hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

medicinski FAKULTET


Glavni ciljevi i aktivnosti

ispitivanje masovnih nezaraznih i autoimunskih oboljenja u translacionim istraživanjima
ispitivanje eksperimentalnih modela degenerativnih i autoimunskih oboljenja
savremene metode ispitivanja aktivnosti enzima
savremene metode protočne citometrije
ELIZA tehnike

 

 

 

 

 

Osoblje

Prof. dr Gordana Kocić
Doc. dr Andrej Veljković
Prof. dr Radivoj Kocić
Prof. dr Dobrila Stanković-Đorđević
Prof. dr Dušica Stojanović
Svetlana Stojanović

biografije osoblja

Ključne reči

Nutrigenomics
epigenetics
histone modification
Xanthine oxidase
DNase
RNase
DPP4
MyD88
NF-kB
ERK kinase
AKT kinase
IRAK kinase
JNK kinase
CD26,
Caspase1
DAMP molecules
Programmed cell death-apoptosis (Bcl2, Bax)
Nucleic acid metabolism (5’-nucleotidase, adenosine deaminase, DNase, RNase, AMP deaminase, HGPRT transferase)
Circulating nucleotides and purines in cardiovascular diseases and hypertension
Free-radical induced oxidative modification of biomolecules (protein oxidative modification-AOPP, enzyme oxidative modification mechanisms, lipid peroxidation, DNA modification)

 

 

 

Ostvareni rezultati

1.uticaj mlečne ishrane i patentiranog „depurinizovanog mleka“ na signalne molekule ćelijske proliferacije, inflamacije, redoks signalizacije i apoptoze, kroz razvijanje sopstvene metodologije kvantifikacije istih (AKT kinaza, p38, IRAK kinaza, ERK kinaza, MAP kinaza fosforilisani i nefosforilisan oblik, NF-κBp65, Bcl2, Bax, endonukleaze), u uslovima eksperimentalne hiperurikemije i dijabetesa radovi u časopisima kategorije M21a, M21 i M22

2.metabolizam nekodirajućih ribonukleinskih kiselina kao DAMP molekula u stimulaciji Toll-like receptora i antivirusnog signalnog puta (RIP, MDA-5, RIG, IRF-7, IRF-3 fosforilisani i nefosforilisan oblik), predložila hipotezu o intracelularnim signalnim mehanizmima smanjene antivirusne zaštite u oboljenjima sa hroničnim ćelijskim oštećenjem i oksidativnim stresom, praćenim hroničnom „sterilnom“ inflamacijom (dijabetes, bubrežna insuficijencija); radovi kategorije M21-M23

3.mehanizam inhibicije enzima časopisi M21a i M21

4. mehanizam Fas-indukovane apoptoze gde je ustanovila nove mehanizme prevencije endonukleazne aktivacije i mitohondrijalne apoptoze u uslovima delovanja citokina; M22

5. mehanizam epigenetske regulacije (acetilacije histona) u indukciji malignih procesa M23

6. mehanizam endotelne disfunkcije i miokardne reparacije u koronarnoj bolesti, hipertenziji i terminalnoj bubrežnoj insuficijenciji, kroz detekciju faktora rasta, hemoatraktanata cirkulišućih progenitorskih ćelija, cirkulišućih nukleotida i regulacije adenilatnog energetskog naboja i savremenih markera (asimetrični i simetrični dimetil arginin ADMA, SDMA, nitrati/nitriti, SDF-1, DPP-4, PLGF, PP-13, IGF-BP-5, cistatin C, XO/XOD) M22-M23

7.mehanizmi oksidativne modifikacije biomolekula (proteina i nukleinskih kiselina radovi M23

8. mehanizmi uticaja oksidativnog i nitrozativnog stresa na modifikacije signalnih ćelijskih medijatora zapaljenja i apoptoze (NF-κBp65, Bcl2, Bax), M22, M14

9. savremena stremljenja u eliminaciji štetnih supstanci u mleku, neurotoksičnog i imunogenog kazomorfina, („A2 mleko“ bez β-kazeina A1), laktoze, lipida i dr. M21a

10. eliminacije štetnih ftalata u mleka iz biorazgradnje plastičnih ambalaža (ostvarena saradnja sa laboratorijom Prirodnomatematičkog fakulteta u Nišu, Parizu i Milanu).M21a

11. Unapređenje metodologije proučavanja enzima i vitamina humanog mleka, dokazan značaj dinamike oslobađanja RNaza enzim-inhibitor kompleksa u humanom mleku tokom laktacije, kao supstituenta imunskog mehanizma tokom smanjenja imunoglobulinske prirodne odbrane u humanom mleku i alkalne fosfataze u dijagnostici zapaljenjskih procesa. Podaci od praktične koristi u cilju opravdanosti i mera opreza kod stvaranja „banaka humanog mleka“ M22-M23

 

 

Realizovani projekti

Rukovodioc je projekata Ministarstva prosvete i nauke od izbora u prvo nastavničko zvanje: 13T12 (1995-2000); T1721 (2001-2004); TR19042 (2006-2010); TR 31060; (2011-2017)
Saradnik na projektima: T1711 (2001-2004); 145081 (2005-2010); III41018 (2011-2015),
U dva navrata rukovodioc međunarodnih bilateralnih projekata sa Slovenijom,
rukovodioc WUS projekta,
jedan od predstavnika tri TEMPUS projekta i ERAWEB WB joint mobility programa, gde je predmet biohemija i Medicinski fakultet dobio značajnu finansijsku podršku
saradnik na projektu ERASMUS+; ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education ( Project Number: 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2 CBHE-JP)

 

 

 

 

Realizovani prototipovi

Inovaciona delatnost i patenti:
registrovani patenti u Srbiji (2), u Sloveniji međunarodnog karaktera (1) i Italiji (1) i Nagrada za najbolju tehnološku inovaciju za 2010 godinu (inovativne ideje);
novi proizvod, „depurinizovano mleko“ potvrđen kao zdravstveno bezbedan (Zavod za zaštitu zdravlja Niš, No 808), u kome je eliminisana mokraćna kiselina, otvara široku primenu kod primarne hiperukimenije (giht, Leech-Nychan), sekundarne hiperurikemije (eklampsija, kardiovaskularne bolesti, hipertenzija, sportisti u toku intenzivnog treninga, dijabetes, sindrom tumorske lize). Povoljni efekti novog proizvoda su publikovani u vodećim časopisima. Laboratorija u Milanu dokumentovala eliminaciju još preko 30 štetnih sastojaka cikličnog, fenolnog, ftalatnog, aldehidnog i sulfoksidnog tipa (M21a);

 

 

 

 

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

1. TECHNOLOGICAL PROCEDURE FOR PRODUCTION OF MILK DRAUGHT WITH REDUCED LEVEL OF URIC ACID AND PURINE (П 2009/231 Serbia)
2. TECHNOLOGICAL PROCEDURE FOR PRODUCTION OF COMPOSITE DIETETIC MILK DRAUGHT WITH REDUCED LEVEL OF URIC ACID AND PURINE (COBISS.SI-ID2847788 EU-France, Slovenia, Spain)
3.PROCEDIMENTO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI UN PRODOTTO ALIMENTARE DIETETICO COMPOSITO A BASE DI LATTE CON LIVELLO RIDOTTO DI ACIDO URICO E PURINE E PRODOTTO ALIMENTARE COSI’ OTTENUTO (Italy RIF 000650PIIT1)
4.ADSORPTIVE FILTER DEVICE PT -20/2000 FOR PRODUCTION OF DEPURINISED MILK (П2010/157 SERBIA) SLOVENIA
www.espacenet.com

 

 Istraživački resursi

Resursi i oprema na kojoj istraživački tim radi je u laboratorijama i odeljenijma Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu, na katedri za biohemiju i ostalim laboratorijama Medicinskog fakulteta Univerzitata u Nišu.

http://www.medfak.ni.ac.rs/index.php/sr/f-ul/rg-niz-ci-f-ul/c-n-ri/c-n-r-z-bi-dicinu/168-centar-biomed
http://www.biomedicina.edu.rs/sr_RS/

 

 

 

Komercijalne usluge

/

Kontakt

Professor Gordana Kocić, MD, MSc, PhD
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
Bul. Dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš
Telefon: +381184226644, Faks: +381184238770

+381 63 8122522