hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Факултет заштите на раду у Нишу - Заштита животне средине - ОАС

Студијски програм - Заштита животне средине


Научно поље - Техничко-технолошке науке
Научна област - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Диплома/титула – Дипломирани инжењер заштите животне средине
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240


ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА - ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ДИПЛОМА ИЗДАЈЕ


Сврха студијског програма основних академских студија Заштита животне средине је образовање студената за професију дипломираног инжењера заштите животне средине у условима све израженије еколошке кризе, а у складу са потребама привреде и развоја друштва у оквиру прихваћене стратегије развоја и остваривања одрживог развоја.

Основни циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа из области инжењерства и менаџмента у управљању заштитом животне средине. Осим стицања компетенција, знања и вештина из области заштите животне средине, циљ је развој креативних инжењерских способности разматрања еколошких проблема, способност аналитичког и критичког мишљења, развијање особина за тимски рад.

Посебни циљеви програма су стицања општих и посебних теоријских знања и практичних вештина за:

 • идентификацију опасности и ризика у животној средини,
 • развој и примену одрживих решења у области заштите животне средине,
 • развој и примену политика и стратегија одрживог развоја и заштите животне средине,
 • успостављање и реализовање принципа интегрисане превенције и контроле загађења животне средине,
 • мониторинг загађивања и деградације животне средине,
 • мониторинг квалитета животне средине,
 • надзор у области заштите животне средине,
 • образовање и обучавање запослених из области заштите животне средине и
 • организовање и руковођење системом заштите животне средине у организацијама и локалним заједницама.


Савладавањем студијског  програма студент стиче професионалну компетенцију за:

 • примену метода и поступака претходне анализе еколошког ризика;
 • организовање и спровођење активности оцењивања еколошког ризика;
 • мерење и контролу стања животне средине;
 • одржавање квалитета животне средине;
 • евидентирање, анализу и интерпретацију података о повредама, болестима, штетама на имовини, ефектима на животну средину;
 • примену метода и поступака за оцену енергетске ефикасности;
 • израду локалних стратегија одрживог развоја и заштите животне средине;
 • спровођење процедуре процене утицаја на животну средину и израду студија о процени утицаја и стратешкој процени утицаја;
 • израду студија о процени утицаја од опасних материја;
 • израду планова и програма превенције удеса од опасних материја;
 • спровођење процедуре интегрисане превенције и контроле загађења, израду документације о интегрисаној дозволи;
 • пројектовање система, израду и реализовање планова и програма мониторинга заштите животне средине;
 • израду и ажурирање катастра стања и загађивача животне средине;
 • реализовање процедуре менаџмента отпадом и опасним материјама;
 • успостављање интегрисаног система менаџмента;
 • надзор у области заштите животне средине;
 • образовање и управљање знањем за заштиту животне средине;
 • управљање пројектима и иновацијама у систему заштите животне средине;
 • примену информационих технологија у инжењерству заштите животне средине.

 

ПОДАЦИ О НАМЕНИ СТЕЧЕНОГ ЗВАЊА - ИНФОРМАЦИЈЕ О АКАДЕМСКИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ МОГУЋНОСТИМА КОЈЕ ПРУЖА КВАЛИФИКАЦИЈА

Након завршеног студијског програма основних академских студија студент стиче стручно звање – дипломирани инжењер заштите животне средине. Дипломирани инжењери заштите животне средине су оспособљени за укључивање у мастер академске студије из истих или сродних области студија.

Стечени стручни назив пружа професионалне могућности запошљавања код свих правних субјеката и предузетника за обављање послова из области заштите животне средине, у институтима и агенцијама које се баве пословима заштите животне средине, локалној и републичкој администрацији.

 

Погледајте више детаља о факултету: Факултет заштите на раду