hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Природно-математички факултет -Хемија - ОАС

Студијски програм - Хемија

Научно поље - Природно - математичке науке
Научна област - Хемијске науке
Диплома/титула - Хемичар
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 180

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм основних академских студија хемије траје шест семестара и вреднован је са 180 ЕСПБ бодова. У сваком семестру студент остварује укупно 30 бодова што је у складу са критеријумима за оптерећење студента у погледу одређеног броја радних сати. После завршених основних академских студија студент стиче академско звање хемичар.
Студијски програм се састоји од једносеместралних обавезних и изборних предмета за које је предвиђена активна настава између 24 и 28 часова недељно. Сваки предмет је дефинисан одређеним бројем часова активне наставе коју изводе наставници и бројем часова теоријских или експерименталних вежби које изводе сарадници. Сваком предмету припада одређени број ЕСПБ бодова.
Студијски програм предвиђа вежбе скоро на свим предметима. Због природе студија највећи број предмета има експерименталне вежбе које студенти изводе самостално, при чему користе најсавременији прибор и уређаје. За сваки предмет је утврђен начин извођења наставе и начин оцењивања студената.
У процесу реализације студијског програма, студенти продубљују постојећа средњешколска знања и стичу нова знања и вештине. Од њих се захтева да, у складу са сличним студијским програмима у свету, прате савремене трендове како у учењу, тако и у практичном раду.
Могућност избора предмета из различитих области хемије, или других студијских програма, оспособљава студенте да решавају сложеније проблеме који захтевају интердисциплинарни приступ и примењују знања из хемије у другим научним областима или у привреди.
Кроз континуално праћење и вредновање њиховог рада од стране наставника, студенти се образују да критички процењују не само свој рад, већ и рад и идеје других. Кроз образовање високостручних кадрова, оспособљених за самостални и тимски стручни рад, извођење експеримената, рад на савременим инструментима, студијски програм остварује своју сврху, која се огледа у доприносу развоја науке и општем развоју друштва.
Основни циљеви студијског програма Хемије су стицање теоријских и практичних знања и вештина, чиме стичу способност да их примењују у различитим областима хемије у раду у лабораторијама и да се припреме за наставак школовања на вишим нивоима студија и образовање током целог живота.
Циљ студијског програма је да:

  • студенти хемије стекну шира знања и стручне способности, које обухватају овладавање сложенијим појмовима и законитостима из области хемије и сродних наука, као што су физика, математика, информатика.
  • да оспособи студенте да се користе стучном литературом из различитих извора,
  • да стекну рутину у примени како класичних тако и савремених метода и техника у различитим експерименталним областима хемије,
  • се обучавају за рад на инструментима за хроматографске, спектроскоспске, електрохемијске методе и друге врсте анализа,
  • да користе савремене видове обраде и приказивања резултата, упоређују своје резултате са литературним и да их на јасан начин презентују,
  • да критички размишљају, анализирају чињенице и усвоје етичке принципе у науци,
  • се оспособе за самосталан и успешан рад у специјализованим лабораторијама и решавање текућих проблема у раду, програм обезбеђује основу за наставак школовања на дипломским студијама.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Савладавањем програма основних студија хемије, студент овладава знањима која се заснивају на претходном образовању. Он је у стању да влада појмовима и законитостима из, програмом обухваћених области хемије. Оспособљава се да врши оптималан избор литературе за решавање конкретних хемијских проблема. Може да врши израчунавања обрађује и презентује резултате рада до којих долази експериментом и притом користи рачунаре. Студент је у стању да критички размишља о појавама везаним за своју струку критички сагледава и анализира чињенице и уобличава резултате до којих долази. То чини на разумљив начин користећи савремене видове обраде и приказивања резултата.
У стању је да о резултатима свог рада обавештава стручну и ширу јавност и да своја знања преноси другима. Стечена знања га оспособљавају за наставак студија.

Погледајте више детаља о факултету: Природно-математички факултет