hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Природно-математички факултет - Географија - ОАС

Студијски програм - Географија

Научно поље - Природно - математичке науке
Научна област - Гео-науке
Диплома/титула - Географ
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 180

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм основних академских студија географије осмишљен је тако да траје три године, шест семестара, у оквиру којих студенти остварују укупно 180 ESPB бодова, по 30 у сваком семестру. То су студије првог степена а могу их уписати лица која су завршила средњу школу у трајању од четири године и положила пријемни испит. Након ове три године основних студија, студенти стичу академски назив ГЕОГРАФ.
На основним академским студијама је укупно 33 предмета а сваком предмету припада одређени број ESPB бодова. Предмети су једносеместрални и подељени су на обавезне (21) и изборне (12). Студенти су обавезни да се на почетку сваког семестра определе за по један изборни предмет, тако да по завршетку ових студија имају 27 положених предмета што је укупно 180 ESPB бодова. За ове предмете предвиђено је између 20 и 25 часова недељно, подељено на часове предавања и часове вежби.
На крају сваке године студија, под руководством наставника и сарадника факултета, у току маја месеца, предвиђена је теренска настава са практичним радом студената.
Овако замишљен студијски програм има вишеструке циљеве:
-Примарни циљ овог студијског програма је постизање одређеног нивоа знања и стручности студената како би се што способније укључили у наставно-образовни процес у основним школама;
-Такође, циљ овог студијског програма је и развој креативних способности студената, њихово осамостаљење у раду и овладавање специфичним вештинама потребним у њиховој будућој професионалној каријери;
-Циљ студијског програма је и развијање љубави према географији коју ће студенти преносити својим будућим ученицима;
-Развој и осавремењивање географске мисли и географије као науке, као и свих географских дисциплина;
-Развијање љубави према природи и друштву, толеранцији и узајамном односу природе и човека, односно друштва.
-Коришћење и правилну примену литературе

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Сврха овог студијског програма је оспособљавање студената за рад у образовно-наставном процесу наставе географије у основним школама. Студијски програм је тако конципиран да студентима пружа и опште и ускостручно образовање и у потпуности их оспособљава за рад у школама. Уз то, програм је примерен новим трендовима у развоју географске мисли, постављен на принципима «нове географије», сагледава и утиче на решавање савремених проблема данашњег света и наше земље у њему (глобализација, урбанизација, водопривреда, заштита животне средине итд). Сматрамо да ће наши студенти, по завршетку студија, бити корисни овом друштву и да ће својим знањем и стручношћу унапредити географију и проширити географске хоризонте будућим нараштајима.
Свршени студенти основних академских студија, такође, стичу и потребна знања и вештине за наставак школовања на дипломским академским студијама географије, туризма и других географских дисциплина на сродним факултетима у земљи и нностранству.
Могуће је обављање наставе у наставно-образовном процесу у основним школама, то јест на позицији наставника географије у основној школи.

Погледајте више детаља о факултету: Природно-математички факултет