hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

elektronski FAKULTET


Glavni ciljevi i aktivnosti

• Razvoj inovativnih IoT i M2M sistema, prvenstveno sa autonomnim napajanjem, zasnovanim na principu pretvaranja energije iz okruženja u električnu (bez baterija i električne mreže).
• Razvoj uređaja profesionalne elektronike.
• Razvoj elektronskih komponenata zasnovan na inovativnim načinima upotrebe tehnologije štampanih ploča.
• Električna karakterizacija i ispitivanje pouzdanosti mikroelektronskih komponenata.

 

Ključne reči

Mikroelektronika, analogna i digitalna
Elektronske komponente
Elektrotehnički materijali
Energy harvesting
Embedded systems
Internet of Things (IoT)
Štampane ploče (PCB)

 

Ostvareni rezultati

• Komercijalni proizvodi.
• Industrijski prototpipovi.
• Laboratorijski prototipovi.
• Nove metode za merenje i karakterizaciju elektronskih komponenata.


 

Realizovani projekti

• „Razvoj tehnologije proizvodnje termičkih prekidača“, Projekat tehnološkog razvoja, TR006140, 2005.-2006.
• „M2M sistem za daljinski nadzor i upravljanje industrijskim procesima“, Projekat tehnološkog razvoja, TR11018, 2008.-2010.
• „Razvoj, optimizacija i primena tehnologija samonapajajućih senzora“, Projekat tehnološkog razvoja, TR32026, 2011.-2017.
• Development of Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation at WBC Universities in Nanotechnologies and Advanced Materials where Innovation Means Business, TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES, 2013-2016.
• „Karakterizacija, analiza i modelovanje fizičkih pojava u tankim slojevima za primenu u MOS nanokomponentama“, Projekat osnovnih istraživanja, OI171026, 2011.-2017. • „Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala“, Projekat osnovnih istraživanja, OI172057, 2001-2017.
•„Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala“, Projekat osnovnih istraživanja, OI172057, 2001-2017.

 

Realizovani prototipovi

• „Taster za industrijske primene u PCB tehnologiji“, druga nagrada na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2012. godine u organizaciji Ministarstva prosvete i nauke.
• „PELTEH – Samponapajajući senzor temperature“, treća nagrada u kategoriji inovativnih ideja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i energetike na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2011. godine u organizaciji Ministarstva prosvete i nauke.
• Senzorski prekidač „Gass Touch“ i senzorska tastatura, komercijalizovani i upotrebljeni u reklamnim kampanjama za „LAV“ pivo i kompaniju „Coca Cola“.
• Pilon za benzinsku pumpu, komercijalizovan i instaliran na više lokacija u Srbiji.
• Prototipovi fotonaponskih i termoelektričnih samonapajajućih čvorova bežičnih senzorskih mreža.

.

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

- „Termoelektrični samonapajajući uređaj baziran na tehnologiji metalnih štampanih ploča“, Patent br. 55393, Republika Srbija, Zavod za intelektualnu svojinu, Rešenje 990 br. 2017/2798-P-2014/064 od 16.03.2017. godine. Nosilac patenta: Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu. Pronalazači: Lj. Vračar, Z. Prijić, A. Prijić, Registrovan patent na nacionalnom nivou.

- „Taster realizovan u tehnologiji štampanih ploča“, Patent br. 52974, Republika Srbija, Zavod za intelektualnu svojinu, Rešenje 990 br. 2013/8572-P-2010/0571 od 29.11.2013. godine. Nosilac patenta: Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu. Pronalazači: Lj. Vračar, D. Vučković, A. Prijić, Z. Prijić, Registrovan patent na nacionalnom nivou.

-„Kapacitivni senzor pritiska sa višeslojnim dielektrikom“, Patent br. 52973, Republika Srbija, Zavod za intelektualnu svojinu, Rešenje 990 br. 2013/8571-P-2010/0569 od 29.11.2013. godine. Nosilac patenta: Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu. Pronalazači: Lj. Vračar, D. Vučković, A. Prijić, Z. Prijić, Registrovan patent na nacionalnom nivou.

-„Tastatura od programabilnih tastera izrađenih u tehnologiji štampanih ploča i postupak dodeljivanja identifikacione oznake tasterima“, Patent br. 52967, Republika Srbija, Zavod za intelektualnu svojinu, Rešenje 990 br. 2013/8533-P-2010/0570 od 28.11.2013. godine. Nosilac patenta: Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu. Pronalazači: Lj. Vračar, D. Vučković, A. Prijić, Z. Prijić, Registrovan patent na nacionalnom nivou.

- „A new method for construction of robust switching devices based on the printed circuit board technology“, Patent No. WO2012091594 A2, Appplicant: University Of Nis, Faculty Of Electrical Engineering Nis, Inventors: Lj. Vračar, D. Vučković, A. Prijić, Z. Prijić, 2012., Objavljen patent na međunarodnom nivou

Istraživački resursi

Laboratorija poseduje opremu za:
• Električnu karakterizaciju pasivnih i aktivnih elektronskih komponenata (otpornika, kondenzatora kalemova, dioda, tranzistora, integrisanih kola, itd.):
o Precision semiconductor parameter analyzer Agilent 4156C
o Precision source-measure unit Keysight B2901A
o Curve tracer Sony-Tektronix 370A
o Logic Analyzer Tektronix TLA5202B
o Data acquisition device National Instruments NI-USB6131
o Arbitrary function generator Tektronix AFG3102
o Arbitrary Waveform generator Keithley 3390
o Digital phosphourus oscilloscope Tektronix DPO4034
o Digital storage oscilloscope Tektronix TDS2024B
o Source meter units Keithley 2400, 2401
o 6 ½ multimeters Keysight 34461A, 34410A
o DC power supplies Agilent 6645A, E3634A, E3646A
o Combined multimeter/DC power supplies Keysight U3606A, U3606B
o Arbitrary waveform generators Agilent 33210A, 33521A

• Električnu karakterizaciju dielektričnih i magnetnih materijala:
o RF impedance/material analyzer Agilent E4991A
o Precision LCR meter Agilent 4284A

Za svaki od instrumenata postoje i odgovarajuće softverske aplikacije, kako isporučene od strane proizvođača, tako i one razvijene u samoj laboratoriji. Pored toga, laboratorija poseduje i sitnu pomoćnu opremu (merači temperature, akvizicione kartice, interfejsi, sonde, pećnice, DIN napajanja, itd.).


 

Komercijalne usluge

• Dizajn i realizacija sistema profesionalne elektronike.
• Kursevi i konsultantske usluge iz oblasti projektovanja elektronskih uređaja (projektovanje štampanih ploča, elektromehaničko projektovanje, projektovanje za proizvodnju).
• Kursevi i konsultantske usluge iz oblasti primene i programiranja mikrokontrolera.
• Merenja električnih karakteristika otpornika, kalemova, kondenzatora, senzora, dioda, i tranzistora.
• Karakterizacija dielektričnih i magnentnih materijala.
• Računarsko projektovanje i simulacija elektronskih kola i sistema.

 

Kontakt

Prof. dr Zoran Prijić
Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu
Beogradska 14, 18000 Niš, Srbija
Tel: 018 529346, 018 588430
Fax: 018 588399
e-mail: