор, декан Факултета

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
др Перица Васиљевић, редовни професор,  декан Факултета

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
др Љубиша Николић, редовни професор, декан Факултета

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
др Момир Прашчевић, редовни професор, декан Факултета

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
др Сузана Костић, редовни професор, декан Факултета

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
др Милован Братић, редовни професор, декан Факултета

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
др Наталија Јовановић, редовни професор, декан Факултета

Сенат

Сенат је највиши стручни орган Универзитета који одлучује о најважнијим питањима наставе и научног рада на Универзитету.

Сенат чине ректор, проректори и декани факултета, по функцији, и по један редовни професор са сваког факултета, које бирају наставно-научна већа факултета. У раду Сената учествују представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова. Студентске представнике бира студентски парламент у складу са Законом, водећи рачуна о равномерној заступљености студената са различитих факултета Сенат бира научно-стручна већа. Научно-стручна већа одлучују о избору наставника, давању сагласности на теме докторских дисертација и на извештаје о урађеним докторским дисертацијама.

ЧЛАНОВИ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

РЕКТОР И ПРОРЕКТОРИ

проф. др Драган Антић, редовни професор, ректор Универзитета
проф. др Евица Петровић , редовни професор, проректор
проф. др Весна Лопичић, редовни професор, проректор
проф. др Јован Степановић, редовни професор, проректор
проф. др Властимир Николић, редовни професор, проректор
проф. др Драган Денић, редовни професор, проректор

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Петар Митковић, декан Факултета
Проф. др Драгослав Стојић

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Тадија Ђукић, декан Факултета
Проф. др Љиља Антић

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Драган Манчић, декан Факултета
Проф. др Иван Милентијевић

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Ненад Т. Павловић, декан Факултета
Проф. др Љиљана Радовић

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Добрила Ђорђевић Станковић, декан Факултета
Проф. др Гордана Коцић

ПЕДАГОШКИ  ФАКУЛТЕТ
Проф. др Зоран Момчиловић, декан Факултета
Проф. др Јелена Вучковић Миневска

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ 
проф. др Иван Филиповић, в.д. декана Факултета

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Горан Обрадовић, 
Проф. др Мирослав Лазић

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Перица Васиљевић, декан Факултета
Проф. др Мирослав Ћирић

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Љубиша Николић, декан Факултета
Проф. др Горан Николић

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Проф. др Момир Прашчевић, декан Факултета
Проф. др Миомир Раос

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Проф. др Сузана Костић, декан Факултета

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Проф. др Милован Братић, декан Факултета
Проф. др Томислав Окичић

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Наталија Јовановић, декан Факултета
Проф. др Јелисавета Тодоровић

ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР
Проф. др Драгољуб Живковић, директор 

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА

Ђорђе Петровић (Правни факултет)
Кристина Петровић (Економски факултет)
Mарко Сотировић (Филозофски факултет)
Вељко Ивановић (Електронски факултет)
Немања Петковић (Факултет заштите на раду)
Ивана Петковић (Машински факултет)
Ђорђе Маричић (Грађевинско архитектонски факултет)

Научно - стручна већа

Научно-стручна већа Универзитета у Нишу су научни и стручни помоћни органи Сената Универзитета у Нишу. Научно-стручна већа су:
• Научно-стручно веће за природно-математичке науке;
• Научно-стручно веће за друштвено-хуманистичке науке.
• Научно-стручно веће за медицинске науке;
• Научно-стручно веће за техничко-технолошке науке;
• Уметничко-стручно веће;
• Научно-стручно веће за мултидисциплинарне студије.

Научно-стручно веће:
1. доноси одлуку о избору наставника у сва звања, осим у звање редовног професора,
2. даје мишљење Сенату о предлогу за избор у звање редовног професора;
3. именује чланове комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, на предлог факултета или департмана,
4. даје сагласност на предлог теме докторске дисертације пријављене на факултету;
5. даје сагласност на реферат о поднетој докторској дисертацији која се брани на факултету;
6. утврђује предлог ближих критеријума за избор у звања наставника у подручју;
7. утврђује предлоге Студијских програма за Сенат,
8. разматра и одлучује о другим питањима која му повери Сенат.

Сенат Универзитета може тражити мишљења или предлоге о појединим питањима од научно-стручних већа. Мандат чланова научно-стручних већа траје до окончања мандата Сената Универзитета у Нишу.

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

    Проф. др Мирослав Ћирић, Природно-математички факултет, председник,
    Проф. др Снежана Ђорић Вељковић, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,
    Проф. др Слађана Маринковић, Електронски факултет, члан
    Проф. др Предраг Рајковић, Машински факултет, члан, 
    Проф. др Љиљана Радовић, Машински факултет, члан, 
    Проф. др Гордана Коцић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Стево Најман, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Иван Манчев, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Гордана Стојановић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Јелена Манојловић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Миљана Јовановић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Владимир Ранђеловић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Иван Филиповић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Горан Ђорђевић, Природно-математички факултет, члан,   
    Проф. др Предраг Станимировић, Природно-математички факултет, члан,  
    Проф. др Зоран Тодоровић, Технолошки факултет у Лесковцу, члан,
    Проф. др Марина Стојановић, Факултет заштите на раду, члан.

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ

    Проф. др Срђан Голубовић, Правни факултет, председник,
    Проф. др Евица Петровић, Економски факултет, 
    Проф. др Тадија Ђукић, Економски факултет, члан,
    Проф. др Љиља Антић, Економски факултет, члан,
    Проф. др Соња Јовановић, Економски факултет, члан,
    Проф. др Горан Обрадовић, Правни факултет, члан,       
    Проф. др Мирослав Лазић, Правни факултет, члан,
    Проф. др Зоран Момчиловић, Педагошки факултет у Врању, члан,
    Проф. др Стојан Ценић, Педагошки факултет у Врању, члан,
    Проф. др Благица Златковић, Педагошки факултет у Врању, члан,
    Проф. др Весна Николић, Факултет заштите на раду, члан,
    Проф. др Милован Братић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан,
    Проф. др Драгана Берић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан,
    Проф. др Томислав Окичић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан,
    Проф. др Весна Лопичић, Филозофски факултет, члан,
    Проф. др Наталија Јовановић, Филозофски факултет, члан,
    Проф. др Владимир Јовановић, Филозофски факултет, члан,
    Проф. др Јелисавета Тодоровић, Филозофски факултет, члан,

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
  
    Проф. др Љубинка Јанковић Величковић, Медицински факултет, председник,
    Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Гордана Костић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Милица Пешић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Јелена Војиновић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Владмила Бојанић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Раде Чукурановић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Зорица Јовић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Душица Стојановић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Горан Јовановић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Љиљана Кесић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Саша Станковић, Медицински факултет, члан,    
    Проф. др Душанка Китић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Ивана Нешић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Перица Васиљевић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Драган Радовановић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан
    Проф. др Мирослав Стојановић, Медицински факултет, члан.

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ

    Проф. др Властимир Николић, Машински факултет, председник,
    Проф. др Велиборка Богдановић, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,
    Проф. др Петар Митковић, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,
    Проф. др Драгослав Стојић, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,
    Проф. др Драган Антић, Електронски факултет, члан,
    Проф. др Драган Денић, Електронски факултет, члан, 
    Проф. др Драган Манчић, Електронски факултет, члан,
    Проф. др Иван Милентијевић, Електронски факултет, члан,
    Проф. др Небојша Митровић, Електронски факултет, члан,
    Проф. др Ненад  Д. Павловић, Машински факултет, члан,
    Проф. др Ненад Т. Павловић, Машински факултет, члан,
    Проф. др Мића Вукић, Машински факултет, члан,    
    Проф. др Љубиша Николић, Технолошки факултет, члан,
    Проф. др Горан Николић, Технолошки факултет, члан, 
    Проф. др Нада Николић, Технолошки факултет, члан,  
    Проф. др Момир Прашчевић, Факултет заштите на раду, члан,
    Проф. др Миомир Раос, Факултет заштите на раду, члан,
    Проф. др Јасмина Радосављевић, Факултет заштите на раду, члан, 
    Проф. др Иван Филиповић, Пољопривредни факултет, члан,
    Проф. др Драгољуб Живковић, директор Иновационог центра Универзитета. 

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ

    Проф. др Слободан Милутиновић, Факултет заштите на раду, председник,    
    Проф. др Југослав Карамарковић, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,    
    Проф. др Бобан Стојановић, Економски факултет, члан,
    Проф. др Драган Стојановић, Електронски факултет, члан,
    Проф. др Драган Милчић, Машински факултет, члан,
    Проф. др Татјана Цветковић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Нела Малиновић Јовановић, Педагошки факултет, члан,
    Проф. др Невена Петрушић, Правни факултет, члан,
    Проф. др Александар Бојић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Ивана Банковић Илић, Технолошки факултет, члан,
    Проф. др Ратко Станковић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан
    Проф. мр Славица Ердељановић Цурк, Факултет уметности, члан,
    Проф. др Драгиша Бојовић, Филозофски факултет, члан,
    Доц. др Јелена Милановић, Пољопривредни факултет, члан.

    УМЕТНИЧКО-СТРУЧНО ВЕЋЕ

    Проф. мр Срђан Цакић, Технолошки факултет, председник,
    Проф. др Љиљана Василевска, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,    
    Проф. мр Зоран  Костић, Технолошки факултет, члан,    
    Проф. др Сунчица Михаиловић, Педагошки факултет, члан,
    Проф. др Сузана Костић, Факултет уметности, члан,
    Проф. мр Анђела Данковић, Факултет уметности, члан,
    Проф. мр Перица Донков, Факултет уметности, члан, 
    Проф. мр Бојан Живић, Факултет уметности, члан, 
    Проф. мр Драган Томић, Факултет уметности, члан,
    Проф. мр Катарина Ђорђевић, Факултет уметности, члан,
    Проф. мр Јелена Вучковски Миневска, Педагошки факултет у Врању, члан,
    Проф. мр Миљан Бјелетић, Факултет уметности, члан, 

Студентски парламент Универзитета у Нишу је орган Универзитета преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе. Према Закону о високом образовању студенти имају примарно место у систему високог образовања, као равноправни партнери у наставном процесу и спровођењу реформе високог образовања.

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента Универзитета у Нишу,  одржана је 6. децембра 2019. године. На њој је избрано следеће руководство:

Ђорђе Петровић, студент Правног факултета, за председника Студентског парламента Универзитета у Нишу,
Број телефона: 060/449-43-82; E-mail:

Кристина Петровић, студент Економског факултета,   за студента проректора Универзитета у Нишу,
Број телефона:060/32 808 77  ; E-mail:

Милош Аврамовић, студент Правног факултета за секретара Студентског парламента,

За  представнике СПУН-а у Етичком одбору  и Другостепеној дисциплинској комисији Универзитета у Нишу  изабрани су:

Сања Стојковић (Педагошки факултет)
Број телефона:064/2120756; E-mail:

Димитрије Крстић (Електронски факултет)
Број телефона: 060/4300204; E-mail:

Немањa Петковић  (Правни факултет)
Број телефона: 062/1602314; E-mail:

Милан Ђокић ( Природно-математички факултет)