hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Природно-математички факултет - Физика - ОАС

Студијски програм - Физика

Научно поље - Природно - математичке науке
Научна област - Физичке науке
Диплома/титула - Физичар
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 180

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм Физика траје 3 године (180 ЕСПБ). Сви предмети су једносеместрални. Настава се организује кроз предавања и вежбе. Предавања изводе наставници ПМФ-а у Нишу и три наставника са других факултета. Вежбе изводе сараднци и један наставник Факултета. Методе извођења наставе јесу: фронтала и интерактивна за предавања, а за часове вежби фронтална, интерактивна, групна и индивидуална. Од укупних 180 ЕСПБ бодова, студент остварује 144 ЕСПБ бода (или 80 %) у оквиру обавезних предмета, док 36 ЕСПБ бодова (20 %) студент остварује полагањем изборних предмета. На свакој позицији изборног предмета студент бира један од понуђена два предмета. Студенту се даје могућност да 30 ЕСПБ бодова може остварити полагањем предмета са било ког другог академског студијског програма основних студија које се рализују на Природно-математичком факултету у Нишу (математика, информатика, хемија, биологија, географија). Једино ограничење је да се студенту не дозвољава избор предмета сличних по садржају. Посебна комисија разматра и решава захтеве студената у вези са овим питањем. Дозвољен је прелаз са сродног студијског програма на основне академске студије Физика. Посебна комисија разматра и решава захтеве студената у вези са овим питањем, према Правилнику о остваривању студија на основним и дипломским академским студијама Природно-математичког факултета у Нишу. Циљ студијског програма Физика је оспособљавање студената за примену научно-стручних знања и вештина потребних за рад у областима наставе, теоријске, примењене, експерименталне физике и информатике. Циљ овог студијског програма је: стицање знања за наставак виших нивоа образовања; практична лабораторијска обука са свим елементима креативног рада студената; флексибилан модел основних академских студија према потребама студената (одабирањем изборних предмета); постизање образовне мобилности студената; усклађеност са поставкама болоњског процеса образовања; оспособљеност за самостално налажење и коришћења извора информација; развијање свести о даљем професионалном усавршавању; оспособљеност за коришћење лабораторијске опреме и учила.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Студијским програмом Физикa студент кроз академско-опште образовне и теоријско-методолошке предмете стиче општа знања из области физике, математике и хемије, а кроз научно-стручне и стручно-апликативне предмете знања и вештине у областима: теоријске, примењене и експерименталне физикe и информатике. Савлађивањем студијског програма за физику студент: темељно познаје и разуме дисциплине физике; решава практичне задатке; способан је да повезује и примењује стечена знања; упознат је са практичним достигнућима у области физике; способан је да перманентно прати токове развоја науке и праксе у области физике. По завршетку ових студија студенти стичу компетенције да тимски или самостално обављају послове у области физике.

Погледајте више детаља о факултету: Природно-математички факултет