hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Правни факултет - Права-општи - МАС

Студијски програм - Права-општи

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - ПРАВНЕ НАУКЕ
Диплома/титула - Мастер правник
Ниво студија - мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм мастер академских студија права траје једну годину (два семестра). Успешно окончање студија подразумева савладавање градива из два обавезна предмета, четири изборна предмета са листе изборних предмета сваког модула, као и израду и одбрану завршног – мастер рада. Услови за могућност избора сваког од изборних предмета предвиђени су модулима и силабусима изборних предмета.
У току мастер академских студија права, студент је дужан да обави студијски истраживачки рад у трајању од 150 часова.

Студијски програм омогућава студенту да избором четири предмета са листе изборних предмета са изабраног модула учествује у креирању свог образовања и усавршавања.
Однос броја ЕСПБ који се стиче савладавањем градива из обавезних и изборних предмета усклађен је са одредбама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа (најмање 30% изборних предмета) и он износи 28 ЕСПБ на изборним предметима од укупно 60 ЕСПБ на мастер академским студијама права.
Студијски програм се реализује кроз предавања, консултативну наставу, вежбе и друге облике активне наставе утврђене Планом извођења наставе. Успешним окончањем мастер академских студија права, студент стиче општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и способности неопходне за професионално обављање правничких послова. Мастер академске студије организују се по следећим модулима:

1. Правно-теоријски модул;
2. Јавно-правни модул;
3. Кривично-правни модул;
4. Грађанско-правни модул;
5. Трговинско-правни модул;
6. Правно-економски модул;
7. Правно-историјски модул;
8. Међународно-правни модул;
9. Међународно-пословни модул.

Наставно-научно веће Факултета ће приликом годишњег утврђивања плана извођења наставе на свим нивоима студија, а на предлог катедара, утврђивати изборне предмете на свим модулима мастер академских студија права.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Савладавањем програма мастер академских студија, студент је оспособљен и компетентан да:

 •  самостално обавља правничке послове у правосуђу, органима државне управе и локалне самоуправе, у јавним службама, привредним друштвима, организацијама и др.;
 •  нуди аналитичке одговоре у погледу примене правних прописа, као и у погледу измена у области правне регулативе;
 •  уочава, сагледава и истражује друштвене и правне појаве и проблеме и даје креативне предлоге за њихово решавање;
 •  критички анализира и евалуира законска решења, правну праксу и функционисање правних институција;
 •  аргументовано дискутује о правним појавама, институтима и проблемима;
 •  сагледава практични аспект, значај и имликације теоријских ставова о појединим правним институтима;
 •  планира и организује тимски рад и управља људским ресурсима;
 •  промовише стандарде правне етике и правног професионализма;
 •  прати развој законодавства и правне науке и залаже се за примену резултата научних истраживања у законодавној и правној пракси;
 •  користи правне ресурсе на Интернету и савремену информатичку технологију у свакодневном раду, и
 •  перманентно унапређује своје правничко знање, вештине и способности. Могућа запослења су у области: правосуђа, привреде, дипломатије, управе.

Погледајте више детаља о факултету: Правни факултет