hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Природно-математички факултет - Биологија - ОАС

Студијски програм - Биологија

Научно поље - Природно - математичке науке
Научна област - Биолошке науке
Диплома/титула - Биолог
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 180

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

 

Основне академске студије БИОЛОГИЈА трају 3 године, односно 6 семестара.
У том периоду студенти полажу 22 обавезна (130 ЕСПБ, 72,2%) и 10 изборних предмета
(46 ЕСПБ, 25,6%), и имају теренски рад као стручну праксу (4 ЕСПБ, 2,2%).
Студијски програм обухвата обавезно подручје едукације студената, а састоји се од академско-општеобразовних, тероријско-методолошких, научно-стручних и стручно апликативних предмета, неопходних за опште образовање биолога, изборних предмета и стручне праксе.
Студијски програм се изводи кроз теоријску наставу, лабораторијске (експерименталне) вежбе, теренски рад, семинаре и самостални рад студената.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Студијски програм БИОЛОГИЈА садржи 32 испитa, од којих су 22 обавезна (130 ЕСПБ, 72,2%), а 10 изборних предмета (46 ЕСПБ, 25,6%). Осим тога, на крају летњег семестра у другој и трећој години организује се стручна пракса, односно теренска истраживања у биологији (4 ЕСПБ, 2,2%), која је обавезна за све студенте.
Студијски програм се састоји од академско-општеобразовних (29 ЕСПБ, 16,11%), теоријско-методолошких (35 ЕСПБ, 19,44%), научно-стручних (68 ЕСПБ, 37,78%) и стручно апликативних предмета (48 ЕСПБ, 26,67%).
Изборни предмети су подељени у 7 изборних група, чији распоред, тип и обим (ЕСПБ) се може видети из табела 5.1 и 5.3.
Предмети неопходни за наставни профил биолога (Психологија, Педагогија и Методика наставе биологије) сврстани су у стручно-апликативне и распоређени у 3 изборна блока, тако да студенти који желе да се након завршених академских студија посвете раду у школи могу изабрати сва три предмета.
Сврха сваког универзитетског студијског програма је да прошири знања из појединих научних области стечена у току претходног образовања, али и да омогући стицање одговарајућих компетенција неопходних за даље школовање.
Биолошка наука у спрези са другим природним наукама нашла је примену у готово свим пољима људске активности, као што су медицина, пољопривреда, ветерина, шумарство, прехрамбена индустрија, фармација и друго, што оправдава образовања стручњака биолошког профила.
Једна од сврха овог студијског програма је и образовање стручњака биолога који има способност да стечена знања и вештине примени у школама, научно-истраживачким институцијама и лабораторијама, заштићеним природним добрима, ботаничким баштама, зоолошким вртовима, музејима и друго.

Решавање глобалних проблема човечанства као што су опстанак живота на Земљи, ограниченост енергетских и хранидбених ресурса, загађеност животне средине и одрживи развој, готово је незамисливо без примене биолошких знања. Све већа потреба за стручњацима биолошког профила у свим наведеним пољима људске активности оправдава сврсисходност
школовања биолога.
Овај студијски програм је логичан след досадашњих студија биологије у Нишу, које су доказале оправданост свог постојања. Дипломирани стручни и наставнички профили биолога укључују се у рад научних, стручних и едукативних институција, али и различитих привредних субјеката у земљи и иностранству. Велики број дипломираних студената уписали су докторске студије, од којих неколико у иностранству.
Такође, овај студијски програм осигурава апсолутну мобилност студената између сродних факултета српских и европских универзитета.
Студијски програм основних студија Биологије има за циљ:

  • Стицање знања о еволутивним променама на нашој Планети;
  • стицање и разумевање основних знања о нивоима организације и структуре биолошких система, о њиховом функционисању, међусобном интераговању и интеракцији са средином;
  • разумевање принципа и овладавање техникама лабораторијског, експерименталног и теренског рада;
  • развој свести о значају и одговорности улоге коју има човек;
  • стварање стручног кадра који ће уз помоћ научне методологије доприносити едукацији становништва и активно учествовати у прогресивним променама у нашој средини;
  • проучавање диверзитета биљног и животињског света, као и увећање фонда научних сазнања о биодиверзитету на нашем подручју;
  • развој образаца биолошког начина мишљења;
  • оспособљавање за самостално налажење и коришћење извора информација;
  • развијање свести о даљем професионалном усавршавању.

Погледајте више детаља о факултету: Природно-математички факултет