hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Правни факултет - Права - МАС

Студијски програм - Права

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - ПРАВНЕ НАУКЕ
Диплома/титула - Дипломирани правник
Ниво студија - мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Основне академске студије права трају четири године (осам семестара). Завршетком студија студент стиче звање „дипломирани правник“. Током студија студент мора да савлада градиво из 22 обавезна предмета, 8 изборних предмета током трајања основних академских студија права. Стручна пракса је саставни део студијског програма и обавља се на другој и трећој години основних академских студија. Вештина се налази на четвртој години основних академских студија, за коју студент добија сертификат.

Циљ Студијског програма је да студентима омогући стицање општих и посебних теоријских и практичних знања и вештина и оспособи их за самостално обављање правничких послова у органима државне управе и локалне самоуправе, у јавним службама, привредним друштвима, организацијама, удружењима и другим институцијама правног система, примерених звању правник.
Неопходна практична знања студенти ће стицати кроз обавезну стручну праксу, коју ће обављати у одговарајућим институцијама (судови, тужилаштва,државна управа, органи локалне самоуправе, привредни субјекти, итд). Овако обављена стручна пракса вреднује се ЕСПБ бодовима.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Савладавањем студијског програма основних академских студија права, студент је оспособљен и компетентан да:

  •  обавља управноправне послове у управи, правосуђу, привредним друштвима, удружењима, организацијама, јавним службама и др.;
  •  самостално примењује стечена правничка знања у пракси;
  •  на инвентиван и креативан начин обавља правничке послове, повезујући знања из различитих области права;
  •  прати и унапређује правну струку кроз сагледавање нормативних решења и функционисање правних институција;
  •  поштује стандарде правне етике и правног професионализма;
  •  успостави професионални однос и адекватну комуникацију у радној средини и ширем окружењу;
  •  користи правне ресурсе на Интернету и савремену информатичку технологију у свакодневном раду. Могућа запослења су у области: правосуђа, привреде, дипломатије, управе.

Погледајте више детаља о факултету: Правни факултет