hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Комуницирање и односи са јавношћу - ОАС

Студијски програм - Комуницирање и односи са јавношћу

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Културолошке науке и комуникологија
Диплома/титула - Дипломирани комуниколог
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Модерно конципиран и компаративно прилагођен програм Комуницирање и односи с јавношћу нуди темељито упознавање основа, теорија и техника настајања јавности, идентификовања, креирања, моделовања и дистрибуције информација, уз примену савремених масмедијских алатки и уважавање јавности као неопходног чиниоца демократизације. То подразумева примену нових техника и метода креирања догађаја и процеса, промену садржаја предмета уопште, али и примену нових начела у поступцима валоризовања студентског рада. Наставни процес фокусиран је на изучавање модерних теоријских садржаја науке о јавности, с паралелним изучавањем метода и техника ПР комуницирања и управљања информацијама. Циљеви програма укључују постизање адекватних компетенција и метода комуниколога (ПР-ова), као и овладавање
специфичним вештинама:
стварање компетентних комуниколога (ПР-ова), са способношћу директног идентификовања, креирања, дистрибуције и презентације информација у свим медијским формама и каналима;
образовање за послове и задатке који захтевају познавање професионалних стандарда у придобијању пажње јавности;
оспособљавање студената за послове анализе, истраживања и предвиђања, друштвено релевантних догађаја и процеса. Поред информатичког образовања, од студената се очекује да овладају различитим медијским технологијама, како би постали компетентни субјекти информационо-комуникационих система;

 • стицање општих и посебних знања из комуниколошких, културолошких, историјских, правних, социолошких, уметничких и других научних области, која ће им омогућити да стручно и компетентно обављају активности ПР менаџера или друге послове у оквирима служби за односе с јавношћу;
 • разумевање политичког, социјалног и културног амбијента у којем раде масмедијска предузећа и организације у Републици Србији, и оспособљавање за уочавање специфичности које треба уважити у креирању пословног наступа ради придобијања публицитета.
 • Развијање самосталних програма за унапређење рада у медијима и службама односа с јавношћу, као и способност тих програма за примену у пракси.

Циљеви су усклађени са основним задацима:
преношење стручних знања и вештина из комуниколошко-културолошке области;
стицање комуниколошке способности и критичке зрелости студената за самосталан рад и анализирање у медијима, као и самостално уочавање друштвеног догађаја, вредновања његовог значаја, те проналажења истинитих података који постају информативни пакети;
пружање могућности појединцима да под једнаким условима располажу информацијама, али и да стекну високо образовање и да се усавршавају током живота.
Стицање наведених способности обезбеђено је уношењем у курикулум већег броја предмета из области медијско-комуниколошких и примењених ПР знања и вештина, при чему програм перцепцира основне трендове који ће редефинисати концепт друштвене заједнице у смислу даље демократизације и дигитализације. Тако дефинисани циљ део је остварења педагошке мисије Филозофског факултета у Нишу и важан је за развој овог дела Србије!
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
Концепт студија Комуницирање и односи с јавношћу заснован је на низу општих и специфичних комуниколошких компетенција кандидата, како би били спремни да одговоре изазовима масмедијских промена, али и препознавању и каналисању комуникационих токова и структура.
Опште способности подређене су квалитетном и аутономном обављању комуниколошке делатности (ПР-а), а као најважније издвајају се:

 • формирање комуниколога (ПР стручњака) способних да примене стечена знања и вештине у домаћој и међународној комуниколошко- културолошкој пракси;
 • да их пренесу на друге и подстакну развој професионално стандардизованог и етичког управљања јавношћу;
 • развијају сопствену ПР каријеру, непрекидно се образујући уз рад у службама за односе с јавношћу или сличним организацијама;
 • идентификовање, обликовање, презентације и дистрибуције информација ка јавности;
 • способност истраживања, анализирања, предвиђања и објављивања одређених информација,
 • битних за шири друштвени интерес или интерес клијената;
 • самосталност у стручном раду и доношењу одлука битних за придобијање публицитета;
 • развој комуникационих способности и вештина;
 • колегијалност и лојалност према послодавцима и јавности, смисао за сарадњу и
 • прихватање критике;
 • разумевање и поштовање професионалних стандарда.
 • способност друштвене интеракције и квалитетне тимске сарадње.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Разумевање процеса настајања, креирања и дизајнирања информационих пакета, према захтевима савремених односа с јавношћу и интересима клијената за придобијањем јавне пажње. Студент је стручно обучен да примени информатичке и комуникационе технологије у класичном, електронском и дигиталном облику, према потребама информационе
заједнице. Посебно се развијају знања и методе тимског рада, вештине преношења информација и њиховог ширења, као и способност континуираног ПР образовања.
Нека од могућих занимања након студија су:
Дизајнер информационих пакета;
Особа задужена за односе са јавношћу (ПР Менаџер);
Новинар у штампаним и електронским медијима;
Портпарол разних организација и институција.

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет