hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Социологија - ОАС

Студијски програм - Социологија

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Социолошке науке
Диплома/титула - Дипломирани социолог
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Циљеви студијског програма из социологије на нивоу основних студија укључују стицање општих способности и предметно-специфичних компетенција неопходних за обављање висококвалификованих послова
а) у државним органима;
б) у сфери привреде - у државним и приватним компанијама;
в) у институцијама за пружање социјалне заштите;
г) у културним институцијама;
д) у политичким партијама;
ђ) у штампаним и електронским медијима
е) у образовним институцијама.


Опште способности које се на основном нивоу студија социологије стичу укључују способност аналитичког и синтетичког начина мишљења и способности поређења; способност критичке процене аргумената и евиденције, способност за примену знања у пракси, способности комуникације и тимског рада и развијену професионалну етику.
На основним студијама социологије студенти стичу три групе предметно-специфичних компетенција:
а) аналитичке компетенције (које укључују способност анализе друштвених феномена; способност коришћења резултата друштвених истраживања; способност формулације мера за остварење постављених друштвених циљева, и способност праћења и евалуације државних, локалних и пословних политика с обзиром на постављене циљеве;
б) истраживачке компетенције (које се огледају у њиховој способности да прикупљају податке користећи различите инструменте и технике; да формирају базе података у барем једном статистичком програму, да самостално обаве дескриптивну анализу прикупљених података и да презентују резултате анализе;
в) педагошке компетенције (које укључују разумевање механизама социјализације; препознавање проблема неадекватне социјализације и познавање методике наставе друштвених наука).
Током основних студија студенти овладавају концептуалним апаратом социологије као научне дисциплине; упознају се са основним теоријским правцима и типовима објашњења у социологији, стичу знања о основним друштвеним институцијама и разноврсним културним системима.
Студенти такође стичу увид у механизме друштвеног функционисањa и основне изворе друштвених нефукционалности и социјалних проблема.
Њихово знање им омогућава препознавање социјалних актера и разумевање структурних ограничења друштвене акције. У области истраживачког рада њихово знање се огледа у познавању неколико основних типова истраживачких нацрта и разумевање логике научног и друштвеног истраживања; познавање различитих техника за прикупљање података и познавање основних техника обраде и анализе података.
На овом нивоу оспособљености студенти владају занатом социолога и могу решавати практичне проблеме са којима ће се на својим радним местима сретати (у државној управи, у приведним организацијама, у медијима, културним и образовним установама).

ИСХОДИ ПРОЦЕСА УЧЕЊА:

  • Овладавање концептуалним апаратом дисциплине (како општим социолошким појмовима тако и специфичним појмовима специјализованих социолошких дисциплина)
  • Познавање сновних теоријских правца и типова објашњења у социологији и способност њихове примене у анализи друштвених феномена и друштвених проблема


Познавање основних друштвених институција (у компаративној перспективи). Разумевање разноврсних културних система и пракси и друштвене
интеракције као симболичке интеракције. Разумевање механизама друштвеног функционисања. Разумевање основних извора друштвене дисфункционалности и социјалних проблема. Познавање основних линија друштвених подела и основних извора друштвених конфликaта. Разумевање узрока (и специфичних истроијских услова) и последица друштвених промена. Препознавање социјалних актера и разумевање структурних ограничења друштвене акције.

  • Познавање неколико типова истраживачких нацрта и разумевање логике научног и друштвеног истраживања;
  • Познавање различитих техника за прикупљање података;
  • Познавање основних техника обраде и анализе података.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Након стицања звања дипломираног социолога, свршени студент је у стању да разуме различите културне моделе, пореди их са својом културом, уочавајући сличности и разлике.
Даље, студенти су оспособљени да препознају узроке и последице друштвених догађања и промена у друштву. Такође, студенти поседују вештине рада са савременим компјутерским програмима за обраду статистичких података. Након студија нека од могућих занимања су:
Наставник социологије;
Политички аналитичар;
Новинар.

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет