hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

PEDAGOŠKI FAKULTET U VRANJU


Glavni ciljevi i aktivnosti

Pedagoški fakultet u Vranju analizira strukturu i resurse za ostvarivanje i organizovanje bazičnih, razvojnih i primenjenih istraživanja, umetničkog i stručnog rada i pokazuje da postojeće strukture za realizaciju i organizovanje naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada odgovaraju normativima.

Fakultet određuje istraživačke strategije i ciljeve u skladu sa opštom strateškom orijentacijom Pedagoškog fakulteta u Vranju i nacionalnom strategijom.
U cilju pružanja podrške naučno-istraživačkom radu nastavnika i saradnika formiran je Centar za naučno-istraživački rad i izdavačku delatnost Pedagoškog fakulteta u Vranju.

Od svog osnivanja 2007. godine, Centar za naučno-istraživački rad i izdavačku delatnost organizuje, prati i podstiče naučno-istraživački rad i strateški je opredeljen da permanentno povezuje i ostvaruje jedinstvo obrazovne, naučno-istraživačke i stručne delatnosti na Fakultetu. Centar za naučno-istraživački rad je unutrašnja organizaciona jedinica Fakulteta koja osmišljava, priprema i realizuje naučno-istraživačke, stručne i druge vrste programa, kao i nacionalne i međunarodne naučne i aplikativne projekte, a produkciju iz istih sistematski postavlja na nivo komercijalnih usluga u resoru izdavačke delatnosti i obuke i dodatnog usavršavanja u polju obrazovanja.

Naučnoistraživački i umetnički rad nastavnika, istraživača i saradnika ostvaruje se:
1. preuzimanjem ugovornih obaveza i angažmanom na naučnoistraživačkim projektima, ekspertizama, umetničkim projektima i sl.,
2. individualnim istraživanjima i stvaralaštvom.

U toku 23 godine kontinuiranog rada realizovano je preko 20 naučno-istraživačkih projekata, samostalno ili u saradnji sa drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Cilj rada Centra je da u okviru Pedagoškog fakulteta u Vranju reguliše, usmerava i ostvaruje jedinstvo obrazovnog, naučno-istraživačkog, umetničkog i profesionalnog (stručnog) rada i ostvaruje saradnju sa drugim obrazovnim, stručnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Istraživači su nastavnici i saradnici Fakulteta koji ostvaruju intenzivnu saradnju sa istraživačkim i nastavnim bazama, tj. obrazovnim institucijama (prvenstveno školama i predškolskim ustanovama), kako ovog dela Srbije, tako i šireg područja, a u okviru različitih istraživanja.

Na Pedagoškom fakultetu Vranju, danas radi 43 istraživača u punom radnom odnosu (6 redovnih profesora, 9 vanrednih profesora, 9 docenata, 2 nastavnika stranog jezika, 12 asistenata, 5 saradnika u nastavi). Značajan broj nastavnika i saradnika uključen je u međunarodnim projektima i projektima koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke. Takođe, veliki broj aktivno učestvuje na naučnim i stručnim skupovima, kao što je izvestan broj angažovanih u redakcijskim odborima publikacija u zemlji i inostranstvu.

Cilj rada Centra je delom i osavremenjivanje naučno-tehnološke opreme i bibliotečke i informacione baze. Dobra materijalno-tehnička baza za naučno-istraživački rad (funkcionalna zgrada, bogat bibliotečki fond (oko 29733 naslova), lokalna računarska mreža, pristup Internetu, itd) obezbeđuje solidne uslove za naučno-istraživački rad. Kvalitet naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Fakulteta ostvaruje se: obezbeđivanjem uslova za naučno-istraživački rad, utvrđivanjem i doslednim ostvarivanjem standarda u pogledu kvantiteta i kvaliteta naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika, i utvrđivanjem i ostvarivanjem etičkih standarda u naučno-istraživačkom radu.

 

Osoblje

Sunčica Denić Mihailović
Blagica Zlatković
Javorka Marinković
Srboljub Đorđević
Dragana Stanojević
Siniša Stojanović
Ljiljana Mitić
Buba Stojanović
Danijela Zdravković
Vesna Zdravković
Jelena Vučkoviski Minevska
Nela Malinović-Jovanović
Milena Bogdanović
Srboljub Dimitrijević
Aleksandra Anđelković
Dalibor Petković
Biljana Novković Cvetković
Nebojša Nikolić
Milena Stojanović Stošić
Milica Ristić
Tatjana Milosavljević Đukić
Aleksandar Stojadinović
Ana Spasić Stošić
Dragana Stanković
Sanja Anđelković
Јelena Jovanović Kostić
Marija Tasić
Marko Stanković
Mirjana Đokić
Jelena Evtimov
Аleksandra Milanović

biografije osobljaKljučne reči

Obrazovanje, škola, usavršavanje nastavnika, razredna nastava, učitelj, vaspitač, izdavačka delatnost, naučna periodika, elektronska podrška.

Ostvareni rezultati

Pedagoški fakultet je partner za projekat: Planska saradnja u naučnoistraživačkoj delatnosti Luganskog nacionalnog univerziteta „Taras Ševčenko“ i Pedagoškog fakulteta u Vranju, Univerziteta u Nišu koji se realizuje u okviru saradnje sa ukrajinskim Luganskim nacionalnim univerzitetom „Taras Ševčenko“, u trajanju od 1. novembra 2013. do 1. novembra 2018. godine.
Pedagoški fakultet u Vranju je 29.09. 2017. godine je prijavljen u okviru projekta Razvoj visokog obrazovanja, po javnom konkursu za sufinansiranje projekata resornog Ministarstva sa temom: Razvijanje elektronske podrške za akreditovani SP Diplomske akademske studije za obrazovanje vaspitača Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Nišu, uvođenjem izbornog modula Vaspitač za rad sa starijim licima, rukovodilac prof. dr Danijela Zdravković. Projekat je prihvaćen od strane resornog Ministarstva za sufinansiranje na konkursu, 15.10.2017. godine., očekuje se potpisivanje Ugovora sa resornim Ministarstvom (odobren je budžet od 1.499.000, 00 din.).

Naučna periodika:

1. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, godina osma, broj 1/2017, COBISSSRID221686284, ISSN2466-3905.
2. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 1, No 1, 2017, COBISSRID241074956, ISSN 2560-4600 (Print) ISSN 2560-4619 (Online)

Naučni i stručni skupovi, tribine i okrugli stolovi (predstave i nastupi hora) u kojima je Centar bio organizator ili suorganizator:

Naučni skup:
Na Fakultetu je 18. novembra 2016. godine održan naučni skup Metodika razredne nastave – dostignuća i izazovi. Na Skupu je prezentovan 21 naučni rad i saopštenja, data od strane isto toliko autora (od toga 5 iz Vranja).

Predstave:
- Novogodišnja žurka dobre vile, scena fakulteta, 27.12.2017. i predškolska ustanova Boško Buha, 26.12.2017.
- Avanture maloga Juju-a, scena fakulteta, 30.5.2017.

Scenski nastupi:
- Smotra besedništva, 23.2.2017.
- Scenski čas Smehom do igre, scena fakulteta, 31.5.2017.

Horski nastupi i takmičenja:
- Nastup hora Daskal povodom prijema brucoša, 3.10.2016.
- Nastup hora Daskal – Veče posvećeno horu Aleksandrov, Dom vojske u Vranju, 29.12.2016.
- Nastup hora Daskal povodom Dana fakulteta, 7.4.2017.
- Nastup hora Daskal na Horfestu 2. Valjevskom festivalu horova, osvojena zlatna medalja u grupi mešovitih horova, 23.4.2017.
- Nastup hora Daskal povodom Dana Univerziteta u Nišu, 16. 6. 2017.

 

Realizovani projekti

 - Škola u prirodi (2007-2008) interni projekat Učiteljskog fakulteta u Vranju;
- Škola kao vežbaonica (2007-2008) interni projekat Učiteljskog fakulteta u Vranju;
- Fakultet je partner na realizaciji Tempus projekta HAMOC (Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education) 516762 - TEMPUS - 1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR (2011-2516/001-001), u saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Somboru. Rukovodilac tima Pedagoškog fakulteta u Vranju na ovom projektu je prof. dr Stana Smiljković.
- Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, interni projekat Učiteljskog fakulteta u Vranju (2011-2012);
- Tempus projekat JEP (Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika – od selekcije do prakse) 41074-2006 - u saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Jagodini.

Projekti na kojima su angažovani nastavnici i saradnici Pedagoškog fakulteta:

Prof. dr Danijela Zdravković
Prof. dr Dragana Stanojević
- Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (179074), koji se realizuje u Centru za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu, a finansira ga Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije;

Prof. dr Sunčica Denić-Mihailović
Prof. dr Javorka Marinković
- Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije, (rukovodilac dr Dragana Janjić) br. 178028 (2010-2014), koji realizuje Institut za srpsku kulturu u Leposaviću, a finansira Ministarstvo nauke;

Prof. dr Danijela Zdravković
- Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opšti¬nama istočne i jugoistočne Srbije, (rukovodilac dr Dragoljub B. Đorđević) br. 179013 (2010-2014), koji realizuje Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, a finansira Ministarstvo prosvete i nauke;

Prof. dr Blagica Zlatković
- Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompe¬ten¬cija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije, (rukovodilac dr Goran Knežević) br. 179018 (2010-2014), koji realizuje Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a finansira Ministarstvo prosvete i nauke;

Dr Milica Milojević Ristić
- Indikatori i modeli usklađivanja porodičnih i poslovnih uloga (rukovodilac projekta dr Vladimir Hedrih), br. 179002 (2010-2014), koji se realizuje na Filozofskom fakultetu u Nišu, a finansira ga Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije;

Ms Marko Stanković
- Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju (rukovodilac projekta dr Zoran Ognjanović), br. III44006 (2010-2015), koji se realizuje na 34 različite institucije širom Srbije a finansira ga Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

 

Realizovani prototipovi

nema realizovanih prototipova

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

U okviru projekta Uticaj didaktičko-informatičkih inovacija na efikasnost rada škola – vežbaonica opremljena je škola vežbanica kao nosilac razvojnih promena i praktičnog osposobljavanja učitelja na jugu srbije; koordinator: prof. dr Stana Smiljković; Učiteljskiki fakultet, Vranje, 2008.

Istraživački resursi

Na fakultetu je instalirana lokalna računarska mreža (LAM) realizovana savremenom tehnologijom. Lokalna mreža fakulteta čini deo jedinstvenog informacionog sistema preko koga je povezan na Akademsku mrežu Srbije. Računarska mreža obezbeđuje svim korisnicima stalni pristup Internetu. Svaki nastavnik i saradnik na svom radnom mestu ima obezbeđen pristup akademskoj mreži. Preko akademske mreže kroz sistem KOBSON dostupni su najnoviji elektronski časopisi neophodni za naučnoistraživački rad. Svi amfiteatri i preko 50% učionica opremljeni su video projektorima i priključkom za Internet. Većina prostora je opremljena opremom funkcionalnom za realizaciju nastavnog procesa i naučnoistraživačke delatnosti.

Biblioteka

Biblioteka fakulteta je organizaciona jedinica opštenaučnog tipa u sastavu naučno-istraživačke jedinice fakulteta, predstavlja i važan informativno-referentni centar. Upisana je u registar biblioteka. Biblioteku koriste studenti, nastavnici, asistenti i saradnici. Bibliotečki fond sačinjen je od 29732 knjige, koji je u slobodnom pristupu, smešten po UDK sistemu. U periodu 2013-2016. godine biblioteka je uvećala svoj fond za 1617 knjiga. Biblioteka poseduje autorski i predmetni katalog.

Prateći promene u programima nastavnih predmeta, svake godine se fond biblioteke proširuje kvalitetnom i savremenom literaturom. Nastava svakog predmeta pokrivena je odgovarajućim nastavnim materijalom, koji je unapred poznat i blagovremeno objavljen. Studenti fakulteta, nastavnici i saradnici, članovi su Biblioteke i na taj način im je omogućen pristup potrebnoj literaturi za savlađivanje nastavnih sadržaja, što je regulisano Pravilnikom o radu biblioteke, (Odluka br. 24-1600/16, od 9. jula 2008. godine).

Biblioteka je smeštena u prizemlju zgrade fakulteta i u potpunosti odgovara standardima biblioteke. U njenom sastavu nalaze se tri prostorije: depo sa knjigama 52 m2, čitaonica 69 m2 i kancelarija 36 m2. Broj mesta u čitaonici je 60. Studentima je obezbeđena čitaonica, koja im je na raspolaganju čitavog dana od 8 do 20 časova. Radno vreme biblioteke je od 7:30 do 20 časova.
Svi oblici bibliotečkog fonda mogu se koristiti u prostorijama biblioteke. Priručna literatura (enciklopedije, rečnici, leksikoni), knjige koje su bibliotečki primerak, kao i časopisi i knjige od posebnog interesa koriste se samo u čitaonici biblioteke. Deo fonda za potrebe nastavnog procesa (udžbenici, monografije, publikacije u više primeraka, itd.) mogu se koristiti i van biblioteke prema odgovarajućim propisima. Za obradu bibliotečkih jedinica zaposleni u biblioteci koriste NIBIS program, počevši od 2008. godine.

Zvanični sajt biblioteke: http://160.99.101.201:8080/webnibis/korisnici/

Računarski centar i informatičke učionice

Računarski centar je organizaciona jedinica koja ima status pomoćne jedinice za realizaciju naučno-nastavnog procesa na Fakultetu. Računarski centar obezbeđuje kvalitetno funkcionisanje lokalne računarske mreže Fakulteta kao dela Akademske mreže Srbije. Računski centar obezbeđuje podršku računarskoj mreži u biblioteci, nastavničkim kabinetima, i službama Fakulteta.
Fakultet ima jednu računarsku učionicu sa 22 računara sa neograničenim pristupom Internetu, za realizaciju časova iz informatike i računarstva. Računarske učionice su dostupne studentima od 8 do 14 časova.

Fakultet ima i jedan informatički kabinet opremljen sa 13 savremenih računara neograničenim pristupom Internetu, projektorom, multimedijalnom tablom.
Računarska mreža u Biblioteci ima 4 računara koji imaju neograničeni pristup Internetu. Računski centar obezbeđuje korišćenje lokalne mreže, pristup Internetu i e-mail servis svim registrovanim korisnicima iz redova studenata, nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja. Računarski centar obezbeđuje tehničku osnovu sistema komuniciranja na Pedagoškom fakultetu. Informaciono-komunikacione aktivnosti Računarskog centra (ažuriranje sajta Fakulteta i slični poslovi) u nadležnosti su urednika sajta.

Dosadašnji informatički resursi na zadovoljavajućem su nivou za izvođenje savremene nastave. Oni pokrivaju, ne isključivo potrebe predmeta informatika sa računarstvom, već i potrebe sekretarijata biblioteke i studentske službe (16 računara). Za potrebe održavanja nastave, naučnih skupova i drugih aktivnosti na Fakultetu u sva četiri amfiteatra nalaze se 4 laptopa, koji su dostupni tokom čitavog dana. U ovim prostorijama takođe postoji neograničen pristup Internetu. Amfitetar namenjen studentima druge godine, poseduje multimedijalnu (smart) tablu.

Ispod je dat popis informatičkih resursa (redni broj, naziv, količina)

1. Informatičke laboratorije/učionice 1
2. Računari u kabinetima nastavnika i saradnika 23
3. Računari u službama 29
4. Računari u salama za predavanja 26
5. Serveri 3
6. Video bimovi 8
7. Oprema za studije na daljinu 0
8. Fotokopir 4
9. Štampač 30
10. Skener 4
11. Web kamere 2
12. Mini linija 1
13. Wirless kartica 2
14. Wirless ruter 3
15. Smat tabla 1
16. Projektor 6
17. Lap top 4
18. Projektorsko platno 3
19. Notebook 4
20. UPS 2
21. Reck ormar 2
22. Switch uređaj 7
23. Multifunkcionalni uređaj 4
24. Sony full HD kamera 1
25. Switer uređaj 24 portala 1
26. Mikseta 1
27. Zvučnici sa propratnom opremom 2
28. Zvučnici 3 u 1 sistem 1
29. Ostalo /

 

 


 

Komercijalne usluge

Komercijalne usluge Centra Fakulteta odnose se na naučnu produkciju i izdanja iz oblasti nauke i nastavne delatnosti Fakulteta kao i drugih publikacija značajnih za nastavnu – naučnu afirmaciju Fakulteta u akademskoj i široj javnosti:

1. Momčilo Zlatanović, Rečnik govora juga Srbije, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

2. Borisav Stanković, Nečista krv,fototipsko izdanje (100 godina posle), glavni i odgovorni urednik prof. dr Sunčica Denić, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2010.

3. Borisav Stanković, Koštana, reprint izdanja iz 1902, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012.

4. Borisav Stanković, Koštana, reprint izdanja iz 1924, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012.

5. Blagica Zlatković, Psihologija učenja i nastave, udžbenik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

6. Sunčica Denić, Književnost – izbor književnih i književnonaučnih tekstova, Pedagoški fakultet u Vranju, Vranje, 2016.

7. Stojan Cenić, Jelena Petrović, Vaspitanje kroz istorijske epohe I i II, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012.

8. Buba Stojanović, Vrednosti narodne književnosti u nastavi teorijski i metodički pristup, monografija, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2015.

9. Milena Bogdanović, Metaheuristika genetski algoritam i neki NP-kompletni problemi iz teorije grafova, monografija, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013.

10. Sunčica Denić, Književnost za decu, monografija, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

11. Malinović-Jovanović Nela, Malinović Todor, Metodika osavremenjene nastave matematike, udžbenik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013.

12. Aleksandra Anđelković, Profesionalni razvoj u obrazovanju– pedagoški koncept nastavnika i izazovi školske prakse, Pedagoški fakultet u Vranju, Vranje, 2017.

13. Ljubivoje Stojanović, Osnovi hrišćanskog učenja, udžbenik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012.

14. Srboljub Đorđević, Dopunska nastava srpskog jezika (organizacija i izvođenje), monografija, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2011.

15. Stana Smiljković, Miomir Milinković, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2010.

16. Ljiljana Mitić, Priručnik sa didaktičko-metodičkim uputstvima za realizovanje sadržaja nastave prirode i društva, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

17. Sunčica Denić, Nenad Dejković, Bibliografija radova nastavnika i saradnika Učiteljskog fakulteta u Vranju 1993-2013, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013.

18. Mogućnosti modifikovanja metodike vaspitno-obrazovnog rada i metodike razredne nastave, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

19. Savremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učiteljskim (pedagoškim) fakultetima, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

20. Ljudi iz pograničja govore, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

21. Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013.

22. Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog uzrasta, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012.

23. Nečista krv Borisava Stankovića sto godina posle (1910-2010), tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2011.

24. Učitelj u balkanskim kulturama, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2011.

25. Škola u prirodi kao faktor socijalizacije i mogućnost suzbijanja nasilja, tematski zbornik, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2011.

 

 

Kontakt

Prof. dr Sunčica Denić Mihailović
Ul. Partizanska 14.
17 500 Vranje
Srbija
017/ 431-960
063/410-806
e-mail: