hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Педагошки факултет - Образовање учитеља - МАС

Студијски програм - Образовање учитеља

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Педагошке и андрагошке науке
Диплома/титула - Мастер учитељ
Ниво студија - Мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм мастер академских студија за образовање  мастер учитеља, у трајању од једне школске године има јасно дефинисане циљеве који су у складу са основним задацима и циљевима Учитељског факултета у Врању. Одређени су у виду професионалних и личних компетенција студената којима се тежи, као и метода неопходних за њихово стицање.

Циљеви мастер студија за учитеље произилазе из сврхе овог програма, као и из специфичне позиције у односу на основне академске студије за образовање учитеља.

Циљеви студијског мастер програма за учитеље су прецизно дефинисани и таксативно наведени у следећем облику:

-    стицање додатних знања, умења и навика, са циљем проширивања, продубљивања и систематизације знања стечених на основним академским студијама и развој способности критичког анализирања и промишљања стечених знања у контексту васпитно – образовне праксе;
-    оспособљавање студената да на основу стечених знања критички анализирају сопствену праксу и дидактичко-методичка искуства у односу на европски образовни и научни простор у истим областима;
-    оспособљавање студената за стваралачки и иновативни приступ у примени стечених знања, као и за решавање сложених проблема праксе користећи се интегрисаним знањем из бројних научних области и дисциплина које се изучавају у току студија;
-    оспособљавање студената за тимско и индивидуално истраживање васпитно-образовне праксе уз примену одговарајуће процедуре научно-истраживачког рада;
-    оспособљавање студената да на основу познавања савремених образовних стандарда и методологије истраживања, објективно, педагошки и дидактичко-методички, евалуирају  сопствени васпитно-образовни рад;
-    оспособљавање студената за педагошку и дидактичко-методичку евалуацију сопственог васпитно-образовног рада;
-    стицање неопходних компетенција за активно учешће у различитим облицима даљег стручног и научног усавршавања.
-    оспособљавање студената да на основу знања и разумевања српског,  европског и светског културног простора изграде толерантан однос према  другим појединцима, народима и културама.

Циљеви студијског програма ће се реализовати уз примену активних метода наставе и учења као и кроз различите облике тимског  и индивидуалног рада студената.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Савладавањем студијског програма мастер академских студија за образовање учитеља студент развија личне и професионалне компетенције за учитељски позив у савременим друштвеним и образовним условима.

Опште компетенције:
-    стицање система знања, способности и вештина стручног, научног и критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачке самосталности; планирање и предузимање независних истраживања високог квалитета
-    оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;
-    развој способности критичког и самокритичког мишљења, способности анализе, синтезе и предвиђања решења проблема у образовном процесу,
-    развој комуникационих способности и способности сарадње са ужим и међународним окружењем.

Предметно-специфичне компетенције:
-    за компетентно и рационално планирање и реализацију васпитно-образовног рада у млађим разредима основне школе;
-    за самостално стицање и проширивање знања, као и за њихову критичку анализу и систематизацију у контексту постојећих знања и непосредне васпитно-образовне праксе;
-    за компарирање сопственог практичног искуства и теоријских педагошких и дидактичко-методичких знања у односу на европски образовни простор;
-    за стваралачку и иновативну примену стечених интегрисаних знања у току студија;
-    за самостално и тимско истраживање васпитно–образовне праксе уз примену одговарајуће процедуре научно-истраживачког рада;
-    да на основу познавања савремених образовних стандарда и методологије истраживања, објективно, педагошки и дидактичко-методички, евалуира сопствени васпитно-образовни рад;
-    за активно учешће у различитим облицима даљег стручног и научног усавршавања;
-    за толерантан однос према  другим појединцима, народима и културама на основу знања и разумевања српског, европског и светског културног простора.

Наведене компетенције, мастер учитеље чине оспособљеним да активно и професионално преузму одговорност за ефикасно функционисање образовног система у нашој земљи, развој људских ресурса и тиме допринесу укупном развоју наше земље.

 

Погледајте више детаља о факултету: Учитељски факултет