hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме

Центар за јавне политике Европске уније је организациона јединица Универзитета у Нишу и Правног факултета у Нишу, без својства правног лица. Центар је формиран као исход TEMPUS пројекта Развој тренинга за јавне политике ЕУ у контексту европских интеграција (Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration; skr. DEPOCEI). Центар се налази на 3. спрату Правног факултета у Нишу (Трг Краља Александра 11).

Органи Центра су Савет, управник и заменик управника. Чланове Савета именује Сенат Универзитета у Нишу, од којих три члана на предлог Наставно–научног већа Правног факултета, а два члана на предлог ректора. Управника и заменика управника Центра именује ректор, на предлог декана Правног факултета.

Управник Центра је  др Зоран Радивојевић, редовни професор Правног факултета.
zoranr@prafak.ni.ac.rs

Заменик управника Центра је проф. др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета.
golub@prafak.ni.ac.rs


Задаци Центра су:

  • подизање истраживачких капацитета наставника, истраживача и сарадника у области јавних политика Европске уније;
  • развој програма обука јавних службеника, привредних предузетника и организација цивилног друштва у областима секторских политика Европске уније;
  • подршка државним институцијама у процесу придруживања Европској унији;
  • подстицање различитих облика сарадње између Универзитета и привреде и друштва;
  • подизање нивоа свести, разумевања и знања у Републици Србији о јавним политикама Европске уније и њиховом утицају на унутрашњи правни поредак Републике Србије.Активности Центра су:

  • Организовање обука и пружање стручне помоћи из области секторских политика Европске уније;
  • Издавачка делатност: издавање књига, брошура и других публикација, издавање часописа и сличних периодичних издања;
  • Библиотечка делатност;
  • Документационо-информациона делатност.

 

Норматива Центра:

Информатор Центра погледајте овде: