hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Педагошки факултет - Образовање васпитача - МАС

Студијски програм - Образовање васпитача

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Педагошке и андрагошке науке
Диплома/титула - Мастер васпитач
Ниво студија - Мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм траје 1 годину (2 семестра) и на њему се настава одвија на српском језику. Конципиран је тако да задовољи све постављење критеријуме и стандарде које прописује Национални савет. Структура студијског програма распоређена је према следећој расподели: 15% академско-општеобразовних, 20% теоријско-методолошких, 35% научно-стручних и 30% стручно-апликативних предмета. Како је овај студијски програм другог нивоа студија оправдана је доминација научно-стручних и стручно-апликативних предмета у односу на остале.

Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему је један бод приближан 30 сати активности студената. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима. Треба наговестити да је један број предмета заједнички са програмом Мастер студија за учитеље. Ради се о обавезним предметима, који се слушају у првом семестру и који су подједнако битни за будуће мастер учитеље, као и за мастер васпитаче, којима би успешно одговорили комплексним захтевима васпитно-образовног процеса предшколске установе и основне школе 21. века.

Студент завршава студије израдом завршног мастер рада којим се врши теоријско-методолошка припрема, неопходна за дубље разумевање одабране области. Завршни мастер рад се брани пред Комисијом, у чији састав улазе минимум три наставника, од којих је један ментор.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Мастер студије имају за циљ активно учествовање мастер васпитача у креирању персоналних знања, вештина и умења, која ће бити у функцији њиховог даљег развоја и усавршавања.
Савладавањем студијског програма за образовање мастер васпитача, студент стиче одређене опште и предметно-специфичне способности које су у функцији професионалног осмишљавања и реализације различитих активности сагласно потребама наставне праксе и захтевима сложене професионалне улоге васпитача у предшколској установи данас. На тај начин мастер студенти студијског програма за васпитаче компетентни су да решавају реалне проблеме у оквиру васпитног процеса у предшколској установи.
Опште компетенције васпитача укључују, пре свега, развој способности критичког и самокритичког мишљења, способности анализе, синтезе и предвиђања решења проблема у образовном процесу, развој комуникационих способности и способности сарадње са ужим и међународним окружењем, као и овладавање методама, поступцима и процесима истраживања. Полазећи од напред постављених циљева овог студијског програма проистичу следеће компетенције мастер васпитача у предшколској установи:

  • Оспособљен је за самостално стицање знања и разумевање битних концепта у ширем домену дидактичко-методичких наука.
  • Оспособљен је да компетентно и рационално планира, креира и успешно реализује непосредне васпитне активности у предшколској установи.
  • Самостално и тимски планира и организује истраживања, уопштава резултате и унапређује васпитно-образовни рад предшколске установе у којој ради у складу са развојем и напретком друштва.
  • Критички прати и примењује иновације у области дидактичких и методичких наука, као и у решавању проблема васпитно-образовног процеса деце предшколског узраста.
  • Оспособљен је за успешно коришћење савремених информационих технологија у процесу развоја и васпитања будућих генерација, као и у свом персоналном усавршавању.
  • Успоставља успешну сарадњу и комуникацију са окружењем у коме је предшколска установа и успоставља сарадњу са родитељима у циљу подизања њихове информисаности и културе васпитања деце.

Погледајте више детаља о факултету: Учитељски факултет