hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Факултет заштите на раду у Нишу – Инжењерство заштите од пожара - МАС

Студијски програм - Инжењерство заштите од пожара

Научно поље - Техничко-технолошке науке
Научна област - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Диплома/титула - Мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија - мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА - ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ДИПЛОМА ИЗДАЈЕ


Сврха студијског програма мастер академских студија Инжењерство заштите од пожара је образовање студената за професију мастер инжењера заштите од катастрофалних догађаја и пожара у складу са потребама и развојном концепцијом привреде и друштва ради решавања комплексних проблема заштите од пожара у радној и животној средини.

Основни циљ студијског програма је постизање компетенција и академских знања и вештина из области инжењерства заштите од пожара и примена научних и стручних достигнућа у циљу решавања проблема заштите од пожара односно за  управљање и развој савремених система заштите од пожара.

Посебни циљеви програма су стицања општих и посебних теоријских знања и практичних вештина за:
•    идентификацију опасности и ризика од пожара у радној средини;
•    анализу технолошких процеса са аспекта примене мера заштите од пожара и експлозија;
•    инжењерске прорачуне процеса сагоревања које се односе на стехиометријске и термодинамичке проблеме;
•    идентификацију и анализу опасности и заштиту од пожара и експлозија изазваних дејством електричне енергије;
•    пројектовање и одржавање система за дојаву и гашење пожара;
•    организовање и руковођење системом заштите од пожара;
•    организовање и руковођење интервенцијама, спашавањем, евакуацијом и санацијом пожара и експлозија;
•    експертизу пожара и експлозија;
•    управљање пројектима и  примену принципа пројектног управљања у  области управљања заштитом од пожара;
•    развој и примену методологија, метода, алата и процедура у управљању системом заштите од пожара и експлозија;
•    примену информационих технологија у инжењерству заштите од пожара;
•    управљање и развој људских ресурса у систему заштите од пожара;
•    критичко сагледавање актуелних проблема заштите од пожара  и особености њиховог истраживања и решавања;
•    иновативне приступе и тимски рад;
•    перманентно образовање и развој система знања у области заштите од пожара.

Савладавањем студијског  програма студент стиче професионалну компетенцију за:
•    процену и осигурање ризика од пожара и експлозија;
•    надзор у области заштите од пожара и експлозија;
•    оптимизацију и управљање расположивим ресурсима у систему заштите од пожара;
•    израду извештаја о стању заштите од пожара и експлозија;
•    израду планова и техничке документације у области заштите од пожара и експлозија;
•    пројектовање система за надзор, дојаву и гашење пожара;
•    организовање и руковођење интервенцијама, спашавањем, евакуацијом и санацијом пожара и експлозија;
•    експертизу пожара и експлозија;
•    образовање и управљање знањем из области заштите од пожара и експлозија;
•    обучавање, професионалну селекцију и развој вештина у области заштите од пожара и експлозија;
•    израду нормативних аката из области заштите од пожара и експлозија;
•    развој методологије, метода и процедура за управљање системом заштите од пожара;
•    развој метода и метрике за процену ефективности система заштите од пожара;
•    управљање пројектима и иновацијама у систему заштите од пожара;
•    организовање и руковођење системом заштите од пожара;
•    примену информационих технологија у инжењерству заштите од пожара;
•    развој инжењерске етике и сл.


ПОДАЦИ О НАМЕНИ СТЕЧЕНОГ ЗВАЊА - ИНФОРМАЦИЈЕ О АКАДЕМСКИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ МОГУЋНОСТИМА КОЈЕ ПРУЖА КВАЛИФИКАЦИЈА


Након завршеног студијског програма мастер академских студија студент стиче академско звање – мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара. Мастер инжењери заштите од катастрофалних догађаја и пожара су оспособљени за укључивање у специјалистичке и докторске академске студије из истих или сродних области студија.

Стечени стручни назив пружа професионалне могућности запошљавања код свих правних субјеката и предузетника за вршење надзора у области заштите од пожара, израду планова и техничке документације заштите од пожара, израду главних пројеката заштите од пожара, пројектовање система за надзор, детекцију и дојаву пожара, вршење експертизе пожара и експлозија, организовање и руковођење системом заштите од пожара, као и могућност запошљавања у институтима и агенцијама које се баве пословима заштите од пожара, министарству унутрашњих послова, сектору за ванредне ситуације, локалној и републичкој администрацији.

 

Погледајте више детаља о факултету: Факултет заштите на раду