hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Англистика - ОАС

Студијски програм - Англистика

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Филолошке науке
Диплома/титула - Дипломирани филолог
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Студијски програм има за циљ да омогући студентима да стекну неопходна знања и вештине, и да их оспособи да стечена знања и вештине примењују у практичном раду. Циљ студијског програма јесте:

1) стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области англистичке лингвистике и науке о језику уопште;
2) развијање језичких вештина и компетенција студената у енглеском као страном језику до нивоа Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике: језичка компетенција која се огледа у синтези интегрисаних језичких вештина (говорење, читање, слушање и писање) са знањима из области граматике, вокабулара као и употребе језика; такође се развијају и прагматска и комуникативна компетенција, те културна компетенција у најширем смислу, уз разумевање различитих језичких стилова и варијетета;
3) стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области англофоних књижевности – упознавање са друштвено-историјским, материјалним и идејним претпоставкама књижевних праваца, стилским и жанровским структурама и специфичностима англофоних књижевности, као и упознавање са различитим критичко-теоријским приступима књижевном делу;
4) развијање вештина разумевања, анализе и вредновања књижевних дела;
5) стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области британске, америчке, канадске, шкотске, ирске и аустралијске културе;
6) стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области методике наставе;
7) стицање знања и вештина из још једног страног језика (француски, немачки, руски, грчки), најмање на нивоу компетенције Б2 Заједничког европског оквира за језике, као и стицање знања из већег броја предмета из области психологије, социологије, педагогије, историје и филозофије.
8) развијање вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима; и
9) развијање оних индивидуалних квалитета и способности студената које могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду у будућности.
Исход процеса учења:
1) студент је стекао основна теоријско-методолошка, научна и стручна знања из области англистичке лингвистике и науке о језику уопште;
2) студент је усвојио вештине и стекао знања из енглеског језика на нивоу Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике;
3) студент је упознат са основним теоријским и методолошким оквиром језичке анализе на свим лингвистичким нивоима (фонолошком, морфолошком, синтаксичком, семантичком), као и са основама неких од специфичних лингвистичких и примењено-лингвистичких дисциплина као што су когнитивна лингвистика, наука о превођењу, или коришћење компјутерских технологија у настави страног језика.
4) студент је упознат са различитом теоријско-методолошким приступима тумачењу књижевних текстова, са друштвено-историјским, материјалним и идејним претпоставкама књижевних праваца, као и са стилским и жанровским структурама и специфичностима англофоних књижевности;
4) студент је развио вештине разумевања, анализе и вредновања књижевних дела;
5) студент је стекао основна теоријско-методолошка, историјска и стручна знања из области британске, америчке, канадске, шкотске, ирске и
аустралијске културе и способан је да их разуме, анализира и пореди са другим културама;
6) студент је стекао знања и компетенције из области методике наставе енглеског језика, као и педагогије и психологије које су неопходне за
подучавање енглеског као страног језика на различитим нивоима у образовним институцијама Републике Србије;
7) студент поседује знања и вештине из још једног страног језика (француски, немачки, руски, грчки), најмање на нивоу компетенције Б2 Заједничког европског оквира за језике; као и знања из већег броја научних дисциплина (психологија, социологија, педагогија, историја и филозофија);
8) студент је развио вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу
образовања и сарадње са другима;
9) студент поседује способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања; и
10) студент је оспособљен за даље образовање кроз мастер и докторске студије, односно, за даље стручно усавршавање кроз специјалистичке студије и пројекте за професионално усавршавање.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Дипломци поседују вештину баратања, како усменим, тако и писаним, енглеским језиком, као и вештину течног комуницирања на енглеском језику. Такође, дипломци поседују знања о страним (англофоним) културама, те на тај начин боље разумеју и тумаче сопствену културу, обзиром да су у могућности да претходно поменуте културе упоређују и налазе сличности и разлике у културним моделима. Штавише, дипломци енглеског језика поседују и вештине критичког мишљења и расуђивања, као и анализовања и разумевања појава и промене у друштву. Не треба сметнути са ума ни да дипломци поседују вештине тумачења и анализирања књижевних дела, не само енглеске, америчке и осталих
англофоних дела, већ и дела светске књижевности.
Након студија могуче је начи посао:
наставника енглеског језика у основној и средњој школи;
наставника енглеског језика у приватној школи (тј. школи за учење енглеског језика);
преводиоца енглеског језика;
лектора за енглески језик.

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет