hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Француски језик и књижевност - ОАС

Студијски програм - Француски језик и књижевност

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Филолошке науке
Диплома/титула - Дипломирани филолог за француски језик и књижевност
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Студијски програм Француског језика и књижевности има за циљ да омогући студентима да стекну неопходна знања и вештине, и да их оспособи да стечена знања и вештине примењују у практичном раду. Циљ студијског програма јесте:
1. Свестрано образовање сваког студента, стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области лингвистике француског језика, књижевности, културе и методике наставе – дидактике француског језика и књижевности.
2. Развијање језичких вештина и компетенција студената у француском као страном језику до нивоа Ц1/Ц2 (Самостални ниво или компетенција ефективне оперативности), укључујући не само компетенције у домену изговора, граматике, вокабулара, разумевања, говорења, читања и писања, већ и употребе језика, прагматске и комуникативне компетенције, те културне компетенције у најширем смислу, уз разумевање различитих језичких стилова и варијетета.
3. Развијање вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима.
4. Развијање свих индивидуалних квалитета и способности студената које могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду у будућности.
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
Након реализације студијског програма:
1. Студент је стекао знања и вештине из француског језика на нивоу Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике.
2. Студент је упознат са основним теоријским и методолошким оквиром језичке анализе на свим лингвистичким нивоима (фонолошком, морфолошком, синтаксичком, семантичком), као и са детаљнијим и специфичнијим лингвистичким и примењено-лингвистичким дисциплинама.
3. Студент темељно познаје историјски развој, жанровску структуру и стилске специфичности француске књижевности, поседује добар увид у књижевности франкофоних земаља, и располаже знањем и вештинама коjе му омогућавају разумевање, анализу и вредновање књижевних дела.
4. Студент поседује темељно познавање француске културе, упознат је с културама франкофоних земаља, и способан је да их разуме, анализира и пореди међусобно, као и са другим културама.
5. Студент поседује неопходна знања из области дидактике, педагогије и психологије које га оспособљавају за образовно-васпитни рад, односно, које му омогућују да обавља посао наставника француског језика на свим нивоима образовног система, примењујући сопствена стечена знања и вештине како у самосталној аналитичко-методолошкој припреми за наставу, тако и у практичном раду са ученицима, у развијању њихове компетенције у француском језику, али и у развијању њихових вештина у ширем смислу ― креативности, критичког мишљења и кооперативности.
6. Студент поседује знања и вештине из још једног страног језика (енглески, немачки, руски, грчки), најмање на нивоу компетенције Б2
Заједничког европског оквира за језике.
7. Студент поседује способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности непрекидног интелектуалног и професионалног
усавршавања током професионалне каријере.
8. Студент је оспособљен за даље образовање на мастер и докторским студијама, односно, за даље стручно усавршавање на специјалистичким студијама и у пројектима за професионално усавршавање.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Дипломци поседују знања везана за основне теоријске и методолошке оквире језичке анализе на свим лингвистичким нивоима, почевши од фонолошког, па до морфолошког, синтаксичког и семантичког. Такође, дипломци француској језика поседују знања о франкофоним културама, што им даје могућност да сопствену културе пореде са претходно поменутим културама и на тај начин начин боље разумеју и своју, као и стране културе, налазећи сличности и разлике. Штавише, дипломци поседују вештине тумачења књижевних дела франкофоних књижевности, али и дела светске књижевности. Нека од могућих занимања након студија су:
Наставник француског језика у основној и средњој школи;
Наставник француског језика у приватној школи (тј. школи за учење француског језика); Преводилац француског језика;
Лектор за француски језик.

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет