hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Педагошки факултет - Образовање васпитача - ОАС

Студијски програм - Образовање васпитача

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Педагошке и андрагошке науке
Диплома/титула - Дипломирани васпитач
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Циљеви студијског програма конципирани су у складу са принципима и захтевима Болоњске декларације, Законом о високом образовању, основама програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три до седам година, искуствима школа за образовање васпитача које су већ трансформисане према принципима Болоњске декларације из окружења, европском димензијом образовања (четири стуба образовања), применом нових, савремених и међусобно повезаних програмских садржаја који чине језгро курикулума, савременим холистичким приступом презентовања програмских садржаја, потребом за укључивање у савремене токове академског образовања васпитача.

Циљ студијског програма је образовање и припрема васпитача који ће познавати: природу детета и његовог развоја; путеве подстицања развоја; институционалне и ванинституционалне облике рада са децом; начине препознавања дечјих потреба; облике сарадње са децом, родитељима, осталим васпитачима, стручним сарадницима и локалном заједницом; идентификацију и коришћење ресурса (у предшколској установи и ван ње); поступке индивидуализације и поштовања права на различитости и особености деце и њихових родитеља; принципе инклузивног образовања за децу са посебним потребама.

Циљ студијског програма је, такође, да се образују стручњаци који ће: знати и желети да уче, да се лично и професионално стално развијају; прате и истражују ефекте свога рада са децом; буду вешти у комуникацији и тимском раду; професионално и одговорно се понашају. Свршени студенти ће бити свесни сложености компетенција које захтева занимање и спремни за стално стручно усавршавање, да базично знање континуирано надограђују користећи доступну литературу и курсеве специјализованих намена.

Дакле, од васпитача се очекује да буде добар организатор, професионалац чија знања не застаревају, који је оспособљен за планирање, реализацију, развој, имплементацију, евалуацију и који има свест о значају и неопходности целоживотног образовања.
Сврха и циљеви овог студијског програма ће се испитивати периодично, евалуираће се његова сврсисходност и на основу тога, даље усавршавати.

 

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Полазећи од циља високошколског образовања васпитача, улога и задатака васпитача у предшколским и другим установама, као пожељни исходи њиховог школовања, тј. компетенције које означавају завршетак основних студија истичу се:

1.    побољшавање општег образовања и информисаности о питањима од значаја за професију васпитача;
2.    подизање опште културе, емпатијских способности и способности комуницирања;
3.    квалитетно познавање општих, педагошко – психолошких, теоријских основа струке и развојних карактеристика предшколске деце на којима се може заснивати учење у предшколском узрасту;
4.    познавање ужих теоријских основа предшколског учења и оспособљавање за адекватно дидактичко-методичко обликовање активности предшколске деце у оквиру интегрисаног програма предшколског учења;
5.    практично оспособљавање за планирање и програмирање целодневног рада са предшколским групама различитог узраста у погледу свих функција васпитача укључујући партнерство са породицом у погледу систематске подршке развоју предшколске деце.

 

Погледајте више детаља о факултету: Учитељски факултет