hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Новинарство - ОАС

Студијски програм - Новинарство

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Културолошке науке и комуникологија
Диплома/титула - Дипломирани журналиста
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Циљеви студијскиг програма основних академских студија новинарства су:

 1. Овладавање одговарајућим академским и стручним знањима, вештинама и техникама, развој креативних способности у складу са сврхом студијског програма и оспособљавање за компетентно бављење новинарском професијом. Академска знања којима студенти на основним академским студијама треба да овладају односе се на следећа подручја: академско-општеобразовни предмети, теоријско-методолошки предмети, научно, односно уметничко стручни и стручно апликативни предмети.
 2. Овладавање одговарајућим способностима и вештинама неопходним за бављење новинарском професијом: способношћу да уоче (а често и предвиде) догађај од јавног интереса, разумеју и истраже његове узроке и предвиде последице и алтернативе, вероватноћу одређених последица, као и овладавање вештином објективног и неселективног преношења информација у складу са захтевима и могућностима медија у којима раде
 3. Овладавање теоријским знањима која су неопходан темељ за даље студирање и усавршавање.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
По завршетку основних академских студија, односно савладавањем студијског програма, студенти стичу следеће опште компетенције:

 • основна теоријска знања из области комуниколошких наука и новинарства
 • основна знања о методама и техникама савременог новинарства
 • способност примене стечених теоријских и стручних знања у новинарској пракси
 • способност критичког мишљења при извештавању и у истраживачком процесу
 • способност разумевања, излагања, критичке анализе, синтезе и решавања проблема у области комуниколошких наука и у новинарској пракси
 • способност примене теоријско-методолошких и научно-стручних знања у пракси
 • способност комуникације и сарадње са ужим и ширим окружењем

Савладавањем студијског програма студенти стичу и специфичне
компетенције:

 • разумевање основних појмова, термина и категорија из неколико друштвених и хуманистичких наука
 • способност разумевања и комуницирања на једном страном језику на нивоу Б2.
 • овладавање матерњим језиком (фонолошки, граматички и лексички)
 • способност примене информационих технологија у овладавању знањима из области комуниколошких наука
 • способност коришћења извора различитог типа
 • способност праћења и примене новина у струци
 • способност примене стечених знања у професионалној делатности.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Савладавањем општих и специфичних компетенција студент је оспособљен
за обављање следећих професионалних делатности:

 • новинар у штампаним медијима
 • новинар у електронским медијима
 • новинар у деску
 • новинар у другим редакцијама/рубрикама
 • новинар у информативним гласилима
 • новинар у специјализованим гласилима

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет