hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza
петак, 13 мај 2022 11:09

Конкурс Универзитета у Нишу за одлазну мобилност наставног и ненаставног особља у оквиру програма ЕRASMUS+ КА107

(International Credit Mobility - ICM)

У складу са уговором о додели наменских бесповратних средстава број 2019-1-RS01-KA107-000651 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс је отворен до 25. маја 2022. године, а могу се пријавити запослени на факултетима Универзитета у Нишу, и то за

 • мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA)
 • мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training - STT)
 • мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT).

Активност држања наставе омогућава наставном особљу Универзитета у Нишу да изводи наставу на партнерској ВШ институцији у иностранству и може се одвијати у било којој области академских или струковних студија обухваћеној међуинституционалним уговором. Активност стручног усавршавања подржава професионални развој наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу кроз различите видове обуке, праћење рада и/или преузимање/усвајање радних искустава на партнерској ВШ институцији у иностранству. Коришћење средстава програма Erasmus+ за финансирање мобилности у сврху рада на научним пројектима или учешћа на научним скуповима није дозвољено.

Трајање мобилности - Према правилима програма Erasmus+ КА107, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља ограничено је на најмање 5, а највише 60 радних дана, али је, у складу са наведеним уговором о додели наменских бесповратних средстава, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу фиксирано на 5 радних дана, уз могућност да учеснику буду одобрена и до 2 додатна дана за путовање (по 1 дан пре почетка и по завршетку активности).

Број сати држања наставе/стручног усавршвања - Сходно правилима програма Erasmus+, учесник мобилности у сврху држања наставе мора на партнерској институцији одржати најмање 8 сати наставе недељно. Ако се држање наставе комбинује са стручним усавршавањем, онда се обавеза држања наставе смањује на 4 сата недељно. У оквиру мобилности за стручно усавршавање је такође обавезно спровести радне активности у трајању од 8 сати недељно.

*Мобилности које буду одобрене по овом конкурсу биће спроведене у летњем семестру 2021/2022. академске године, најкасније до почетка колективних годишњих одмора средином јула 2022. Пројекат 2019-1-RS01-KA107-000651 завршава се 31. јула 2022. и не постоји могућност да било која мобилност у оквиру пројекта буде спроведена накнадно.

Расположивост

 1. Мароко – 1 (једна) мобилност:

Једна мобилност за стручно усавршавање на Универзитету „Abdelmalek Essaadi“ у Тетоуану (http://www.uae.ma/website/) у области биологије.

 1. Албанија - 3 (три) мобилности:

Две мобилности за држање наставе и једна мобилност за стручно усавршавање на Универзитету „Ismail Qemali“ у Влори (https://univlora.edu.al/en/). Области размене: Енглески језик и књижевност, Информационо-комуникационе технологије.

Услови учешћа студената, наставног и ненаставног особља у мобилности, критеријуми за избор кандидата, поступци одлучивања и подношења приговора, као и поступак номинације кандидата, детаљно су регулисани актуелним Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу ( https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), а у даљем тексту наведене су информације које су од значаја само за учеснике овог конкурса.

Услови учешћа на конкурсу

 1. На конкурс за мобилност наставног и ненаставног особља могу се пријавити само лица запослена на факултетима и другим организационим јединицама Универзитета у Нишу са статусом правног лица.
 2. Учесник конкурса је обавезан да обезбеди одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране декана, односно ректора.
 3. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне и закаснеле пријаве ће бити одбачене.
 4. Учесник конкурса је обавезан да преда План држања наставе уколико се пријављује за STА, односно План рада (усавршавања) у случају пријаве за STT, усаглашен са прихватном институцијом. Учесници су дужни да самостално контактирају колеге, односно чланове наставног или административног особља одговарајућих факултета, департмана, служби или других организационих јединица на партнерским институцијама и да са њима договоре планове држања наставе/рада, начин и методологију спровођења наставе или усавршавања, као и датуме боравка. План наставе/рада мора бити одобрен и потписан барем од стране контакт особе са одговарајућег департмана, факултета или службе на прихватној институцији. Идентичне пријаве више учесника (идентични планови наставе/рада, идентични описи доприноса за корисника и институцију, итд.) биће одбачене.
 5. Учесник конкурса је обавезан да влада страним језиком на коме ће бити држана настава или обављено стручно усавршавање.
 6. Дозвољена је само једна пријава по учеснику. Ако неко од учесника конкурса пошаље више од једне пријаве, биће разматрана само пријава која је прва примљена.
 7. Пријаве кандидата који су већ реализовали или имају одобрену мобилност у току 2022. године неће бити разматране на овом конкурсу.

 Важне информације и напомене о учешћу на конкурсу

1. Од кандидата се захтева да пажљиво и у целости прочитају текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (линк Sz1).

2. Кандидати треба да проуче горе наведену расположивост мобилности на ВШ институцијама из партнерских земаља са којима Универзитет у Нишу има потписане КА107 међуинституционалне уговоре и определе се само за једну институцију на којој имају остварен контакт и/или сарадњу са колегом од кога добију сагласност (позивно писмо) за реализацију своје мобилности у периоду предвиђеном овим конкурсом.

3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за запослене (линк Sz2)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк Sz3)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима и фотографијом)
 • Одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране декана факултета (линк Sz4)
 • Сагласност о обављању мобилности добијену од стране прихватне институције у виду позивног писма упућеног кандидату
 • Уредно попуњен План држања наставе за STА (линк Sz5), односно План рада за STT (линк Sz6). Кандидат који се пријављује за комбиновану мобилност користи образац за STА (линк Sz5). План држања наставе, односно План рада, мора бити усаглашен са колегама на прихватној институцији и потписан од стране учесника конкурса и контакт особе на прихватној институцији, а пожељно је, ако је могуће, обезбедити и потпис одговорног лица прихватне институције.

Осим наведених, учесник конкурса може приложити и друга документа од значаја за рангирање и избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак у иностранству, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или о учешћу у реализацији програма мобилности на матичној институцији и томе слично.

4. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу mobility@ni.ac.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу институције на коју се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (линк Sz1). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

5. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном факултету (линк Sz7) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности Универзитета у Нишу. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 25. мај 2022. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о подршци учесницима и друге напомене

У складу са раније наведеним уговором о додели наменских бесповратних средстава, Универзитет у Нишу ће за наставно и ненаставно особља на мобилности у партнерским земљама обезбедити индивидуалну подршку за трошкове боравка у месту одржавања активности у износу од 180 € дневно (5 радних дана + 2 дана за пут), као и надокнаду трошкова превоза у износу од 360 € за Мароко, односно 180 € за Албанију.

- Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa нега, помоћнa опремa, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линк Sz8).

- Напомена о опорезивању: На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је у Републици Србији ступио на снагу 14. децембра 2019. године, порез на доходак грађана се не плаћа, између осталог, и на примања остварена по основу „накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 динара за трошкове на месечном нивоу“. Наведена допуна се односи и на накнаду трошкова боравка коју физичка лица остваре у оквиру пројеката мобилности Erasmus+ КА103 и КА107. Ове године, наведени неопорезиви износ средстава је, усклађивањем са годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској години, повећан на 111.380 динара. Накнаде трошкова боравка изнад овог износа опорезују се по стопи од 20%, а по стопи од 20% опорезују се и накнаде трошкова превоза.

- Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Erasmus+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

- Здравствено осигурање наставног и ненаставног особља у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA107. Учесници мобилности су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање.

Критеријуми за избор кандидата

1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани према институцији и према врсти активности (држање наставе и стручно усавршавање) за коју се пријављују. Рангирање кандидата биће обављено у свакој категорији понаособ.

2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу оцене планова наставе/рада, радног искуства и наставничког звања или радног места, процене значаја активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета и претходног учешћа у програмима мобилности. Трајање мобилности је у овом случају фиксирано на 5 обавезних радних дана и није релевантно за рангирање кандидата. Системом бодовања даје се приоритет кандидатима који у претходне три календарске године нису остварили ни једну мобилност.

3. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела средстава предвиђених за мобилност запослених из једне у другу категорију (из држања наставе у стручно усавршавање или обрнуто) тако да финансијску подршку добије што већи број пријављених кандидата уколико то расположива средства омогућавају.

4. Ако по окончању конкурса за мобилност запослених преостану неискоришћена средства само у једној категорији, кандидатима ће наредним конкурсом бити омогућено да се пријављују за обе активности (настава и усавршавање), али ће предност имати кандидати који се пријављују у оквиру активности за коју су остала неискоришћена средства из претходног конкурса.

5. Кандидат који неоправдано одустaне од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију Универзитету. Право на мобилност може бити ускраћено и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

Оцењивање и бодовање кандидата за држање наставе

- План држања наставе се оцењује у распону од 0 до 10 бодова. Помоћ у процени квалитета приложеног плана Комисија може по потреби затражити од еминентних професора у датој области.

- Искуство у настави и научно-наставно или уметничко-наставно звање кандидата бодују се у распону од 0 до 10 бодова према приложеној табели.

- Значај активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата и приложених докумената (учешће у пословима на реализацији мобилности и допринос интернационализацији матичне институције, научни радови, учешће на међународним пројектима, руковођење и функције, награде и признања, итд.), као и на основу мишљења које Комисије по потреби може затражити од руководства факултета и/или Универзитета у Нишу.

- Свако учешће у Erasmus+ или неком другом програму мобилности током текуће и у свакој од претходне три календарске године бодује се негативним бодовима у распону од -10 до -3 према приложеној табели.

Држање наставе / критеријум

Бодови

План држања наставе

0 – 10

Искуство + звање:    редовни професор или еквивалентно звање

                                      ванредни професор или еквивалентно звање

                                      доцент или еквивалентно звање

                                      асистент са докторатом или еквивалентно звање

                                      асистент или еквивалентно звање

9 – 10

7 – 8

5 – 6

3 – 4

0 – 2

Значај активности за углед Универзитета

0 – 10

Учешће у мобилности:  мобилност у текућој или претходној години

                                             мобилност остварена 2 године пре текуће године

                                             мобилност остварена 3 године пре текуће године

-10

  -6

  -3

 • Оцењивање и бодовање кандидата за стручно усавршавање

- План рада током стручног усавршавања оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Помоћ у процени квалитета приложеног плана Комисија може по потреби тражити од руководиоца одговарајуће службе или катедре.

- Радно искуство и радно место или звање кандидата бодују се у распону од 1 до 10 бодова према приложеној табели.

бодова према приложеној табели.

- Значај активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата и приложених докумената (учешће у пословима на реализацији мобилности и допринос интернационализацији матичне институције, радна достигнућа, учешће на пројектима, руковођење и функције, награде и признања, итд.), као и на основу мишљења које Комисије по потреби може да тражи од руководства факултета и/или Универзитета у Нишу.

- Свако учешће у Erasmus+ или неком другом програму мобилности током текуће и у свакој од претходне три календарске године бодује се негативним бодовима у распону од -10 до -3 према приложеној табели.

Стручно усавршавање / критеријум

Бодови

План рада током стручног усавршавања

0 – 10

Искуство + радно место:  старији/виши службеник/сарадник/техничар

                                               службеник/сарадник/техничар

                                               млађи/нижи службеник/сарадник/техничар

                                              приправник

8 – 10

5 – 7

3 – 4

0 – 2

Значај активности за углед Универзитета

0 – 10

Учешће у мобилности:      мобилност у текућој или претходној години

                                                мобилност остварена 2 године пре текуће године

                                                мобилност остварена 3 године пре текуће године

-10

  -6

  -3

6. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који раде на пословима реализације мобилности на матичној институцији, чија мобилност може бити од значаја за реализацију неког међународног пројекта (Erasmus+, CEEPUS, FP7, итд.), који долазе са факултета или друге организационе јединице Универзитета са мањим бројем остварених мобилности и чија мобилност је краћег трајања.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Службеник на пословима међународне сарадње и Erasmus+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.

3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе за мобилност на свим факултетима Универзитета у Нишу.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

4. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.

5. Институционални координатор и/или службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.