hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Педагошки факултет - Образовање учитеља - ОАС

Студијски програм - Образовање учитеља

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Педагошке и андрагошке науке
Диплома/титула - Дипломирани учитељ
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Циљ студијског програма за образовање учитеља односи се на образовање и професионално оспособљавање студената – будућих учитеља, за адекватно обављање свог позива. То значи да будући учитељ треба да поседује, поред општег, специфично стручно, педагошко и методичко знање, одговарајуће способности и вештине, као и низ вредносних, позитивних, општељудских особина и особина карактеристичних за онога ко подучава.
Циљ студијског програма јесте да будући учитељи:

  • поседују знања из научне дисциплине којој припада предмет који предају, разумеју садржаје наставних предмета и буду оспособљени за дидактичко-методичко обликовање садржаја наставе, самостално планирање наставе и њену реализацију;
  • поседују стручност у педагошком и психолошком домену наставничког позива, као и одговарајуће организационе и социјалне способности;
  • познају методологију истраживања у настави и буду оспособљени да добијене резултате користе за унапређивање праксе;
  • подржавају и стимулишу целокупни развој личности ученика, уважавају њихове индивидуалне способности и разлике, као и основне принципе инклузије, мултикултурализма и антидискриминације;
  • у свом васпитно-образовном раду примењују различите начине мотивисања ученика и буду оспособљени за континуирано вредновање њиховог рада и постигнућа;
  • буду оспособљени за тимски рад, конструктивну и професионалну комуникацију и сарадњу са ученицима и партнерима у васпитно-образовном раду;
  • буду у стању да самостално решавају проблеме и доносе одлуке, критички процењују резултате свога рада, схвате значај целоживотног образовања и професионалног усавршавања за унапређивање васпитно-образовног процеса;
  • поседују одређене личне особине, као што су аутономност, иницијативност, посвећеност позиву, отвореност за сарадњу, креативност и амбициозност и развијају свесност и одговорност у раду и приликом вредновања његових ефеката.

 

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Сврха студијског програма за образовање учитеља јесте припремање високо образованог стручног кадра, а у циљу испуњавања једне од најодговорнијих улога у образовном систему – рад у нижим разредима основне школе.
Тенденција Факултета је да, на основу одговарајућих предмета (општих и образовних, научних односно уметничких и стручних, теоријских и методолошких, стручних и апликативних), њихових међусобних веза, као и њихове смислене интеграције са професионалном праксом студената, образује, професионално оспособи и креира стручњаке. Тако образовани стручњаци ће знати и разумети задатке и посао учитеља и  биће способни да, индивидуално или тимски, критички и аргументовано, разматрају и решавају проблеме са којима ће се суочавати у току свог професионалног образовања и рада.

Програмом за образовање учитеља предвиђено је постојање више изборних блокова предмета, што даље омогућава студентима да сами креирају студије у складу са сопственим афинитетима. Поред тога, овако конципиране студије дозвољавају већу мобилност студената, омогућавају мултидисциплинарни приступ у образовању, као и живот и рад у мултикултуралној и вишејезичној заједници.

Студијски програм треба да пружи будућим учитељима стицање професионалног знања и вештина, неопходних за одговарајући, модеран и васпитно-образовни рад високог квалитета. У ту сврху, стручна, научна и практична припрема, неопходна за извођење свих аспеката активности подучавања, подразумева овладавање страним језицима, методологијама, културом информационе технологије.

Сврха програма Образовање учитеља у складу је са савременим тенденцијама и праксом европских институција које се баве овом облашћу, при чему се не губи се из вида традиционална пракса образовања учитеља у Србији.

Погледајте више детаља о факултету: Учитељски факултет