hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Филологија - МАС

Студијски програм - Филологија

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Филолошке науке
Диплома/титула - Мастер филолог
Ниво студија - Мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Мастер академске студије филологије састоје се из четири модула:
1. модула српског језика,
2. модула српске и компаративне књижевности,
3. модула књижевности и филма,
4. модула методике наставе српског језика и књижевности.

Приликом уписа студент се опредељује за један од четири понуђена модула.
Линк: http://www.filfak.ni.ac.rs/dokumenti/upis/2014/ostalo/informator.pdf

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Циљ студијског програма Мастер академске студије филологије јесте да, надовезујући се на основне академске студије, студентима омогући даље усавршавање у ужој научној области српски језик, односно српска књижевност, те постизање вештина и развој способности за интердисциплинарна проучавања књижевности и других естетских феномена (филма), као и овладавање основним и посебним наставничким вештинама на вишем нивоу које их оспособљава за успешно и иновативно укључивање у образовно-васпитни систем након завршетка студија.
Студенти би требало да прошире владање теоријско-методолошким појмовним апаратом и приступима проучавању српског језика и српске и компаративне књижевности у историјском, савременом и културном контексту; да прошире дијахронијско сагледавање историјских токова српске културе са становишта модерних теоријско-методолошких и културолошких приступа; да усаврше способност за самостални аналитичко-критички приступ појединим књижевним делима, те за његово ситуирање у шири естетички (филмски), друштвени, историјски и културолошких контекст; да развију и усвоје технике научног писања и оспособе се за самостални научно-истраживачки рад (састављање реферата, презентација и научних радова), као и за наставак образовања на докторским студијама; да продубе познавање страних језика.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
Дијахронијско сагледавање историјских токова српске културе са становишта модерних теоријско-методолошких и културолошких приступа. Овладавање теоријским и основним практичним методама истраживачким и развојним приступима науке о језику. Стицање теоријских и практичних знања и овладавање вештинама проучавања српског језика. Усавршавање и продубљивање теоријско-методолошког појмовног апарата и приступа књижевности у историјском и савременом контексту. Оспособљавање за самостални аналитички и критички приступ појединим књижевним делима, те за истраживање српске књижевности у оквирима јужнословенских и европских књижевности, као и њене позиције у савременој култури.
Интердисциплинаран приступ истраживачком процесу. Способност дефинисања и илустровања узајамних односа књижевних и филмских текстова у структурном, интерпретативном и прагматичном смислу. Примена критичке, филмске и културолошке теорије у анализи књижевног дела. Примена сазнања из педагошко-психолошких дисциплина са циљем унапређења наставног процеса. Коришћење најсавременијих наставних метода. Критичко, креативно и дивергентно размишљање о проблемима из обалсти филологије. Способност самоевалуације и критичког сагледавања властитих и туђих резултата. Развијање и примена технике научног писања и припремање за самостални научно-истраживачки рад, као и за наставак образовања на докторским студијама.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

По завршетку мастер студија, дипломци поседују вештине приступа истраживачком процесу, као и способност дефинисања и илустровања узајамних односа књижевних и филмских текстова у структурном, интерпретативном и прагматичном смислу. Такође, дипломци су способни да стечена знања из предела критичке, филмске и културолошке теорије примене у анализи књижевног дела.
Способност самоевалуације и критичког сагледавања властитих и туђих резултата. Нека од могућих занимања након студија су:
Професор српског језика и књижевности у школама;
Лектор за српски језик;
Књижевни критичар (зависно од модула који заврши).

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет