hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Факултет заштите на раду у Нишу – Инжењерство заштите на раду - МАС

Студијски програм - Инжењерство заштите на раду

Научно поље - технолошке науке
Научна област - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Диплома/титула - Мастер инжењер заштите животне средине
Ниво студија - мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

 

ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА - ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ДИПЛОМА ИЗДАЈЕ


Сврха студијског програма мастер академских студија Инжењерство заштите на раду је образовање мастер инжењера заштите на раду у складу са потребама друштва и за даље академско усавршавање у складу са захтевима безбедности и здравља на раду у будућности.

Основни циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у области инжењерства заштите на раду и решавање проблема безбедности и здравља на раду у организацијама.

Посебни циљеви програма су стицања општих и посебних теоријских знања и практичних вештина за:
•    анализу и оцену професионалног ризика;
•    развој система заштите на раду у технолошким процесима;
•    контролу буке и вибрација;
•    процену утицаја електромагнетног зрачења на човека и примену мера заштите;
•    заштиту од статичког електрицитета и атмосферског пражњења;
•    примену ергономске методологије и реализацију практичних ергономских решења;
•    управљање пројектима и  примену принципа пројектног управљања у превентивном инжењерству;
•    системско и свеобухватно сагледавање могућности за досезање циљева одрживости кроз призму индустријских система;
•    управљање заштитом на раду;
•    израду нормативних аката из области заштите на раду,
•    примену информационих система у заштити на раду:
•    индентификацију и анализу опасног деловања електричне енергије  на човека и примену мера заштите од опасног дејства електричне енергије;
•    заштиту здравља на радном месту, разумевање утицаја радног оптерећања, услова рада и окружења на здравље људи;
•    стицање знања о основним карактеристикама  системског инжењерства и о моделима и методима одлучивања и оцене ефективности;
•    критичко сагледавање актуелних проблема безбедности и здравља на раду  и особености њиховог истраживања и решавања;
•    иновационе активности и тимски рад,
•    управљање и развој људских ресурса у систему безбедности и заштите здравља на раду;
•    перманентно образовање и развој система знања у области заштите на раду.
Савладавањем студијског  програма студент стиче професионалну компетенцију за:
•    процену професионалног ризика,
•    управљање расположивим ресурсима у систему безбедности и заштите здравља,
•    израду извештаја о стању безбедности и заштите здравља,
•    израду планова и техничке документације заштите на раду,
•    израду нормативних аката из области заштите на раду,
•    надзор у области безбедности и заштите здравља,
•    експертизу незгода, повреда, удеса и вештачења,
•    образовање и управљање знањем из области заштите на раду,
•    обучавање, професионалну селекцију и развој вештина за безбедан рад,
•    успостављање и развој интегрисаног система менаџмента,
•    развој методологије, метода и процедура за управљање системом безбедности,
•    организовање и руковођење системом заштите,
•    развој метода који интегришу перформансе безбедности у циљеве менаџмента и продуктивност организације,
•    примену информационих технологија у инжењерству заштите на раду.

 

ПОДАЦИ О НАМЕНИ СТЕЧЕНОГ ЗВАЊА - ИНФОРМАЦИЈЕ О АКАДЕМСКИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ МОГУЋНОСТИМА КОЈЕ ПРУЖА КВАЛИФИКАЦИЈА


Након завршеног студијског програма мастер академских студија студент стиче академско звање – мастер инжењер заштите на раду. Мастер инжењери заштите на раду су оспособљени за укључивање у специјалистичке и докторске академске студије из истих или сродних области студија.

Стечени стручни назив пружа професионалне могућности запошљавања код свих правних субјеката и предузетника за обављање послова управљања и организовања послова безбедности и здравља на раду, вршење процене професионалног ризика, израду планова заштите на раду, вршење надзора у области безбедности и здравља на раду, организовање и руковођење системом заштите, као и могућност запошљавања у институтима и агенцијама које се баве пословима безбедности и здравља на раду, локалној и републичкој администрацији.

Погледајте више детаља о факултету: Факултет заштите на раду