hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

filozofski FAKULTET


Glavni ciljevi i aktivnosti

Центар реализује научно-истраживачке пројекте, организује научне скупове и објављује научне публикације. Главне активности центра су:
- спровођење теоријско-емпиријских истраживања;
- спровођење примењених истраживања;
- реализација теренских истраживања за друге организације ;
- истраживање развојних трендова;
- анализа и евалуација мера социјалне политике;
- пружање услуга обуке за извођење теренских истраживања (обука анкетара, обука модератора за фокус групе и слично).

 

Osoblje

Др Љубиша Митровић, доктор социолошких наука, професор емеритус

Др Наталија Јовановић, доктор социолошких наука, редовни професор

Др Бранислав Стевановић, доктор социолошких наука, редовни професор

Др Данијела Гавриловић, доктор социолошких наука, редовни професор

Др Јасмина Петровић, доктор социолошких наука, редовни професор

Др Горана Ђорић, доктор социолошких наука, ванредни професор

Др Драган Тодоровић, социолог мањинских идентитета, социолог религије и ромолог, доктор социологије, ванредни професор

Др Сузана Марковић Крстић, доктор социолошких наука, ванредни професор

Др Лела Милошевић Радуловић, доктор социолошких наука, ванредни професор

Др Јелена Петковић, доктор социолошких наука, ванредни професор

Др Гордана Стојић, доктор социолошких наука, доцент

Др Милош Јовановић, доктор социолошких наука, доцент

Немања Крстић, доктор социолошких наука, доцент

Jелена Божиловић, доктор социолошких наука, доцент

Нина Павловић, доктор социолошких наука

Aлександра Николајевић, мастер социологије

Ненад Станојевић, дипломирани социолог, мастер социјални радник

biografije osoblja

 

Ključne reči

Друштвене науке, социолошка истраживања, истраживачки пројекти, теренска истраживања, истраживања јавног мњења, примењена истраживања, анализа и евалуација мера социјалне политике, истраживање проблема друштвеног развоја.

 

Ostvareni rezultati

Од оснивања, 1982. године, Центар је остварио следеће резултате:

- спроведена три компаративна емпиријска истраживања на територији Србије, Македоније и Бугарске;

- спроведена теренска истраживања за научне и друге организације из земље и иностранства;

- награда Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за најбољег руководиоца пројекта;

 

Realizovani projekti

 

Од оснивања, 1982. године, Центар за социолошка истраживања је спровео већи број националних и међународних, научно-истраживачких и примењених пројеката:

1986–1990 – „Регионална хетерогеност и промене друштвене структуре“ (део пројекта „Структура југословенског друштва“), финасијер Конзорцијум института друштвених наука у СФРЈ;
1986–1990 – „Радни морал, апсентизам и социјални конфликти у привреди региона Ниша“, финасијер Регионални СИЗ науке;
1995–2000 – „Здравље и болести школске деце“, финасијер Савезно министарство за развој, науку и животну средину
1995–2000 – „Регионална културна сарадња на Балкану“, финансијер Министарство за науку и технологију РС;
2002 – „Стратегије деловања синдиката у земљама централне и источне Европе и Србије у процесу транзиције“, финасијер Министарство за науку и технологију РС;
2002–2005 – „Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције“, финасијер Министарство за науку и технологију РС;
2006–2010 – „Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције“, финансијер Министарство за науку и технолошки развој РС;
2010–2011 – партнер на пројекту „Кластер сирева Југ“ чији је носилац Град Ниш, Управа за пољопривреду (реализација из фонда ЕУ преко програма „Регионални социоекономски програм развоја);
2011–2019 – „Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције“, финасијер Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС;
2011–2015 – „Equal Acces for All: Strengthening the Social Dimension for a Stronger Higher Education“ („Jednak pristup za sve: osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja Evropskog prostora visokog obrazovanja), Tempus пројект (EU);
2013–2016 – „Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery“ (Јачање високог образовања за креирање социјалне политике и пружање социјалних услуга), 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR;
2019 – „Корак ка професионализацији социологије: анализа потреба за професијом”, финансијер Филозофски факултет у Нишу;
2020 – „Корак ка професионализацији социологије 2: анализа потреба за професијом”, финансијер Филозофски факултет у Нишу.
2020 – „Сoциoлoшкo истрaживaњe прoмeнa у друштвeнoм живoту грaђaнa Србиje у дoбa пaндeмиje” у сарадњи са Српским социолошким друштвом.

Поред тога, истраживачи Центра су учествовали у реализовању већег броја међународних и националних научно-истраживачких пројеката, као и примењених истраживања у сарадњи са цивилним сектором.

Realizovani prototipovi 

Члан Центра Бранислав Стевановић је учествовао у изради Стратегије града Ниша, 2007, стр. 126 плус 7 анекса (у коаторству sa С. Стефановић, Г. Ристић, В. Марјановић, Н. Поповић, М. Милованчевић, М. Марковић, М. Станковић), пројекат реализован уз техничку подршку UN-HABITAT-а и техничку помоћ ERVET, специјализоване агенције за развој из италијанске регије Emilia Romagna, доступно на: http://www.ni.rs/uploads/file/071203strategija.pdf

Члан Центра Бранислав Стевановић је учествовао у изради Ревизије Стратегије града Ниша за период 2009-2020, 2009 (у коауторству сa С. Стефановић, Н. Поповић и М. Станковић); Пројекат финансиран од стране Владе Италије у оквиру СИРП Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији, уз техничку подршку УН-ХАБИТАТ Програма Уједињених нација за људска насеља (усвојена на седници Скупштине града од 15.04.2010); доступно на: http://www.ni.rs/uploads/file/2010revizija-strategije.pdf

Члан Центра Бранислав Стевановић је учествовао у изради Оперативног програма Ревизије Стратегије развоја града Ниша за период 2009-2020, 2009 (у коаторству са С. Стефановић, Н. Поповић и М. Станковић), усвојена на седници Скупштине града од 15.04.2010.); Пројекат финансиран од стране Владе Италије у оквиру СИРП Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији, уз техничку подршку УН-ХАБИТАТ Програма Уједињених нација за људска насеља (усвојена на седници Скупштине града од 15.04.2010); доступно на: http://www.ni.rs/uploads/file/operativni-program-2009-2011.pdf.

Члан Центра Драгана С. Захаријевски је била консултант и члан радних група за израду стратешких докумената: Локалне стратегије за младе (LSM) и Локалног плана акције (LPAM) за период 2010-2014; Стратегије за самозапошљавање жена у руралним деловима Града Ниша 2010-2015; Старатегија безбедности Града Ниша за период од 2017 до 2020.

Члан Центра Јасмина Петровић била је консултат при изради пројекта (у домену истраживања и евалуације) више цивилних организација (YUROM Centar, Индиго и сл.). На пример, дизајнирала истраживање за евалуацију активности пројекта “Центрирање“– јачање друштвених центара у југоисточној Србији за рад са децом и младима, Индиго, 2015. и у коауторству са чланом Центра др Јеленом Божиловић, написала извештај о евалуацији програма.

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

/

Istraživački resursi

Истраживачки тим Центра чини 15 доктора социолошких наука, један мастер социолог и један мастер социјални радник. Поред тога, разграната мрежа сарадника из земље и региона омогућава ангажовање на пројектима стручњака из различитичих дисциплина (психологије, педагогије, економије, права, организационих наука, политичких наука, заштите животне средине), а теренска истраживања обављају обучени анкетари.

Центар је опремљен одговорајућом опремом за обављање истраживања у друштвеним наукама (рачунари, софтвери и слично), као и простором и опремом за организовање обуке, округлих столова, предавања, трибина и научних скупова.

Komercijalne usluge

Центар располаже материјалним и кадровским могућностима за пружање следећих услуга:
- израда методологије емпиријских истраживања (анкетна истраживања, дубински интервју, фокус групе, анализа садржаја, анализа секундарних извора);
- спровођење емпиријских и примењених истраживања у области политике, културе, медија, образовања, социјалне политике, развоја локалне заједнице, јавног мњења, привреде и тржишта рада);
- обука анкетара, интервјуера, модератора за фокус групе и слично;
- консултантске услуге при планирању и извођењу различитих истраживања у цивилном сектору и привреди.

Kontakt

Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш

Тел: 018 514 311
Факс: 018 514 310

https://www.filfak.ni.ac.rs/organizacija/departmani/sociologija
https://www.filfak.ni.ac.rs/nastavno-osoblje/sociologija