hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Факултет заштите на раду - Заштита на раду - ОАС

Студијски програм - Заштита на раду

Научно поље - Техничко-технолошке науке
Научна област - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Диплома/титула - Дипломирани инжењер заштите животне средине
Ниво студија - основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА - ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ДИПЛОМА ИЗДАЈЕ


Сврха студијског програма основних академских студија Заштите на раду је образовање студената за професију дипломираног инжењера заштите на раду и у складу је са потребама и развојном концепцијом привреде и друштва ради решавања комплексних проблема у радној средини.


Основни циљ студијског програма је постизање компетенција и академских знања и вештина из области инжењерства заштите на раду и примена научних и стручних достигнућа из области инжењерства и управљања заштитом на раду.
Посебни циљеви програма су стицања општих и посебних теоријских знања и практичних вештина за:
•    идентификацију опасности и ризика у радној средини;
•    примену метода за претходну анализу ризика;
•    организовање активности за процену ризика;
•    управљање  активностима одржавања објеката, уређаја и опреме;
•    разумевање захтева и допринос реализацији и интеграцији система менаџмента;
•    образовање и обучавање запослених из области заштите на раду и
•    организовање и руковођење системом заштите у организацијама и локалним заједницама.


Савладавањем студијског  програма студент стиче професионалну компетенцију за:
•    примену метода и поступака претходне анализе ризика у радној средини;
•    организовање и спровођење активности оцењивања ризика у радној средини;
•    мерење и контролу стања радне средине;
•    одржавање квалитета радне средине;
•    евидентирање, анализу и интерпретацију података о повредама, болестима, штетама на имовини, ефектима на радну средину и ризицима;
•    организовање и извештавање о активностима одржавања безбедности објеката, уређаја и опреме;
•    имплементирање, документовање и контролу захтева система безбедности и заштите здравља и система менаџмента заштитом радне средине;
•    организовање и спровођење интеграције система менаџмента;
•    образовање, обучавање и развој културе безбедности и здравља на раду;
•    разумевање и примену парадигме одрживог развоја и економских принципа заштите радне средине;
•    разумевање етичких питања заштите радне средине;
•    управљање системом заштите радне средине у организацијама и локалним заједницама;
•    употребу информационих и комуникационих технологија у праћењу новина у струци, у овладавању знањем и у решавању проблема заштите на раду.

 

ПОДАЦИ О НАМЕНИ СТЕЧЕНОГ ЗВАЊА - ИНФОРМАЦИЈЕ О АКАДЕМСКИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ МОГУЋНОСТИМА КОЈЕ ПРУЖА КВАЛИФИКАЦИЈА


Након завршеног студијског програма основних академских студија студент стиче стручно звање – дипломирани инжењер заштите на раду. Дипломирани инжењери заштите на раду су оспособљени за укључивање у мастер академске студије из истих или сродних области студија.


Стечени стручни назив пружа професионалне могућности запошљавања код свих правних субјеката и предузетника за обављање послова безбедности и здравља на раду, у институтима и агенцијама које се баве пословима безбедности и здравља на раду, локалној и републичкој администрацији.

 

Погледајте више детаља о факултету: Факултет заштите на раду