hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

medicinski FAKULTET


Glavni ciljevi i aktivnosti

• In vivo eksperimentalno ispitivanje procesa zarastanja kosti u različitim uslovima i ispitivanje novih medicinskih implantanata i uredjaja.
• In vivo ispitivanje biokompatibilnosti različitih biomaterijala kao i ispitivanje osteoinduktivnog potencijala kombinacija biomaterijala i različitih komponenti krvi.
• Proučavanje regenerativnog potencijala kostnog tkiva uz pomoć biomaterijala sa svojstvom zamenika kosti.
• Uticaj mezenhimskih ćelija adipoznog tkiva na ektopičnu osteogenezu.
• Uticaj pune krvi i plazme obogaćene trombocitima na ektopičnu osteogenezu.
• Modulatorni efekat makrofaga stimulisanih na različite načine, kao i njihovih sekretornih produkata na ektopičnu osteogenezu.
• Dizajniranje in vivo modela regeneracije kostiju po principu biološke trijade: nosač + faktori rasta + ćelije. Primena mineralnog matriksa kosti kao skafolda i nosača ćelija i faktora rasta, plazme obogaćene trombocitima kao inicijalnog izvora faktora rasta i mezenhimskih matičnih ćelija stromalne vaskularne frakcije epididimalnog belog masnog tkiva BALB/c miševa
• Subkutane implantacije implanata sa in vitro ekspandiranim ADMSCs koje prethodno nisu indukovane ka nekoj ćelijskoj liniji ili implanata sa ADMSCs in vitro indukovanim u endotelske i osteogene ili implanata sa kombinacijom endotelskih i osteogenih ćelija.
• Procena stepena osteogenog procesa na modelu subkutanih implanata BALB/c miševa na osnovu ekspresije proteina i gena, histološke slike i histomorfometrijskih parametara.
• Procena vaskularizovanosti na modelu subkutanih implanata BALB/c miševa na osnovu ekspresije proteina i gena, histološke slike i histomorfometrijskih parametara.
• Ispitivanje biološke aktivnosti prirodnih i sintetskih jedinjenja.
• Ispitivanje različitih metoda prevencije i redukcije ishemijsko-reperfuzionog oštećenja jetre.
• In vitro i in vivo Ispitivanje citotoksičnosti, genotoksičnosti i mutagenosti različitih farmakološki aktivnih supstanci i smeša.
• Ispitivanje in vivo i in vitro efekata potencijalnih terapeutika prirodnog i/ili sintetskog porekla, odredjivanje njihove toksičnosti, farmakološke aktivnosti I mehanizma dejstva.
• Ispitivanja efikasnosti različitih lekova, prirodnih i sintetskih antioksidanata u razlčiitim modelima indukovanog oksidativnog stresa i akutnog oštećenja bubrega, kao i upoređivanje aktivnosti i efikasnosti antioksidanasa aplikovanih u slobodnoj formi sa antioksidansima enkapsulisanih u nanolipozome u eksperimentima akutnog oštećenja bubrega
• Ispitivanje nefrotoskičnosti ugljen-tetrahlorida i mehanizmi potencijalne zaštite bubrega primenom moćnih antioksidativnih susptanci-antocijanina.

 

 

 

 

Osoblje

Dr vet. Zoran Cvetković
Dr Novica Bojanić
Prof. dr MILORAD MITKOVIĆ (www.mitkovic.net)
Prof. dr Nenad Stojiljković
Doc. dr Pavle Ranđelović
Doc. dr Milan Radojković
Prof. dr Stevo Najman
Prof. dr Zoran V. Golubović
Prof. dr Gordana Kocić
Doc. dr Jelena Živković
Doc. dr Marija Vukelić-Nikolić
As. dr Jelena Najdanović
As. Sanja Stojanović
Dr Nikola Stojanović
As. dr Sonja Ilić
As. dr Milica Veljković
Dipl. farm. Dejan Popović
Milena Radenković
Prof. dr Boris Djindjić
Prof. dr Vladmila Bojanić

biografije osoblja

 

Ključne reči

Mitkovic, external fixation, selfdynamisable internal fixator, fractures, femur, tibia
Regeneracija kosti, histomorfometrija, ektopična osteogeneza, osteoreparacija, makrofagi, osteoinduktivnost, osteokonduktivnost, mezenhimske matične ćelije, krvne komponente, biomaterijal, implant, implantacija, defect femura, defect tivije, defect kalvarije, in vivo model, subkutani model
Nefrotoksičnost, nanolipozomi, oksidativni stres, antioksidanti, pacov
Citotoksičnost, genotoksičnosti, mutagenost, ekspresija gena
Fiziologija, Toksikologija, Nocicepcija, Neurofarmakologija, Imunologija, Etarska ulja,
Eksperimentalna medicina, fiziologija, toksikologija, nefrotoksičnost, selen, salicilna kiselina, izolovani organi, primarne ćelijske kulture, oksidativni stres, morfometrija, modeli nocicepcije, depresija, anskioznost, inflamacija, prirodni proizvodi, biljni ekstrakti, biološki efekti
Biologija ćelije, biotehnologija, biomedicinski inžinjering, miš, kunić, stromalna vaskularna frakcija, mezenhimske matične ćelije masnog tkiva (ADMSCs), mineralni matriks kosti, plazma obogaćena trombocitima, tkivno inženjerstvo kosti, regenerativna medicina, endotelske ćelije, osteogene ćelije, hidroksiapatit, biokompatibilnost, nanomaterijali, bioaktivni biomaterijali, vaskularizacija, osteogeni proces, modeli defekta kosti
Pacov, gentamicin, zeleni čaj, borovnica, oksidativni stres
Ugljen-tetrahlorid, antocijanini, hepatoprotekcija, hepatotoskičnost, nefroprotekcija, nefrotoksičnost

 

 

Ostvareni rezultati

Delimičan spisak radova
Radovi sa SCI liste
1. Popović D, Đukić D, Katić V, Jović Z, Jović M, Lalić J, Golubović I, Stojanović S, Poklar Ulrih N, Stanković M, Sokolović D. Antioxidant and proapoptotic effects of anthocyanins from bilberry extract in rats exposed to hepatotoxic effects of carbon tetrachloride. Life Sci 2016;157:167-77. IF=2,936

2. Todorovic K, Jovanovicet G, Todorovic A, Mitic A, Stojiljkovic N, Ilic S, Stojanovic N, Stojnev S. Effects of coenzyme Q10 encapsulated in nanoliposomes on wound healing processes after tooth extraction, Journal of Dental Sciences (2017), https://doi.org/10.1016/j.jds.2017.10.004 (M23)

3. Veljković M, Pavlović D, Stojiljković N, Ilić S, Petrović A, Jovanović I, Radenković M. Morphological and morphometric study of protective effect of green tea in gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. Life Sci. 2016;147: 85-91. (M22)

4. Veljković M, Pavlović DR, Stojiljković N, Ilić S, Jovanović I, Poklar Ulrih N, Rakić V, Veličković L, Sokolović D. Bilberry: Chemical Profiling, in Vitro and in Vivo Antioxidant Activity and Nephroprotective Effect against Gentamicin Toxicity in Rats. Phytother Res. 2016. doi: 10.1002/ptr.5738. (M22)
S. Ilic, N. Stojiljkovic, S. Veljkovic, M. Veljkovic, P. Randjelovic, D. Sokolovic, G. Stojanovic.
Morphometric study of structural kidney damages caused by cispla$n in rats. E&ects of
querce$n. Acta Microscopica. 2016; 25(4):128-137.
S. Ilic, N. Stojiljkovic, S. Veljkovic, M. Veljkovic, P. Randjelovic, D. Sokolovic, G. Stojanovic.
Morphometric study of structural kidney damages caused by cispla$n in rats. E&ects of
querce$n. Acta Microscopica. 2016; 25(4):128-137.
S. Ilic, N. Stojiljkovic, S. Veljkovic, M. Veljkovic, P. Randjelovic, D. Sokolovic, G. Stojanovic.
Morphometric study of structural kidney damages caused by cispla$n in rats. E&ects of
querce$n. Acta Microscopica. 2016; 25(4):128-137.
Radovi:
S. Ilic, N. Stojiljkovic, S. Veljkovic, M. Veljkovic, P. Randjelovic, D. Sokolovic, G. Stojanovic.
Morphometric study of structural kidney damages caused by cispla$n in rats. E&ects of
querce$n. Acta Microscopica. 2016; 25(4):128-137.
S. Ilic, N. Stojiljkovic, S. Veljkovic, M. Veljkovic, P. Randjelovic, D. Sokolovic, G. Stojanovic.
Morphometric study of structural kidney damages caused by cispla$n in rats. E&ects of
querce$n. Acta Microscopica. 2016; 25(4):128-137.

5. S. Ilic, N. Stojiljkovic, S. Veljkovic, M. Veljkovic, P. Randjelovic, D. Sokolovic, G. Stojanovic. Morphometric study of structural kidney damages caused by cisplatin in rats. Effects of quercetin. Acta Microscopica. 2016; 25(4):128-137. (M23)

6. Stojiljkovic N, Stoiljkovic M, Mihailovic D, Randjelovic P, Ilic S, Gocmanac-Ignjatovic M, Veljkovic M. Beneficial effects of calcium oral coadministration in gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. Ren Fail. 2012;34(5):622-627. (M23)

7. Stojiljkovic N, Stoiljkovic M, Randjelovic P, Veljkovic S, Mihailovic D: Cytoprotective effect of vitamin C against gentamicin-induced acute kidney injury in rats. Exp.Toxicol. Pathol. Vol. 64: 69-74, 2012. (М21)

8. Stojiljkovic N, Stoiljkovic M, Mihailovic D, Randjelovic P, Ilic S, Gocmanac-Ignjatovic M, Veljkovic M. Beneficial effects of calcium oral coadministration in gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. Ren Fail. Vol. 34(5): 622-7, 2012. (М23)

9. N.Stojiljković, D.Mihailović, S.Veljković, M.Stoiljković, I.Jovanović: Glomerular basement membrane alterations induced by gentamicin administration in rats - Exp. Toxicol. Pathol. Vol 60: 69-75, 2008. (М23)

10. Randjelović Pavle, Veljković Slavimir, Stojiljković Nenad, Sokolović Dušan, Ilić Ivan. Gentamicin nephrotoxicity in animals: current knowledge and future perspectives. EXCLI Journal 2017; 16:388-399. (M22)

11. Veljković M, Pavlović DR, Stojiljković N, Ilić S, Jovanović I, Poklar Ulrih N, Rakić V, Veličković L, Sokolović D. Bilberry: Chemical Profiling, in Vitro and in Vivo Antioxidant Activity and Nephroprotective Effect against Gentamicin Toxicity in Rats. Phytother Res. 2016. doi: 10.1002/ptr.5738. (M22)

12. Radojkovic M, Stojanovic M, Stanojevic Goran Z, Radojkovic Danijela B, Gligorijevic Jasmina V, Ilic Ivan, Stojanovic N. Ischemic preconditioning vs adenosine vs prostaglandin E1 for protection against liver ischemia/reperfusion injury. Braz J Med Biol Res 2017; 50(8): e6185. IF: 1.578 (M22)

13. Radojkovic M, Stojanovic M, Stanojevic G, Bagur N, Jeremic L, Jovanovic M, Damnjanovic Z, Katic V, Kovacevic P. Intermittent or continuous occlusion of hepatic inflow. Bratislava Medical JournalBratislavske Lekarske Listy 2013; 114(1): 3-6. IF: 0.446 (M23)

14. Milan Radojković, Miroslav Stojanović, Aleksandar Zlatić, Danijela Radojković, Ljiljana Jeremić, Predrag Kovačević, Biljana Stošić. Mikrocirkulacijski poremećaji u ishemijsko/reperfuzijskom oštečenju jetre. Vojnosanit Pregl 2008; 65(12): 913-918.

15. Najman S, Cvetković V, Najdanović J, Stojanović S, Vukelić-Nikolić M, Vučković I, Petrović D. Ectopic osteogenic capacity of freshly isolated adipose-derived stromal vascular fraction cells supported with platelet-rich plasma: a simulation of intraoperative procedure. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2016; 44(10):1750-1760. IF=1.583

16. Vukelić MĐ, Mitić ŽJ, Miljković MS, Živković JM, Ignjatović NL, Uskoković DP, Živanov-Čurlis JZ, Vasiljević PJ, Najman SJ. Apatite formation on nanomaterial calcium phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide in simulated body fluid. J Appl Biomater Function Mater 2012; 10(1):e43˗48

17. Živković J, Najman S, Vukelić M, Stojanović S, Aleksić M, Stanisavljević M, Najdanović J. Osteogenic effect of inflammatory macrophages loaded onto mineral bone substitute in subcutaneous implants. Archives of Biological Sciences 2015; 67(1):173-186. IF= 0.367

18. Najdanović J, Cvetković V, Stojanović S, Vukelić-Nikolić M, Stanisavljević MN, Živković J, Najman S. The influence of adipose-derived stem cells induced into endothelial cells on ectopic vasculogenesis and osteogenesis. Cellular and Molecular Bioengineering 2015; 8(4):577-590. IF=2.535

19. Najdanović J, Cvetković V, Stojanović S, Vukelić-Nikolić M, Čakić-Milošević M, Živković J, Najman J. Effects of bone tissue engineering triad components on vascularization process: comparative gene expression and histological evaluation in an ectopic bone-forming model. Biotechnology & Biotechnological Equipment 2016; 30(6):1122-1131. IF= 1.059

20. Cvetković V, Najdanović J, Vukelić-Nikolić M, Stojanović S, Najman S. Osteogenic potential of in vitro osteoinduced adipose-derived mesenchymal stem cells combined with platelet-rich plasma in ectopic model. International Orthopaedics 2015; 39(11):2173-2180. IF= 2.52

21. Barbeck M, Najman SJ, Stojanović ST, Mitić ŽJ, Živković JM, Choukroun J, Kovačević PT, Sader R, Kirkpatrick CJ, Ghanaati S. Addition of blood to a phycogenic bone substitute leads to increased in vivo vascularization. Biomed Mater 2015; 10(5):055007

Radovi u ostalim časopisima

22. Živković JM, Najman SJ, Stojanović S, Najdanović J. Interactions between skeletal system and macrophages in homeostasis and bone injury. Facta Universitatis: Series Medicine and Biology 2016; 18(1):6-11.

23. Živković JM, Vukelić-Nikolić MĐ, Najdanović JG, Stojanović S, Vitorović JS, Radenković MB, Najman SJ. Bone tissue engineering based on bone marrow in blood clot loaded on mineral matrix carrier: experimental study in subcutaneous mice model. Acta medica Medianae 2016;

Pored navedenog delimičnog spiska radova još je više od 30 radova publikovano u časopisima sa recenzijom za vreme trajanja aktuelnog projektnog ciklusa. Uz to je u navedenom periodu publikovano više od 200 saopštenja na naučnim konferencijama.

Odbranjene doktorske disertacije:

1. Ilić S. Protektivni efekti kvercetina i aminogvanidina kod pacova sa akutnom bubrežnom insuficijencijom izazvanom cisplatinom. Medicinski fakultet u Nišu, 2017.

2. Veljković M. Uticaj ekstrakata lista zelenog čaja i ploda borovnice na tok akutne bubrežne insuficijencije pacova izazvane gentamicinom. Medicinski fakultet u Nišu, 2017.

3. Jelena G. Najdanović. Uticaj mezenhimskih ćelija belog masnog tkiva miša, indukovanih in vitro ka endotelskim i osteogenim ćelijama, na vaskularizovanost ektopičnih osteogenih implanata, doktorska disertacija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016.

4. Živković JM. Modulatorni efekat makrofaga na osteogeni proces u ektopičnom in vivo modelu i u različitim uslovima in vitro. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014.

5. Vukelić M. Procena uloge kostne srži i komponenti krvi u ektopičnoj osteogenezi na modelu subkutane implantacije kod singenih Balb/c miševa. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011.

Ostali rezultati:
- Dokazano protektivno delovanje intermitentnog Pringle-ovog manevra na ishemijsko-reperfuziono oštećenje jetre u odnosu na kontinuiran;
- Dokazano protektivno delovanje “ishemijske pripreme” (preconditioning-a) na ishemijsko-reperfuziono oštećenje jetre u odnosu na farmakološku protekciju adenozinom I prostaglandinom E1;

 

Realizovani projekti

Nacionalni (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-2017. godina):

- Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima (evidencioni broj OI 172061, rukovodilac projekta Prof.dr Niko Radulović, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu)

- Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi. (evidencioni broj: III41017, rukovodilac: prof. dr Miroslav Trajanović) - Potprojekat: Modeli osteoreparacije (rukovodilac: prof. dr Stevo Najman)

- Dobijanje, fizičko-hemijska karakterizacija, analitika i biološka aktivnost farmakološki aktivnih supstanci (Br.172044)

- Monitoring elektromagnetnih zračenja mobilnih telekomunikacionih sistema u životnoj sredini, analiza molekularnih mehanizama i biomarkera oštećenja kod hronične izloženosti sa razvojem modela za procenu rizika i metoda za zaštitu» (43012, rukovodilac: Prof. dr Dušan Sokolović),

- Etiologija, dijagnostika, prevencija i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela – značaj istraživanja genoma i proteome (br. 175092)

- Nacionalni projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2011. do 2017. god. br. 43012 i 172061.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; 2006-2010 godina.

- Regeneracija skeletnih tkiva pomognuta biomaterijalima kao tkivnim matricama-in vivo i in vitro studija. (Br.145072)
07 – 2010 - Istraživanje uzorka, mehanizma nastanka, prevencije i lečenja endemske nefropatije i tumora urotelijuma" (Projekat br. 145004B.)
- Regeneracija skeletnih tkiva potpomognuta biomaterijalima in vivo i in vitro studija (broj OI145072);

Interni projekti Medicinskog fakulteta u Nišu, 2017 – 2019:
- “Ispitivanje efikasnosti aplikacije lekova i antioksidanasa enkapsulisanih u nanolipozome u različitim in vitro i in vivo eksperimentalnim modelima” Rukovodioc: Prof. dr Nenad Stojiljković, (ev. broj 11-14629-4/13)
- „Analiza različitih hirurških tehnika u lečenju duodenalne fistule - eksperimentalna studija“
- “Karakterizacija biomaterijala u proceni biološki povoljnih interakcija sa ćelijama i tkivima “ (Br. 11-14629-4/16; Rukovodilac prof. dr Žarko Mitić)

 

 

 

 

Realizovani prototipovi

/

 

 

 

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

/Istraživački resursi

Resursi i oprema na kojoj istraživački tim radi u vivarijumu i Odeljenju za eksperimentalnu medicinu može se videti na web sajtu Naučnoistražviačkog centra za biomedicinu:

http://www.biomedicina.edu.rs/sr_RS/odeljenja-i-laboratorije/vivarijum/resursi/
http://www.biomedicina.edu.rs/sr_RS/odeljenja-i-laboratorije/vivarijum/galerija/
http://www.biomedicina.edu.rs/sr_RS/odeljenja-i-laboratorije/eksperimentalna-medicina/resursi/
http://www.biomedicina.edu.rs/sr_RS/odeljenja-i-laboratorije/eksperimentalna-medicina/galerija/

 

 

 

Komercijalne usluge

- Postoji mogućnost ispitivanja hepatotoksičnih/hepatoprotektivnih efekata različitih supstanci za per os i/ili parenteralni unos.
- Usluge ispitivanje sigurnosti (toksičnosti) različitih biljnih i/ili sintentskih preparata u in vivo i in vitro uslovima.
- Usluge ispitivanje dejstva standardnih i novih potencijalnih lekova u odredjenim neurofarmakološkim modelima i modelima nocicepcije.

Kontakt

Prof. dr Stevo Najman
Institut za biologiju i humanu genetiku
Naučnoistraživački centar za biomedicinu
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
Bul. Dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš
Telefon: +381184226644, lokal 235 i 126 Faks: +381184238770

E-mail:

http://www.medfak.ni.ac.rs/index.php/sr/n-s-sss-si/140-dr-n-i-42
http://www.biomedicina.edu.rs/