hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

medicinski FAKULTET


Glavni ciljevi i aktivnosti

a. Detekcija histoloških promena u humanim, kao i u tkivima eksperimentalnih životinja nastalih kao posledica starenja i drugih procesa, primenom histoloških, kao i drugih imaging metoda.
b. Kvantifikacija napred navedenih promena primenom morfometrijske metode i metoda za analiziranje i procesiranje digitalne slike.
c. Statistička analiza dobijenim rezultata.

 

 

 

 

 

Osoblje

Čukuranović Rade, redovni profesor
Ivan Jovanović, vanredni profesor
Slađana Ugrenović, vanredni profesor
Vesna Stojanović, docent
Braca Kundalić, docent
Miljana Pavlović, docent
Vladimir Živković, asistent
Jovana Čukuranović Kokoris, asistent
Milena Trandafilović, asistent
Milorad Antić, saradnik u nastavi


biografije osoblja

 

Ključne reči

Anatomija,
histologija,
morfometrija,
analiza i procesiranje digitalne slike,
statistička analiza podataka.
Nefrologija,
Balkanska endemska nefroparija.

 

 

 

Ostvareni rezultati

 

Angažovani u Centru za morfologiju i morfometriju u biomedicini objavili su do sada:

Čukuranović Rade 37 radova u časopisima na SCI listi, 50 u časopisima citiranim na Medline-u i 54 u časopisima ekvivalentnih baza podataka. Ukupna citiranost bez autocitata 322. Mentor u 3 doktorske disertacije.

Ivan Jovanović 56 radova u časopisima na SCI listi, 52 u časopisima citiranim na Medline-u i 62 u časopisima ekvivalentnih baza podataka. Ukupna citiranost bez autocitata 283. Mentor u 3, i neposredno učestvovao u izradi još 3 doktorske disertacije.

Slađana Ugrenović 34 rada u časopisima sa SCI liste i 36 radova u časopisima citiranim u Medline bazi podataka. Ukupna citiranost bez autocitata 200. Bila je mentor u jednoj odbranjenoj doktorskoj disertaciji, a takođe mentor brojnih studentskih i diplomskih radova.

Vesna Stojanović 10 radova u časopisima sa SCI liste10, 11 radova u časopisima citiranim u Medline bazi podataka i 1 rad u časopisima ekvivalentnih baza podataka. Ukupan broj citata, bez autocitata 74. Mentor u izradi jedne doktorske disertacije.

Braca Kundalić 6 rada u časopisima na SCI listi, 6 u časopisima citiranim na Medline-u i 10 u časopisima ekvivalentnih baza podataka. Ukupna citiranost bez autocitata 25.

Miljana Pavlović 9 rada u časopisima na SCI listi, 6 u časopisima citiranim na Medline-u i 10 u časopisima ekvivalentnih baza podataka. Ukupna citiranost bez autocitata 13.

Vladimir Živković 12 rada u časopisima na SCI listi, 8 u časopisima citiranim na Medline-u i 8 u časopisima ekvivalentnih baza podataka. Ukupna citiranost bez autocitata 15.

Jovana Čukuranović Kokoris 8 rada u časopisima na SCI listi, 9 u časopisima citiranim na Medline-u i 9 u časopisima ekvivalentnih baza podataka. Ukupna citiranost bez autocitata 35.

Milena Trandafilović 16 rada u časopisima na SCI listi, 13 u časopisima citiranim na Medline-u i 13 u časopisima ekvivalentnih baza podataka. Ukupna citiranost bez autocitata 19.

Milorad Antić 2 rada u časopisima na SCI listi, 2 u časopisima citiranim na Medline-u i 2 u časopisima ekvivalentnih baza podataka.

 

 

 

Realizovani projekti

Čukuranović Rade
1. Etiopatogenetski aspekti Balkanske endemske nefropatije i tumora urotrakta; 2002.-2005.g. - rukovodilac
2. Istraživanje uzorka, mehanizma nastanka, prevencije i lečenja endemske nefropatije i tumora urotelijuma; 2006.-2010.g. - istraživač
3. Etiologija, dijagnostika, prevencija i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela – značaj istraživanja genoma i proteoma; 2011.-, istraživač

Ivan Jovanović
1. Etiopatogenetski aspekti Balkanske endemske nefropatije i tumora urotrakta; 2002.-2005.g. - istraživač
2. Istraživanje uzorka, mehanizma nastanka, prevencije i lečenja endemske nefropatije i tumora urotelijuma; 2006.-2010.g. - istraživač
3. Etiologija, dijagnostika, prevencija i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela – značaj istraživanja genoma i proteoma; 2011.-, istraživač

Slađana Ugrenović
1. Etiopatogenetski aspekti Balkanske endemske nefropatije i tumora urotrakta; 2002.-2005.g. - istraživač
2. Istraživanje uzorka, mehanizma nastanka, prevencije i lečenja endemske nefropatije i tumora urotelijuma; 2006.-2010.g. - istraživač
3. Etiologija, dijagnostika, prevencija i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela – značaj istraživanja genoma i proteoma; 2011.-, istraživač

Vesna Stojanović
1. Etiopatogenetski aspekti Balkanske endemske nefropatije i tumora urotrakta, 2000. - 2004., istraživač

Braca Kundalić
1. Dijagnostički i prognostički značaj biomarkera inflamacije, oksidacionog stresa i smrti ćelije u ishemijskoj bolesti srca (2006-2010) – istraživač

Miljana Pavlović
1. Proizvodnja novih dijetetskih mlečnih proizvoda za rizične populacije zasnovana na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi biohemijskih markera zdravstvenog rizika konzumiranja mleka – istraživač

Vladimir Živković
1. Morfološki marker matično-ćelijskih odeljaka unutar organizacije diferencijacije i regeneracije različitih tipova tkiva čoveka i eksperimentalnih životinja, Interni projekat Medicinskog fakulteta u Nišu, br. 22, 2017-2019. godine, istraživač
2. Uticaj unosa oligoelemenata i izloženosti endokrinim ometačima na tiroidnu disfunkciju u dece i adolescenata, Interni projekat Medicinskog fakulteta u Nišu, br. 37, 2017-2019. godine, istraživač

Jovana Čukuranović Kokoris
1. Etiologija, dijagnostika, prevencija i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela – značaj istraživanja genoma i proteoma; 2011.-, istraživač

Milena trandafilović
1. (januar 2011- ) Istraživač na projektu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Preventivni, terapijski i etički pristup u pretkliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije (broj projekta III 41018);
2. (mart 2012 – mart 2014) Istraživač na bilateralnom projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i Ministrstva za znanost in visoko šolstvo Republike Slovenije: Morfološka, funkcionalna, genetska obeležja i farmakološka evaluacija prekobrojnih arterija u humanom moždanom arterijskom prstenu: evaluacija i poređenje sa životinjskim modelom (broj 651-03-1251/2012-09/49).

Milorad Antić
1. Morfološki markeri matično-ćelijskih odeljaka unutar organizacije, diferencijacije i regeneracije različitih tipova tkiva čoveka i eksperimentalnih životinja - istraživač

 

 

 

 

 

 

Realizovani prototipovi

/

 

 

 

 

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

/

 

 Istraživački resursi

Od resursa raspolažemo opremom Centra za morfologiju i morfometriju u biomedicini:

a. Istraživački mikroskop sa eksternom digitalnom kamerom marke Axio Imager 2 (Zeiss) povezan sa računarskom jedinicom i softverom za snimanje digitalnih fotografija analiziranih histoloških preparata i morfometrijsku analizu i procesiranje dobijene digitalne slike.

b. Četiri školska mikroskopa Primo Star (Zeiss) sa eksternim digitalnim kamerama, povezanih na zasebne računanarske jedinice i softverom za snimanje digitalnih fotografija analiziranih histoloških preparata i morfometrijsku analizu i procesiranje dobijene digitalne slike.

 

 

 

Komercijalne usluge

a. U okviru dijagnostičke zdravstvene delatnosti bi bile pružane tzv. vanstandardne usluge iz domena rada i mogućnosti Centra za morfologiju i morfometriju za sva fizička i pravna lica, koja bi na osnovu odobrenja ili skloplјenog ugovora sa Medicinskim fakultetom u Nišu imala pravo na to. Korisnicima bi mogli da koriste opremu, kao i usluge nastavnika i saradnika osposobljenih za rad u Centru iz domena morfometrije, analize i obrade digitalne slike i statističke analize dobijenih rezultata morfometrijske analize.

b. Centar bi pružao ekspertske usluge iz oblasti i delokruga rada Centra korisnicima kao što su privatne i državne ustanove za kontrolu kvaliteta hrane, industrije elektronskih komponenti, metalurške industrije, kao i drugih institucija koje bi imale potrebu za korišćenjem znanja osoblјa Centra, a u sklopu rada Medicinskog fakulteta u Nišu.

Kontakt

Prof. dr Ivan Jovanović

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Bulevar Dr Zorana Đjinđića 81, 18000 Niš, Srbija
Tel.: +381 18 4570029
Fax: +381 18 4238770
http://www.medfak.ni.ac.rs