hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Педагошки факултет у Врању – Методика разредне наставе – ДАС

Студијски програм – Методика разредне наставе


Научно поље – Друштвено-хуманистичке науке
Научна област – Педагошке и андрагошке науке
Диплома/титула – Доктор методике разредне наставе
Ниво студија – Докторске академске студије
Број ЕСПБ бодова – 180

 

ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА - ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ДИПЛОМА ИЗДАЈЕ

Педагошки факултет у Врању изводи докторске студије из Методике разредне наставе. Укупно трајање докторских студија је 3 године (6 семестара), за које време сту-дент треба да сакупи најмање 180 ЕСПБ бодова (по 30 у сваком семестру).

Циљ докторских студија из методике разредне наставе је оспособљавање студена-та за научно-истраживачки рад у методици разредне наставе, унапређивање наставне праксе и реализација наставе на матичном факултету.

Исходи докторских студија Методике разредне наставе су научне и стручне ком-петенције које студентима омогућују да се укључују у научно-истраживачке пројекте националног и међународног значаја, да објављују научне радове у области Методике разредне наставе и реализују наставу на матичном факултету.

Листа предмета састоји се од: три заједничка обавезна предмета (први семестар – 30 ЕСПБ), два изборна блока за стручне и методичке предмете (други и трећи семестар – 60 ЕСПБ), израда и евалуација пројекта за самостални истраживачки рад (четврти семе-стар – 30 ЕСПБ) и израде докторске дисертације (пети и шести семестар – 60 ЕСПБ). Изборни блокови обухватају: стручни изборни курс (30 ЕСПБ) и методички изборни курс (30 ЕСПБ), а израда пројекта за самостални истраживачки рад је претпоставка за израду дисертације.

Начин извођења студија је следећи: од укупног фонда часова активне наставе на обавезним и изборним предметима 31% се реализује путем предавања, а 69% кроз студиј-ски истраживачки рад, консултације и менторски рад, с тим да је број часова предавања у првом семестру већи (50%), а у следећим семестрима се смањује и повећава број часова предвиђених за консултације, менторски рад и студијски истраживачки рад. Број бодова који је предвиђен за сваки курс усклађен је са потребним временом за његово сагледавање.

Вредност докторске дисертације у ужем смислу речи износи 90 ЕСПБ (30 ЕСПБ за израду пројекта докторског рада и 60 ЕСПБ за саму израду дисертације). У ширем сми-слу речи она обухвата много више бодова, јер методички и стручни курсеви носе 60 ЕСПБ.


ПОДАЦИ О НАМЕНИ СТЕЧЕНОГ ЗВАЊА - ИНФОРМАЦИЈЕ О АКАДЕМСКИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ МОГУЋНОСТИМА КОЈЕ ПРУЖА КВАЛИФИКАЦИЈА

Сврха студијског програма докторских студија из области Методике разредне наставе који се реализује на Педагошком факултету у Врању јесте обезбеђивање високо-стручних кадрова компетентних за унапређивање и развој методичких наука у области разредне наставе, развијање научно-истраживачког рада у овој области, стварање претпо-ставки за унапређивање праксе разредне наставе, као и обезбеђивање научног подмлатка за извођење универзитетске наставе у овој области, што је у складу са савременим тенден-цијама у развоју наука о образовању и са образовним системом Републике Србије. С тим у вези, овај студијски програм је  намењен развијању научних компетенција и академских вештина неопходних за научно истраживање и унапређивање дидактичко-методичке тео-рије и праксе у области разредне наставе.

Докторске студије Методика разредне наставе представљају највишу и завршну фазу институционалног система образовања учитеља и сродних образовних профила који су повезани са разредном наставом. Полазећи од фор-малног образовања стеченог на основним академским и мастер академским студијама, докторске студије Методике разредне наставе омогућују највиши ниво образовања у оквиру образовног система Републике Србије и чине добру основу за укључивање у пост-докторске програме у другим земљама.

Дакле, студијски програм докторских студија оспособљава студенте да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у методици разредне наставе и под-стиче их на развој нових методичких приступа и поступака који су примењиви у савреме-ној разредној настави. Висок ниво и квалитет знања и развијене компетенције квалификују студенте за научноистраживачки и високо стручни рад уз трансфер њихових оригиналних и иновативних идеја у наставну праксу, као и креативно решавање проблема васпитно образовног рада. То ће допринети развоју методичке науке, нарочито Методике разредне наставе, унапређењу система образовања и васпитања у оквиру образовног система Репу-блике Србије.