hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Социологија-научно истраживачки смер - МАС

Студијски програм - Социологија-научно истраживачки смер

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Социолошке науке
Диплома/титула - Мастер социолог
Ниво студија - Мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:

Циљеви програма Мастер академских студија социологије су, пре свега: овладавање општим социолошким појмовима, као и специфичним појмовима специјализованих социолошких дисциплина; упознавање са различитим савременим теоријским правцима и типовима објашњења у социологији; стицање знања о основним друштвеним институцијама и разноврсним културним системима. Такође, студенти треба да стекну увид у механизме друштвеног функционисања и основне изворе друштвених нефункционалности и социјалних проблема, као и структурних ограничења друштвене акције. У области истраживачког рада њихово знање се огледа у:

разумевању логике научног истраживања; познавању неколико основних типова истраживачких нацрта и овладавању различитим техникама за
прикупљање података и познавању различитих процедура обраде и анализе података.

Опште способности стечене на програму укључују способност аналитичког и синтетичког начина мишљења и способности поређења;
способност за истраживачки рад и примену знања у пракси; способност критичке процене искуствене евиденције независно на који начин је она стечена, способности комуникације и тимског рада и развијену професионалну етику.

Предметно-специфичне компетенција стечене на овом нивоу студија, међу којима посебан значај имају истраживачке компетенције могу се сажети у следеће групе:

Aналитичке компетенције (способност анализе друштвених феномена; способност коришћења резултата друштвених истраживања; способност формулације мера за остварење постављених друштвених циљева, као и способност праћења и евалуације државних, локалних и пословних политика с обзиром на циљеве који се налазе у њиховој основи; истраживачке компетенције (манифестне у способности студената да: осмисле истраживачки нацрт и израде различите инструменте њему примерене; прикупљају податке користећи различите инструменте и технике; сачине базе података у оквиру неког од статистичких програма; самостално обаве сложеније типове анализа прикупљених података и презентују резултате истраживања); педагошке компетенције (које укључују познавање методике наставе друштвених наука као и разумевање механизама социјализације).

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Стечене опште способности и професионалне компетенције, по окончању студија омогућиле би компетентно обављање стручних послова (попут оних у: државним органима; сфери привреде; институцијама социјалне заштите; културним институцијама; политичким институцијама; штампаним и електронским медијима; образовним институцијама), као и у установама где су неопходне истраживачке способности (попут агенција за истраживање јавног мњења, научних институција и сл). Нека од могућих занимања након студија су:
Анкетар;

Истраживач јавног мњења;

Професор социологије у школама;

Социјални радник.

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет