hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

erasmus logo 300x169Нови програм за сарадњу Европске уније покрива области образовања, младих и спорта у периоду 2014-2020. године. Erasmus+ је наследио три програма за образовање у којима је Србија до сада учествовала – Tempus, Erasmus Mundus и Програм за целоживотно учење, као и програм Млади у акцији. Универзитет у Нишу учествује као носилац на једном и партнер на два пројекта у кључној активности КА2 везаној за изградњу капацитета у високом образовању. Преглед ових пројеката можете наћи овде.

Универзитет у Нишу је такође потписао преко 40 међуинституционалних уговора у оквиру активности КА1 која се бави образовним мобилностим наставника и студената. Учешће нашег Универзитета у оваквим пројектима повећава видљивост Универзитета и квалификује га за све врсте будуће сарадње. Листу до сада прихваћених међуинституционалних уговора можете наћи овде.

Институционални координатор: проф. др Ивица Манић ()

Контакт особе

Contact Persons

UNI_Institutional_Fact_Sheet_2023

Партнери на Еразмус + пројектима

Erasmus+ Programme Partners

Brochure Erasmus + KA107-2017

Ко може да учествује

Појединци – наставници, студенти, стажисти, приправници, ученици, одрасли, млади, волонтери, тренери, омладински радници, професионалци организација активних у пољу образовања, обука и младих чине главну циљну групу програма.

Треба имати у виду ипак да се појединци не могу директно пријавити за доделу финанцијске подршке, већ се морају обратити својој установи, организацији или предузећу, које могу поднети пријаву.

Институције које имају право да учествују у пројектима Ерасмус+ првенствено морају да припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма, нарочито они који се односе на високо образовање, отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (партнерске земље могу бити оне које се налазе у суседству Европске уније, али и све друге земље света и међу њима је и Србија).

Структура новог програма

Кључна активност 1 (КА1) – Образовна мобилност појединаца
•    Мобилност појединаца у подручју образовања, и оспособљавања младих
•    Заједничке мастер студије
•    Систем студентских зајмова
*ВАЖНО: Важно је истаћи да студенти, наставно особље или волонтери не могу подносити самосталне пријаве за стипендије за мобилност. Особе које желе да учествују у активностима треба да се обрате некој од организација које примају подршку из Erasmus+ програма.

Кључна активност 2 (КА2) – Сарадња за иновације и размену добре праксе

•    Стратешка партнерства у области образовања, обука и младих
•    Савези знања
•    Савези секторских вештина
•    Пројекти изградње капацитета у високом образовању

Кључна активност 3 (КА3) – Подршка реформи политике

•    Структурирани дијалог
•    Састанци младих особа и доносица одлука у подручју образовања и младих

Активности Jean Monnet
•    Катедра Jean Monnet
•    Модули Jean Monnet
•    Центри изврсности Jean Monnet
•    Потпора Jean Monnet установама и асоцијацијама
•    Мрежа Jean Monnet
•    Пројекти Jean Monnet

Спорт

•    Заједничка партнерства у подручја спорта
•    Непрофитни европски спортски догађаји

IF4TM пројекту

 

О програму

Нови програм за сарадњу Европске уније покрива области образовања, младих и спорта у периоду 2014-2020. године. Erasmus+ је наследио три програма за образовање у којима је Србија до сада учествовала – Tempus, Erasmus Mundus и Програм за целоживотно учење, као и програм Млади у акцији.

Са укупним издвајањима у износу од 14,774 милијарди евра за наредних седам година, очекује се да ће програмом Erasmus+ бити финансирани пројекти који ће подржати све нивое образовања, већу синергију формалног, неформалног и информалног учења, снажније повезивање са светом рада и стварање додатних вредности за европски простор образовања. Такође ће постојати могућности за боље повезивање земаља учесница програма у дефинисању образовних политика. Програм ће наставити да промовише признавање и вредновање стечених квалификација, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима, као имеђународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

У фокусу програма је, између осталог, и јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура. За област спорта, приоритет је сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

За спровођење Програма надлежне су Европска комисија на европском нивоу, националне агенције на нивоу програмских земаља и националне канцеларије Еразмус+ на нивоу партнерских земаља.

Све додатне информације у вези са програмима Erasmus+ можете видети на сајту  http://www.erasmusplus.rs 

 

Актуелни пројекти

Универзитет у Нишу партнер на међународном пројекту SmartWB

smart WBБрој пројекта: 101081724-SmartWB-ERASMUS-EDU-2022-CBHE

Финансијер: ERASMUS+

                                                          Време трајања пројекта: 01.01.2023. – 31.12.2025. године.

Веб адреса пројекта: https://www.smartwb.ucg.ac.me/

Општи циљ пројекта

Општи циљ пројекта је побољшање квалитета високог образовања у области климатски паметног урбаног развоја, јачање његове важности за тржиште рада и друштво, унапређење односа између високошколских институција (ВШИ) у партнерским земљама Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора) и економско и друштвено окружење успостављањем технолошке платформе за сарадњу, размену знања, искустава и добрих пракси, модернизацијом универзитетских курсева у складу са трендовима ЕУ и унапређењем нивоа компетенција и вештина наставног особља.

Специфични циљеви

 • Покренути повећање ангажовања заједнице Западног Балкана промовисањем приступа смањењу емисије и технологија са ниским садржајем угљеника.
 • Имплементација интерактивне веб платформе за размену знања и практичних примера знања међу пројектним партнерима и заинтересованим странама.
 • Побољшати компетенције и вештине наставног особља у ВШИ Западног Балкана путем примера добре праксе и иновација.
 • Модернизовати универзитетске курсеве у области климатски паметног урбаног развоја у сарадњи са индустријским сектором у складу са захтевима Болоње.
 • Створити технолошке предуслове за развој ВШИ Западног Балкана набавком најсавременије опреме.

Reference Number: 101081724-SmartWB-ERASMUS-EDU-2022-CBHE

Project Title: SmartWB – Curricula innovation in climate-smart urban development based on green and energy efficiency with the non-academic sector 

Project Coordinator: University of Montenegro

Project Website: https://www.smartwb.ucg.ac.me/

Wider objective

Wider objectiveIt is improving the quality of higher education in the climate-smart urban development (CSUD) field, strengthening its relevance for the labor market and society, enhancing relations between HEIs in WB partner countries (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) and the economic and social environment by establishing a technological platform for cooperation, exchange of knowledge, experience and good practices, modernising universities’ courses in line with EU trends and improving the level of competencies and skills of teaching staff.

Specific objectives

 • To initiate WB community engagement enhancement by promoting emission reduction approaches and low-carbon technologies. 
 • To implement an interactive web-based platform to share knowledge and know-how practical examples among project partners and stakeholders. 
 • To improve the competencies and skills of teaching staff in WB HEIs by acquiring best-practice examples and innovations. 
 • To modernize university courses in the climate-smart urban development field in collaboration with the industry sector in line with the Bologna requirements.  
 • To create technological preconditions for WB HEIs by procuring up-to-date equipment.

 
Универзитет у Нишу партнер на међународном пројекту DGTRANS

 DGTRANSБрој пројекта: 101082187-DGTRANS-ERASMUS-EDU-2022-CBHE

 Финансијер: ERASMUS+

 Време трајања пројекта: 01.12.2022. – 30.11.2025. године.

 Веб адреса пројекта: https://dgtrans.pr.ac.rs

Општи циљ пројекта DGTRANS је подршка модернизацији високошколских институција у Албанији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и на Косову* у области транспорта опасних материја (ТОМ) увођењем нових/модернизованих наставних планова и програма.

Специфични циљеви пројекта су:

 • Побољшати постојеће и развити нове ТОМ наставне планове и програме за основне и мастер студије у складу са Болоњским захтевима и националним стандардима акредитације кроз имплементацију нових/модернизованих курсева. Ови курсеви треба да покрију одредбе које се тичу опасних материја, транспортне опреме и транспортних операција, као и алате за процену ризика, системе за праћење возила и системе за планирање рута на основу перформанси мрежних анализа. Циљ унапређених студијских програма је да обухвате различите дисциплине као што су транспорт, науке о животној средини, политика, управљање ланцем снабдевања, управљање безбедношћу и управљање ризиком потребно за безбеднији ТОМ, где ће радити заједно истраживачке институције, чланице ланца снабдевања опасних материја, јавне управе и крајњи корисници.
 • Анализирати и побољшати постојеће процедуре управљања анализом ризика и процене ризика на транспортним рутама и нова решења рутирања у земљама Западног Балкана. Овде проналазимо и примењујемо најприкладније научне методе и најбољу праксу о томе која питања треба да буду укључена у процедуре анализе ризика да би се побољшала безбедност током ТОМ-а и како се процедуре управљања могу побољшати да би се избегле грешке или неефикасности током размене информација унутар компаније и између различитих компанија укључених у ланац снабдевања. На крају, веома смо заинтересовани да истражимо које параметре треба узети у обзир у процени ризика транспортних рута и које карактеристике и захтеве треба да имају софтвер за рутирање како би били сигурни и побољшали безбедност током ТОМа, избегавајући на пример природне заштићене зоне и насељена подручја и узимајући у обзир све захтеве прописа о транспорту.
 • Развити и имплементирати програм обуке за професионалце ТОМа у складу са АДР-ом и савременим научним сазнањима о питањима везаним за ТОМ. Према Међународном друмском превозу опасног терета (АДР), сваки субјекат ТОМа, укључен у активности које укључују превоз опасних материја друмом или повезано паковање, утовар, пуњење или истовар, мора именовати једног или више стручњака ТОМа, одговорних за спречавање ризика који су својствени таквим активностима у погледу лица, имовине и животне средине.

Reference Number: 101082187-DGTRANS-ERASMUS-EDU-2022-CBHE

Project Title: DGTRANS – Transport of dangerous goods – Modernization of curricula and development of trainings for professionals in the Western Balkans HEIs

Project Coordinator: University of Mitrovica

Project Website: https://dgtrans.pr.ac.rs/

The overall aim of the project DGTRANS is to support modernization of HEIs in Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Kosovo* in the field of transport dangerous goods (TDG) by introducing new/modernisation curricula.

Specific objectives of the project are:

 • To improve existing and develop new TDG curricula for undergraduate and master studies in accordance with Bologna requirements and national accreditation standards through implementing new/modernized courses. These courses should cover provisions concerning dangerous goods, transport equipment and transport operations, as well as the risk assessment tools, vehicles monitoring systems, and route-planning systems based on network analyses performance. The aim of the improved study programs is to include the different disciplines such as transport, environmental sciences, politics, supply chain management, security management and the risk management needed for a safer TDG, where research institutions, members of the DG supply chain, service providers, public administrations and end-users will work together.
 • To analyse and improve current risk analysis management procedures and risk assessments on transport routes and new routing solutions into WB countries. Herein, we are finding and applying the most appropriate scientific methods and the best practice about what issues should be included in risk analysis procedures to improve the safety during the TDG and how can management procedures be improved to avoid mistakes or inefficiencies during the sharing of information within a company and between different companies involved in the supply chain. Finally, we are very interested to investigate which parameters should be considered in the risk assessment of the transport routes and which characteristics and requirements should have routing software in order to be secure and to improve safety during the TDG, avoiding for example natural protected zones and highly populated areas and considering all the requirements of the transport codes.
 • To develop and implement the training program for the TDG professionals in line with ADR and up-to-date scientific knowledge on issues related to the TDG. According to International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) each TDG subject, involved in activities which include the consigning the TDG by road or the related packing, loading, filling or unloading, shall appoint one or more TDG professionals, responsible for prevention of the risks inherent in such activities with regard to persons, property and the environment.

 

Универзитет у Нишу партнер на међународном пројекту BRIGHT

BRIGHT logoУниверзитет у Нишу je започео учешће као партнер на међународном пројекту BRIGHT - Boosting the scientific excellence and innovation capacity of 3D printing methods in pandemic period - BRIGHT - Јачање научне изврсности и иновативних капацитета метода 3Д штампе у периоду пандемије

Број пројекта: 2020-1-RO01-KA226-HE-095517

Финансијер: ERASMUS+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)

Време трајања пројекта: 01.03.2021. – 28.02.2023. године.

Веб адреса пројекта: https://bright-project.eu/

Координатор: Проф. др Милош Симоновић, Машински факултет Универзитета у Нишу

Основни циљ пројекта BRIGHT се састоји у обезбеђивању наставних ресурса и метода за наставнике и студенте који долазе са високошколских установа и заинтересовани су да стекну релевантна знања, вештине и компетенције у области метода 3Д штампе које се користе за производњу медицинских делова у циљу пружања подршке болницама и медицинским установама у периоду пандемије. Методе наставе, као и апликације и знања које деле партнери BRIGHT конзорцијума у ​​области развоја, производње и тестирања медицинских производа реализованих методама 3Д штампе, лако ће обезбедити размену стручности, искуства и примера добре праксе унутар и преко BRIGHT конзорцијума до других универзитетских партнера, са главним циљем да обезбеде специјалисте који су у стању да подрже медицинске установе користећи ресурсе BRIGHT пројекта у контексту пандемије.

Reference Number: 2020-1-RO01-KA226-HE-095517
Project Title: BRIGHT - Boosting the scientific excellence and innovation capacity of 3D printing methods in pandemic period
Project Coordinator: Technical University of Cluj-Napoca, Romania
Project Website:  https://bright-project.eu/

The main objective of the BRIGHT project consists in providing teaching resources and methods for professors and students that are coming from the Higher Education institutions and are interested in getting relevant knowledge, skills and competences in the field of 3D printing methods that are used for producing medical parts that can support hospitals and medical institutions in pandemic period. The teaching methods, as well as the applications and knowledge shared by the BRIGHT consortium partners in the field of developing, producing and testing of medical products realized by 3D printing methods will easily ensure the exchange of the expertise, experience and good practice examples within, through and beyond the BRIGHT consortium to the other university partners, with the main aim to provide specialists that are able to support medical institutions using the resources of the BRIGHT project in the context of the pandemic.

BRIGHT press release Involvement

BRIGHT press release ME1

BRIGHT press release TPM1 2021

Универзитет у Нишу партнер на међународном ECOBIAS пројекту

LOGO ECOBIASУниверзитет у Нишу као партнер учествује на међународном пројекту Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS) - Развој мастер студија из еколошког мониторинга и биопроцене слатководних екосистема у високошколским институцијама Западног Балкана.

LOGO ERASMUSБрој пројекта: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Уговор о гранту број: 2019-1991 / 001-001
Финансијер: ERASMUS+ (Capacity Building)
Време трајања пројекта: 15.01.2020. до 14.01.2023. године.

Веб адреса пројекта: https://www.ecobiaserasmus.com/

Координатор: Проф. др Снежана Радуловић, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Руководилац: Проф. др Ђурађ Милошевић, Природно-математички факултет Универзитета у Нишу

Листа партнерских институција:

P1   УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, Србија, UNS
P2   УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, Србија, UNI
P3   СВЕУЧИЛИШТЕ У ЗАГРЕБУ, Хрватска, UNIZG
P4   УНИВЕРЗИТЕТ ДУИЗБУРГ-ЕСЕН, Немачка, UDE
P5   УНИВЕРЗИТЕТ ДОЊА ГОРИЦА ПОДГОРИЦА, Црна Гора, UDG
P6   УНИВЕРЗИТЕТ У МОСТАРУ, Босна и Херцеговина, SUM
P7   ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УНИВЕРЗИТЕТ ТРАВНИК У ТРАВНИКУ, Босна и Херцеговина, IUT
P8   ЈАВНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ У ТУЗЛИ, Босна и Херцеговина, UNTZ
P9   УНИВЕРЗИТЕТ У САРАЈЕВУ, Босна и Херцеговина, UNSA
P10 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, Босна и Херцеговина, UBL
P11 УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, Босна и Херцеговина, UES

Пројекат ECOBIAS, има за циљ да развије и унапреди знање/вештине/техничке ресурсе институција високог образовања у партнерским земљама у еколошком мониторингу и биолошкој процени слатководних ресурса у складу са националном и ЕУ политиком.

Специфични циљеви пројекта су:

- Развој и имплементација напредног мастер курикулума у Еколошком Мониторингу и Биолошкој Процени Акватичних Екосистема (EMAB) на институцијама високог образовања у земљама Западног Балкана а у складу са болоњским и националним стандардима за акредитацију;

- Развој и имплементација курсева за учења током целог живота (LLL) за сектор мониторинга животне средине у складу са Оквирном Директивом о водама (WDF, EU) на институцијама високог образовања у земљама Западног Балкана;

- Опремање 7 лабораторија за еколошки мониторинг и биолошку процену слатководних екосистема(EMAB) у институцијама високог образовања у земљама Западног Балкана;

- Развој регионалне академске ECOBIAS мреже ради организације и промоције регионалне сарадње у области Еколошког мониторинга и биолошке процене акватичних екосистема.

 

Универзитет у Нишу партнер на међународном e-VIVA пројекту

e vivaУниверзитет у Нишу као партнер учествује на међународном пројекту Enhancing and Validating servIce related competences in Versatile learning environments in Western BAlkan Universities (e-VIVA) чија је реализација започета 6. фебруара 2019. године, а трајаће до фебруара 2022. године.

 Пројекат се кофинансира у оквиру ERASMUS + програма Европске уније, а реализује у конзорцијуму од 15 партнера из Србије, Немачке, Аустрије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Португалије.

 


Универзитет у Нишу партнер на међународном IF4TM пројекту

Универзитет у Нишу као партнер учествује на међународном пројекту Институционални оквир за развој треће мисије универзитета у Србији - IF4TM чија је реализација започета 15. октобра 2015. године, а трајаће до октобра 2018. године.

Пројекат се кофинансира у оквиру ERASMUS + програма Европске уније, а реализује у конзорцијуму од 18 партнера из Србије, Велике Британије, Аустрије, Португала, Италије и Словеније.

Примарни циљ пројекта је да се на универзитетима у Србији, осим постојеће две мисије које се односе на образовање и истраживања, развије и имплементира трећа мисија коју чине три стуба развоја: трансфер технологија и иновације, континуирано учење, друштвено одговорно понашање универзитета.

Детаљне информације о пројекту погледајте овде, као и на http://www.if4tm.kg.ac.rs/

 


Универзитет у Нишу партнер на међународном CULTURWB пројекту

culturwb logo1
Универзитет у Нишу као партнер учествује на међународном пројекту
Јачање капацитета за промене у области туризма у земљама западног Балкана изградњом компетенција за менаџмент квалитета у области културног наслеђа и културног туризма - CULTURWB чија је реализација започета 6. децембра 2016. године, а трајаће до децембра 2019. године.


Пројекат се кофинансира у оквиру ERASMUS + програма Европске уније, а реализује у конзорцијуму од 13 партнера из Србије, Немачке,  Аустрије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Холандије.

Детаљне информације о пројекту погледајте на сајт пројекта https://culturwb.pmf.uns.ac.rs/

 

Универзитет у Нишу координатор међународног пројекта ECVET 

ecvetУниверзитет у Нишу је као координатор  успешно завршио учешће у пројекту ECVET ТРЕНИНГ ЗА ОПЕРАТЕРЕ ПАМЕТНИХ ЗГРАДА  ОПРЕМЉЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈОМ ИНТЕРНЕТА СТВАРИ (VET4SBO). Реализација пројекта је започета 03.12.2018. а завршена је 31.12.2020. године.

Број пројекта: 2018-1-RS01-KA202-000411

Пројекат је кофинансиран у оквиру ЕРАЗМУС + програма Европске уније, а реализован је у конзорцијуму од 3 учесника из Србије, Бугарске и Грчке.

Циљеви пројекта: Тренирање (Обука) оператора зграда у смислу управљања зградама будућности у циљу одржавања комфора станара, као и поштовању еколошких и енергетских норми. Обезбеђење курикулуме и тренинг материјал, тако да VET тренери, као и in-house тренери могу да изводе обуке за постојеће и будуће операторе зграда. Креирање нових професија/стандарда „Оператора паметних/зелених (еколошких) зграда“

Координатор пројекта: Проф. др Миодраг Манић, Машински факултет Универзитета у Нишу.

Детаљне информације о пројекту и тренинг материјал на: https://smart-building-operator.eu/?lang=sr

The University of Nis participates as the coordinator of the project ECVET TRAINING FOR OPERATORS OF IOT-ENABLED SMART BUILDINGS (VET4SBO), the realization began on December 3, 2018. and ended on December 31, 2020.

Project number: 2018-1-RS01-KA202-000411

The project is co-financed within the ERASMUS + program of the European Union, and is implemented in a consortium of 3 participants from Serbia, Bulgaria and Greece.

Project objectives: To train building operators in the domains of managing “buildings of the future” in order to maintain required occupant comfort and comply with energy efficiency/ecology regulations. To provide curriculum and training materials so that VET trainers and in-house trainers can train existing and future building operators". To create new professions/standard “Operator of Smart/Green Buildings”.

Project coordinator; Prof. Dr. Miodrag Manić, Faculty of Mechanical Engineering, University of Nis.

Detailed information about the project and training material at: https://smart-building-operator.eu/?lang=sr


Универзитет у Нишу партнер на међународном allCUTE пројекту

all CUTEУниверзитет у Нишу као партнер учествује на међународном пројекту Active Learning Community for Upskilling technicians and Engineers () - Заједница активног учења за висококвалификоване техничаре и инжењере.

 

Erasmus Број пројекта: 2020-1-BG01-KA202-079042
Финансијер: ERASMUS+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
Време трајања пројекта: 01.09.2020. – 31.08.2022. године.

Веб адреса пројекта: https://allcute.eu/sr/

Координатор: Проф. др Предраг Јанковић, Машински факултет Универзитета у Нишу

Пројекат је кофинансиран у оквиру ЕРАЗМУС + програма Европске уније, а реализован је у конзорцијуму од 8 учесника из Србије, Бугарске, Пољске и Грчке.

Пројекат allCUTE, има за циљ развој Заједнице активног учења за висококвалификоване техничаре и инжењере у сектору машиноградње и мехаторнике, како би одржали корак са променама које собом носи Индустрија 4.0, koja у пoтпунoсти трaнсфoрмишe прoизвoдни сeктoр у EУ намећући свoj принцип дигитaлизaциje индустриjских прoцeсa.

Специфични циљеви пројекта су:

 • Спровођење анкете о недостатку вештина техничког и инжењерског особља у сектору машинства и мехатронике и писање Извештаја о партнерству на основу налаза истраживања дефицита вештина.
 • Вебинар о активном учењу за ВЕТ сврхе како би се повећала компетенција наставника у стручном образовању.
 • Платформа заједнице активног учења и њена мобилна апликација као база података отворених образовних ресурса

 

all CUTEThe University of Nis is participating in an international project as a partner: Active Learning Community for Upskilling technicians and Engineers (allCUTE)

 

Erasmus Project number: 2020-1-BG01-KA202-079042
Financier: ERASMUS+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
Duration: 01.09.2020 – 31.08.2022

 Project web address: https://allcute.eu

Contact person: Prof. Predrag Jankovic, Faculty of Mechanical Engineering, University of Nis

The project is co-financed within the ERAZMUS + program of the European Union, and was implemented in a consortium of 8 participants from Serbia, Bulgaria, Poland and Greece.

The allCUTE project aims to develop an Active Learning Community for highly qualified technicians and engineers in the mechanical engineering and mechatronics sector, to keep pace with the changes brought by Industry 4.0, which completely transforms the manufacturing sector in the EU by imposing its principle of digitalization of industrial processes.

The specific objectives of the project are:

 • Conducting a survey on the lack of skills of technical and engineering staff in the machinery and mechatronics sector and writing a Partnership Report based on the findings of the skills deficit survey.
 • Webinar on active learning for VET purposes in order to increase the competence of teachers in vocational education.
 • Active learning community platform and its mobile application as a database of open educational resources.

 

Универзитет у Нишу партнер на међународном пројекту MIND

MIND logo

 

 

 

 

Универзитет у Нишу je успешно завршио учешће као партнер на међународном пројекту MIND - Development of Mechatronics skills and innovative learning methods for Industry 4.0 - MIND - Развој мехатроничких вештина и метода иновативног учења за Индустрију 4.0

Број пројекта: 2019-1-RO01-KA203-063153
Финансијер: ERASMUS+ (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
Време трајања пројекта: 01.09.2019. – 31.08.2021. године.
Веб адреса пројекта: https://www.project-mind.eu/

Координатор: Доц. др Милош Симоновић, Машински факултет Универзитета у Нишу

Специфични циљеви пројекта:
1. Мапирање заступљености индустрије 4.0 у земљама партнерима пројекта у првом дeлу периода имплементације.
2. Повећати шансе за запошљавање студената и релевантна знања и компетенције, које захтевају компаније из Индустрије 4.0, стварањем новог/побољшаног курса Мехатроника 4.0, који ће се састојати од (1) новог наставног плана и програма, (2) подршке курсу и (3) прикупљања дидактичких видео материјала који ће студентима олакшати образовни процес
3. Побољшање искуства учења за наставнике и студенте изградњом посебне платформе за е-учење за Индустрију 4.0 која ће подржавати виртуелну реалност и садржати најсавременије материјале курса као што су: пројектовање кола, системи повезивања, контроле програмирања итд.
4. Стварање међусекторске синергије кроз сарадњу између високошколских установа и представника приватног сектора, како би се затворио јаз између потражње и понуде квалификоване радне снаге.

 

Reference Number: 2019-1-RO01-KA203-063153
Project Title: Development of Mechatronics skills and innovative learning methods for Industry 4.0 (MIND)
Project Coordinator: Technical University of Cluj-Napoca, Romania
Project Website: https://www.project-mind.eu/

MIND project specific objectives are:
1. Mapping out the latest common Industry 4.0 in the countries represented in the partnership in the first part of the implementation period.
2. Enhance students' employability chances and relevant knowledge and competences, required by Industry 4.0 companies, through the creation of a new/improved Mechatronics 4.0 course, which will consist of (i) a new curriculum, (ii) a course support and (iii) collection of didactic video materials that will facilitate the educational process for university students
3. Improving the learning experience for professors and students by building a specific Industry 4.0 online e-learning platform that will support VR and contain state of the art course materials like: designing circuits, interfacing systems, programming controls, etc.
4. Creating cross-sector synergies through cooperation between higher education institutions and private sector representatives, in order to close the gap between the demand and offer of qualified workforce.

MIND press release 1

MIND press release 2

MIND press release 3

 
Најава свечане доделе сертификата полазницима Жан Моне пројекта

С вечана додела сертификата полазницима Жан Моне пројеката биће организована у петак, 15.10.2021. године у 14.00 сати у великој сали Универзутета у Нишу:

• “Sustainable Finance and Insurance: EU Principles, Practices and Challenges / SUFIN”, који реализује доц. др Јелена Станковић;
• „ЕU Water Policy and Innovative Solutions in Water Resources Management (INNOWAT)“, који реализује проф. др Милан Гоцић и;
• “Jean Monnet Module for European Monetary Law (MONELA)”, који реализује доц. др Марко Димитријевић.

Приступ је слободан за све заинтересоване студенте и колеге.

Агенду манифестације погледајте овде.

 

SUCCESSFUL AND PROUD ACADEMIC TRADITION OF: EUROPEAN STUDIES AT THE UNIVERSITY OF NIŠ

Explore Erasmus+ Projects and opportunities through this open event.

The University of Niš will feature a presentation on the ongoing projects supported by the Erasmus+ programme and disseminate the good practice examples of Erasmus+ beneficiaries and students taking part in the Programme. Students who successfully completed the Jean Monnet course “Sustainable Finance and Insurance: EU Principles, Practices and Challenges/SUFIN”; Jean Monnet Course “ЕU Water Policy and Innovative Solutions in Water Resources Management (INNOWAT)“ and „Jean Monnet Module for European Monetary Law (MONELA)”, will be awarded certificates by the vice-rector of the University of Niš.

 

Обележaвање Еразмус + дана на Универзитету у Нишу и свечана доделе сертификата полазницима Жан Моне модула

Erasmus days logoУ склопу обележавања Еразмус +  дана, у понедељак, 09.10.2023. године у 14.00 сати у великој сали Универзитета у Нишу,  биће организовано представљање актуелних пројеката који су подржани у склопу Еразмус+ програма: Жан Моне модулa „ЕУ политика о водама и иновативна решења у управљању водним ресурсима”,  Жан Моне модула “Smart Products and Services Engineering”;  пројеката:  “Digital Curator Training & Tool Box”, и The Future is in Applied Artificial Intelligence (FAAI);   као и представљање и свечана додела сертификата полазницима Жан Моне модула за Европско монетарно право (MONELA).

 
Приступ је слободан за све заинтересоване студенте и колеге.
 
 Агенду манифестације погледајте овде.
 
 
CELEBRATING ERASMUS DAYS 2023 AT THE UNIVERSITY OF NIŠ
Explore Erasmus+ Projects and opportunities through this open event. The University of Niš will feature a presentation on the ongoing projects supported by the Erasmus+ programme and disseminate the good practice examples of Erasmus+ beneficiaries and students taking part in the Programme. Students who successfully completed „Jean Monnet Module for European Monetary Law (MONELA)”, will be awarded certificates by the vice-rector of the University of Niš.
 
 

Trifold approach to circular economy: Perspectives of academia, business, and wider society 

CRCLEcon2022-1-BG01-KA220-HED-000085464

Circular Economy is a viable and promising alternative to the currently prevailing linear economic system. The fact of having a world with finite resources involves the need to adopt a sustainable economic system where sustainable processes must be prioritized. Therefore, in this context of finite resources, Circular Economy seeks economic growth only if achieved in a sustainable way by keeping resources within closed cycles as long as possible.

In this regard, the project is aimed to explore the aspects of circular economy and sustainable entrepreneurship in detail and in various aspects – students, academic staff, business people, and society activists. The project will suggest visualized summary brochures on the main identified challenges.

The general project objective is to present implications and introduce solutions to circular economy challenges in an adapted way bringing together students from various social categories with a focus on those who are discouraged and lagging behind their peers. This will be done by providing training materials and organizing a series of matching activities and joint workshops.

The specific objectives of the project are:

- Exploring the components of circular economy from teachers’ perspective

- Exploring the components of circular economy from students’ perspective

- Exploring circular economy challenges to business and wider society

Project participants are:

 • D. A. Tsenov Academy of Economics - Bulgaria;
 • Universitatea ARTIFEX din București - Romania;
 • Istanbul Esenyurt University - Turkey;
 • University of Niš – Serbia (contact person: Maja Ivanovic Djukic)

More about the project at: https://circlecon.eu/