hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Правни факултет - Права-унутрашњи послови - МАС

Студијски програм - Права-унутрашњи послови

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - ПРАВНЕ НАУКЕ
Диплома/титула - Мастер правник
Ниво студија - мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм мастер академских студија права траје једну годину (два семестра).
Студије се организују као једносеместралне, са просечним укупним оптерећењем студента у оквиру 40-часовне радне недеље током једног семестра. Успешно окончање студија подразумева савладавање градива из пет изборних предмета са одговарајућих изборних листи, као и израду и одбрану завршног – мастер рада.
Опредељивање студената за одређени предмет може се условити претходно положеним испитима из једног или више предмета, што се одређује силабусом сваког наставног предмета, као саставног дела овог студијског програма. У току мастер академских студија права, студент је дужан да обави студијски истраживачки рад у трајању од 120 часова.
Студијски програм усклађен је са одредбама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа (најмање 30% изборних предмета), с обзиром на то да сви предмети потребни за стицање академског назива мастер правник имају статус изборног предмета, чиме је омогућено да студент учествује у креирању свог образовања и усавршавања.
Студијски програм се реализује кроз предавања, консултативну наставу, вежбе, студијско истраживачки рад, израду завршног – мастер рада и друге облике активне наставе утврђене Планом извођења наставе.
У првом семестру мастер студија, студент је дужан да обави студијски истраживачки рад из одабране уже научне области који служи за припрему завршног - мастер рада.
Мастер академске студије права окончавају се израдом и одбраном завршног-мастер рада. Услов је да најмање половина ЕСП бодова од укупног броја бодова предвиђених за реализацију мастер студија буде остварена на предметима који су у вези са темом завршног-мастер рада.

Има осам модула:

 • Правнотеоријски модул
 • Јавноправни модул
 • Кривично-правни модул
 • Грађанскоправни модул
 • Трговинскоправни модул
 • Међународноправни модул
 • Правноисторијски модул
 • Правноекономски модул.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Савладавањем програма мастер академских студија, студент је оспособљен и компетентан да:

 •  примени стечено знање приликом решавања проблема у новим и непознатим околностима у области права и да разуме шири контекст примена правних норми.
 •  нуди аналитичке одговоре у погледу примене правних прописа, као и у погледу измена у области правне регулативе;
 •  уочава, сагледава и истражује друштвене и правне појаве и проблеме и даје креативне предлоге за њихово решавање;
 •  критички анализира и евалуира законска решења, правну праксу и функционисање правних институција;
 •  аргументовано дискутује о правним појавама, институтима и проблемима;
 •  сагледава практични аспект, значај и имликације теоријских ставова о појединим правним институтима;
 •  планира и организује тимски рад и управља људским ресурсима;
 •  настави своје даље усавршавање на докторским студијама у области права и других друштвено-хуманистичких наука;
 •  промовише стандарде правне етике и правног професионализма;
 •  прати развој законодавства и правне науке и залаже се за примену резултата научних истраживања у законодавној и правној пракси; и
 •  перманентно унапређује своје правничко знање, вештине и способности.

Могућа запослења су у области: правосуђа, привреде, дипломатије, управе.

Погледајте више детаља о факултету: Правни факултет