hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza
четвртак, 02 јун 2022 07:46

Конкурс Универзитета у Нишу за мобилност студената и наставника Педагошког факултета у Врању у оквиру програма ЕRASMUS+ КА103 И КА131

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус у оквиру ERASMUS+ програма мобилности КА103 и KA131 (пројекти број 2020-1-RS01-KA103-065136 и 2021-1-RS01-KA131-HED-000011259)*, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс за мобилност студената и наставника Педагошког факултета у Врању ради учешћа у комбинованом интензивном програму (Blended Intensive Programme – BIP) под називом Theatrical Techniques in Educational Activities

Конкурс је отворен до 15. јуна 2022. године, а могу се пријавити искључиво студенти и наставници Педагошког факултета Универзитета у Нишу.

Комбинована (blended) мобилност се једним делом спроводе виртуелно путем интернета и дигиталних алата, а другим делом физичким присуством учесника на партнерској установи. Комбинован интензивни програм (BIP) је специфичан вид комбиноване мобилности за чије спровођење је неопходно учешће минимално 3 високошколске установе које су носиоци Еразмус повеље за високо образовање из 3 државе чланице ЕУ и/или треће земље придружене Програму Еразмус+. Додатно се захтева да физичка мобилности мора да траје од 5 до 30 дана током спровођења BIP-а, као и да студент похађањем овог програма оствари минимум 3 ЕСПБ кредита.

Координатор BIP пројекта под називом Theatrical Techniques in Educational Activities је Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ из Великог Трнова, Бугарска, а као партнери су пријављени Универзитет у Нишу, Универзитет у Питештију, Румунија и Универзитет „Afyon Kocatepe“ из Афионкарахисара, Турска. Универзитет у Нишу ће, с обзиром на тематику BIP-а, представљати студенти и наставници Педагошког факултета из Врања. Специфичне обавезе учесника BIP-а у спровођењу појединих активности, које су у оквиру виртуелног и физичког дела мобилности планиране за спровођење током јула месеца 2022. године, регулисане су посебним Уговором између координатора и партнерских институција. Поменутим Уговором предвиђено је учешће петоро студената и двоје наставника Педагошког факултета Универзитета у Нишу. Физичка мобилност у оквиру овог BIP-а планирана је за одржавање у периоду од 4. до 8. јула 2022. године у Питештију, Румунија.

*НАПОМЕНА:

Физички део комбиноване мобилности студената која буде одобрена по овом конкурсу биће финансиран из            средстава пројекта број 2021-1-RS01-KA131-HED-000011259, док ће за физичку мобилност наставника превасходно бити коришћена средства пројекта број 2020-1-RS01-KA103-065136. Одлуку о пројекту из кога ће бити финансирана мобилност појединих учесника доноси ректор на основу предлога који формулише Комисија.

Мобилности расположиве у оквиру BIP

 1. Пет комбинованих мобилности студената у сврху учења (Student Mobility for Studies – SMS) у укупном трајању од месец дана, од чега се финансира физичка компонента мобилности у трајању од 5 радних дана
 2. Две комбиноване мобилности наставника у сврху извођења наставе (Staff Mobility for teaching – STA) у укупном трајању од месец дана, од чега се финансира физичка компонента мобилности у трајању од 5 радних дана

Услови учешћа студената, наставног и ненаставног особља у мобилности, критеријуми за избор кандидата, поступци одлучивања и подношења приговора, као и поступак номинације кандидата, детаљно су регулисани актуелним Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), а у даљем тексту наведене су информације које су од значаја само за учеснике овог конкурса.

 

Услови учешћа на конкурсу

1. На конкурс за комбиновану мобилност у оквиру наведеног BIP-а могу се пријавити само студенти и наставници Педагошког факултета Универзитета у Нишу.

2. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују у мобилности.

3. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.

4. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност.

5. У складу са Уговором између координатора и партнера, максималан број учесника којима ће Универзитет у Нишу одобрити финансијску подршку из средстава пројеката мобилности ради учешћа у наведеном BIP-у је 5 студената и 2 наставника.

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (линк1). Кандидати су обавезни да се придржавају овог упутства не само у припреми конкурсне документације већ и касније током процедуре када од одабраних кандидата буду захтевана додатна документа за припрему уговора о финансијској подршци за мобилност.

2. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

Студенти:

 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк2)
 • Сагласност декана Педагошког факултета за учешће у BIP-у (линк3)
 • Кратку биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију важећег пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уверење факултета о положеним испитима (препис оцена) на текућем и претходним нивоима студија
 • Потврду о знању енглеског језика
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (линк4)

Наставници:

 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк2)
 • Сагласност декана Педагошког факултета за учешће у BIP-у (линк3)
 • Кратку биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију важећег пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за наставнике (линк5)

3. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу mobility@ni.ac.rs уз кратак опис садржаја пријаве. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (линк1). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

4. Пријава се верификује тако што службеник на пословима међународне сарадње повратним имејлом потврђује уредан пријем пријавне документације. Кандидату који у року од 24 сата након слања пријаве не добије потврду пријема препоручује се да путем имејла () обавезно захтева информацију о статусу своје пријаве. Пријаве које нису верификоване на овај начин НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

5. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном факултету (линк6) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности Универзитета у Нишу. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 15. јуни 2022. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о финансијској подршци

- Сходно правилима програма Еразмус+, учесници комбиноване мобилности добијају индивидуалну подршку само за период проведен на физичкој мобилности на страној институцији. Учешће у виртуелној компоненти мобилности се не финансира.

- Наставници на краткорочној физичкој мобилности која се у оквиру програма КА103 и КА131 спроводи у земљама са ниским трошковима живота, као што је у овом случају Румунија, за активности до 14 дана добијају 140 € по дану, при чему се на број дана активности додају и максимално 2 дана за путовање. Наставницима следује и надокнада путних трошкова у зависности од раздаљине између места из којег се путује и места одржавања активности. Раздаљина између Врања и Питештија добијена применом даљинара Европске Комисије (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en) износи 350,16 km, а за ту раздаљину следује надокнада путних трошкова у износу од 180 €.

- Студенти на краткорочној физичкој мобилности у оквиру програма КА131 за активности до 14 дана добијају 70 € по дану без обзира у којој страној земљи се спроводи активност. При томе, студенти са смањеним могућностима на краткорочној физичкој мобилности од 5 до 14 дана могу да остваре право на додатак за инклузију у износу од 100 €. Детаљне информације о циљним групама за инклузију, потребној документацији и критеријумима за остваривање права на додатак доступне су на сајту Фондације Темпус (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/). Студенти се у пријави на конкурс само изјашњавају да ли ће захтевати додатна средства за инклузију или не, а документацију прикупљају и прилажу учесници којима Универзитет у Нишу одобри мобилност након спроведеног поступка селекције. Према правилима програма КА131, студенти са смањеним могућностима остварују право и на једнократну надокнаду путних трошкова идентичну оној коју добијају наставници, а која у овом случају износи 180 €.

- Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линк7).

- Здравствено осигурање учесника у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+. Селектовани студенти и наставници су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

- Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): OLS је портал за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и зa похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности (https://erasmusplusols.eu/en/). Селектованим студентима биће додељене лиценце за приступ OLS порталу ради полагања теста из познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и да похађају курс одабраног језика током мобилности.

- Напомена о опорезивању: На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је у Републици Србији ступио на снагу 14. децембра 2019. године, порез на доходак грађана се не плаћа, између осталог, и на примања остварена по основу „накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 динара за трошкове на месечном нивоу“. Наведена допуна се односи и на накнаду трошкова боравка коју физичка лица остваре у оквиру пројеката мобилности Erasmus+. Ове године, наведени неопорезиви износ средстава је, усклађивањем са годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској години, повећан на 111.380 динара. Накнаде трошкова боравка изнад овог износа опорезују се по стопи од 20%, а по стопи од 20% опорезују се и накнаде трошкова превоза.

- Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Erasmus+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

Критеријуми за избор кандидата

Селекција кандидата биће спроведена у складу са Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), али узимајући у обзир и специфичности BIP пројекта за који је расписан овај конкурс. Уговором између координатора и партнерских институција које реализују наведени BIP значајно је сужена област из које могу да потекну кандидати и у великој мери дефинисан профил учесника, па ће у овом случају бити примењени критеријуми као што следи.

1. Основни критеријуми за селекцију студената биће успех у току студија и познавање енглеског језика. Кандидати ће бити рангирани према броју остварених бодова, а укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу просечне оцене током студирања и познавања енглеског језика.

Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50. Познавање енглеског језика вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног факултета и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на факултету, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који имају већи број завршених година студија и који приложе садржајнију биографију.

2. Основни критеријуми за селекцију наставника биће искуство у настави и значај активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета.

Искуство у настави бодују се у распону од 0 до 10 бодова у зависности од научно-наставног звања и година радног стажа. Значај активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова, а процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата (руковођење и функције, награде и признања, допринос интернационализацији матичне институције, научни радови, учешће на међународним пројектима). У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати са дужим радним искуством.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Службеник на пословима међународне сарадње и Еразмус+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве не узимају се у разматрање и бивају одбачене, док пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса бивају одбијене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.

3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академског и административног координатора мобилности на Педагошком факултету Универзитета у Нишу.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата. Ректор задржава право да накнадно изврши измену одлуке, односно да прошири или скрати листу изaбраних кандидата у зависности од стварног стања средстава на пројектима.

6. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава координатора BIP-а о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документацију од номинованих кандидата и доставља је прихватној институцији.