hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Fakultet zaštite na radu


Glavni ciljevi i aktivnosti

- Istraživanje zagađenosti ambijentalnog vazduha i ocena kvaliteta vazduha,
- Istraživanje zagađenosti vazduha radne sredine,
- Istraživanje zagađivanja vazduha iz saobraćaja,
- Monitoring ambijentalnog vazduha u skladu sa propisima o zaštiti vazduha,
- Monitoring zagađemosti vazduha u akcidentnom ispuštanju veoma toksičnim materija,
- Istraživanje emisije lako-isparljivih toksičnih supstanci iz zemljišta, sa deponija otpada, iz močvara i sl.,
- Monitoring gasova staklene bašte u emisijama iz energetike, saobraćaja i teh. procesa.

Ključne reči

Kvalitet vazduha,

Merenje koncentracije zagađujućih supstanci, 

Monitoring ambijentalnog vazduha

Zagađenost vazduha radnih mesta.

Ostvareni rezultati

Osposobljenost  laboratorije za monitoring zagađenja ambijentalnog vazduha prema standardu 17025;

Osposobljenost  laboratorije za merenje zagađenosti vazduha radne sredine;

Formirana  laboratorijska linija za ispitivanja prečistača gasova od prašine i hemijskog zagađenja.

Realizovani projekti

Nacionalni projekti:

Razvoj sistema za ispitivanje prečistača otpadnih gasova - br. TR21010;
Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža - III 43014;

Realizovani prototipovi

Realizovane doktorske disertacije:
„Distribuirani sistemi monitoringa i rizik od aerozagađenja, doktorska disertacija“; 2007. Viša Tasić
„Istraživanje polјa koncentracije aerozagađenja primenom generalisanog Gausovog disperzionog modela“;  2008 .Gršić Zoran.

Projekti:
Akcioni plan održivog energetskog razvoja grada Niša (Sustainable Energy Action Plan – SEAP Niš), 2014.
Podprojekat „Ekološka bezbednost Grada Niša,u okviru Strategije bezbednosti Grada Niša“, period realizacije 2009- 2010, Finansiran od strane: USAID.

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

Realizovana tehnička rešenja:

Web portal lokalni registar izvora zagađivanja (2013);
Laboratorijska linija za ispitivanje prečistača gasova (2012).

Istraživački resursi

- Airpointer® air quality monitoring station – Recordum, za merenje u ambijentalnom vazduhu: CO, SO2, NO/NO2, O3, PM10, PM2.5, - 2 kom.;

- DX-4000 portable FTIR gas analyzer – Gasmet Technologies, sa bibliotekom og 25 supstanci za merenje emisije iz energetskih I tehnoloških postrojenja;

- DX-4040 FTIR gas analyzer – Gasmet Technologies, sa bibliotekom og 75 supstanci, za erenje zagađenja u vazduhu radne i životne sredine;

- CEL-712 Microdust Pro Dust Monitor – Casella, za merenje prašine i radnoj i životnoj sredini;

- GC 955 BTEX analyser, za merenje zagađenja u ambijentalnom vazduhu;

- CG HP 5890 - 2 kom.;

- HPLC Varijan 9010; GC Perijan 101, portabl - prenosni hromatograf sa fotojonizacionim detektorom.

Softver:

DISPER 5.2, Air pollution dispersion modeling software, Canarina, Algoritmos Numericos s.l.u. DESCAR 3.2, Software for analisys prediction and desing of pollutant discharges into diverse water bodies, Canarina Algoritmos Numericos s.l.u.

link:http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/007-13-LabUKV.html

 

Komercijalne usluge

Upravlјanje kvalitetom vazduha:

1.Ispitivanja zagađenja u ambijentalnom vazduhu: automatski-stalni monitoring

Monitoring osnovnih zagađujućih supstanci u ambijentalnom vazduhu (imisionih koncentracija): SO2; SO; NOx,NO2, NO; O3; PM10; PM2,5; aromatičnih uglјovodonika itd.
Merenje metereoloških parametara - pravlјenje ruže zagađenja.
Ispitivanje zagađenosti ambijentalnog vazduha pri udesu postrojenja i uređaja sa opasnim materijama.
Utvrđivanje zaštitnih zona za evakuaciju lјudi u udesima postrojenja, uređaja i transportnih sredstava sa opasnim matrijama.

2.Ispitivanja zagađenja na izvorima emisije
Ispitivanje emisije iz energetskih izvora zagađivanja : SO2, SO, NOx, NO2,
Ispitivanje emisije iz tehnoloških izvora zagađivanja: amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih uglјovodonika, alkohola, estra, ketona … (50 komponenti).

3.Ispitivanja zagađenosti vazduha radnih prostora
Merenje zagađujućih supstanci u vazduhu radne sredine,…(75 supstanci) Merenje mikroklimatskih parametara radne sredine, Merenje koncentracija zapalјivih i eksplozivnih gasova i para u vazduhu zatvorenog prostora i slobodnom prostoru atmosfere.

4.Ispitivanja efikasnosti prečistača
Ispitivanje uređaja za nanošenje premaznih sredstava sa aspekta emisije para i aerosola u vazduhu radne sredine. Ispitivanje i analiza radnih parametara ventilacionih sistema.
Ispitivanje i određivanje radnih parametara prečistača gasova i para- stepena prečišćavanja

Izrada studija uticaja na životnu sredinu , Izveštaja o stanju bezbednosti postrojenja, Procenu ugroženosti teritorije od katastrofalnih događaja i sl.

Kontakt

Prof dr Nenad Živković, rukovodilac laboratorije,
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu
Laboratorija za upravljanje kvalitetom vazduha,
ul. Čarnojevića 10a, 18000 Niš
Tel. +381 18 529 852; 063 104 25 98
Faks: +381 18 249 962
e-mail,