hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

ELEKTRONSKI Fakultet


Glavni ciljevi i aktivnosti

Laboratorija za elektromotrne pogone i vuču je naučno-istraživačka i nastavna laboratorija koja funkcioniše u okviru Katedre za energetiku na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Glavni ciljevi naučno istraživačke Laboratorije za elektromotorne pogone i vuču se mogu sagledati sa dva aspekta:
1. Naučno-istraživački rad zaposlenih na Katedri kao i studenata na master i doktorskim studijama.
2. Učešće na domaćim i inostranim naučnim projektima.
3. Razvoj novih i osavremenjavanje postojećih algoritma upravljanja elektromotornim pogonima i pretvaračima.
4. Saradnja sa privredom.

Aktivnosti koje se odvijaju u laboratoriji
1. Naučno-istraživački rad.
2. Permanantno osavremenjavanje laboratorije novom opremom.
3. Izrada prototipova pretvarača za elektromotorne pogone.
4. Izrada prototipova pretvarača za obnovljive izvore
5. Saradnja sa privredom koja se ogleda kroz izradu projektnedokumentacije, puštanje u rad sistema, izrada upravljačkog softvera.

Ključne reči

Eelektromotorni pogoni,
Energetska elektronika,
Elektroenergetski pretvaračI,
Energetska efikasnost,
Algoritmi upravljanja,
Asinhroni motori,
Motori sa permanentnim magnetima,
Električna vozila,
PretvaračI za obnovljive izvore.

Ostvareni rezultati

1.    Dr Nebojša Mitrović, Mr Vojkan Kostić, Dr Milutin Petronijević, Dipl. inž. Bojan Banković, “Laboratorijski prototip pretvarača za četvorokvadrantni rad sa rekuperacijom energije”, Rezultat projekta III44004, 2014. http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/tehnicka-resenja/3156-laboratorijski-prototip-pretvaraca-za-cetvorokvadratni-rad-sa-rekuperacijom-energije
2.    Mr Vojkan Kostić, Dr Nebojša Mitrović, Dr Milutin Petronijević, Dipl. inž. Bojan Banković, “Algoritam za direktno upravljenje momentom asinhronog motora primenom modulacije prostornog vektora”, Rezultat projekta III44006, 2014.
3.    Milutin Petronijević, Vojkan Kostić, Nebojša Mitrović, Bojan Banković, Milan Radić, “Smanjenje osetljivosti regulisanih pogona naizmenične struje na uticaj propada napona primenom metode podešavanja fluksa”, Rezultat projekta III44006, 2014.
4.    Stanko Stankov, Dragan Antić, Dejan Mitić, Zoran Icić, Marko Milojković, Darko Mitić, Milutin Petronijević, “Upravljačko-nadzorni sistem mašina za urezivanje navoja navrtki”, Rezultat projekta III44006, 2014.
5.    Milan Radić, Milutin Petronijević, Dragan Tasić, Bojan Banković, “Laboratorijsko postrojenje za ispitivanje sinhrone mašine”, Rezultat projekta III44006, 2014.
6.    M. Petronijević, V. Kostić, N. Mitrović, B. Banković, M. Kocić, S. Stankov, “Industrijsko postrojenje za interoperabilno upravljanje elektromotornim pogonima pumpnih stanica povećane pouzdanosti”, Rezultat projekta III44006, 2012.
7.    Prof. dr Goran Đorđević, mr Milutin Petronijević, prof. dr Nebojša Mitrović, dipl. inž Svemir Popić, dipl. inž Darko Todorović, dipl. Inž Miroslav Božić, dipl. inž Miloš Milošević i dipl. inž Dragan Jovanović “Aktivni sistem pozicioniranja visoke preciznosti primenom sinhronih motora u sprezi master-slave”, Rezultat projekta III44004, 2011.
8.    Vojkan Kostić, Milutin Petronijević, Nebojša Mitrović, “Regulacija zakošenja i raspodele opterećenja u regulisanim višemotornim pogonima sa velikim rasponom”, Rezultat projekta III44004, 2010.
9.    M. Kocić, A. Gošić, B. Zečević, M. Petronijević, V. Kostić, D. Mitić, “AWM - Softver za akviziciju, prikaz i arhiviranje podataka sa digitalnih laboratorijskih mrežnih analizatora”, Rezultat projekta III44006, 2011.
10.    Nebojša Mitrović, Milutin Petronijević, Vojkan Kostić, Borislav Jeftenić, „Tehničko rešenje za eliminaciju i korekciju zakošenja pretovarnog mosta”, Tehničko rešenje – industrijski prototip,. Rezultat projekta TR-006142 „Automatizacija i modernizacija elektromotornih pogona dizaličnih postrojenja”. Primena od 5.10.2005. Korisnik: TE-TO Senta, LBFC Beočinska fabrika cementa.

Realizovani projekti

2011-2017 “Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, energetici, e-upravi, telekomunikacijama i zaštiti nacionalne baštine” Ministarstvo nauke Republike Srbije (III-44006).
2011-2017 “Razvoj i integracija tehnologija projektovanja inteligentnog mehatroničkog interfejsa za primenu u medicini (HUMANISM)“ Ministarstvo nauke Republike Srbije (III-44004).
2015-2016 – “Building network of remote labs for strengthening university – secondary vocational schools collaboration“ – NERELA, Tempus Project 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHE.
2003-2003 “Uticaj parametara kvaliteta električne energije na energetsku efikasnost EES-a”, Ministarstvo nauke Republike Srbije (EE210-204A)
2003-2005 “Realizacija distribuiranog mernog sistema za permanentno merenje parametara kvaliteta električne energije i analiza dopunskih gubitaka u mreži”, Ministarstvo nauke Republike Srbije (EE210-190B).
2003-2005 “Proračun gubitaka i eksperimentalna verifikacija proračuna za distributivno područje Elektrodistribucije Niš i iniciranje mera za sniženje gubitaka”, Ministarstvo nauke Republike Srbije (EE220-205B).
2005-2007 “Automatizacija i modernizacija elektromotornih pogona dizaličnih postrojenja”, Ministarstvo nauke Republike Srbije (TR-006142).
2006-2008 “Povećanje energetske efikasnosti industrijskih procesa primenom elektromotornih pogona sa širokim opsegom regulacije brzine za transport fluida i materijala”, Ministarstvo nauke Republike Srbije (EE-232031).
2008-2010 “Razvoj tehnologija projektovanja i upravljanja mobilnim robotima za bezbedno kretanje u neuređenoj i promenljivoj sredini”, Ministarstvo nauke Republike Srbije (TR-11029).

Realizovani prototipovi

Prototipovi

1. Dr Nebojša Mitrović, Mr Vojkan Kostić, Dr Milutin Petronijević, Dipl. inž. Bojan Banković, “Laboratorijski prototip pretvarača za četvorokvadrantni rad sa rekuperacijom energije”, Rezultat projekta III44004, 2014. http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/tehnicka-resenja/3156-laboratorijski-prototip-pretvaraca-za-cetvorokvadratni-rad-sa-rekuperacijom-energije
2. Mr Vojkan Kostić, Dr Nebojša Mitrović, Dr Milutin Petronijević, Dipl. inž. Bojan Banković, “Algoritam za direktno upravljenje momentom asinhronog motora primenom modulacije prostornog vektora”, Rezultat projekta III44006, 2014.
3. Milan Radić, Milutin Petronijević, Dragan Tasić, Bojan Banković, “Laboratorijsko postrojenje za ispitivanje sinhrone mašine”, Rezultat projekta III44006, 2014.
4. M. Petronijević, V. Kostić, N. Mitrović, B. Banković, M. Kocić, S. Stankov, “Industrijsko postrojenje za interoperabilno upravljanje elektromotornim pogonima pumpnih stanica povećane pouzdanosti”, Rezultat projekta III44006, 2012.
5. Nebojša Mitrović, Milutin Petronijević, Vojkan Kostić, Borislav Jeftenić, „Tehničko rešenje za eliminaciju i korekciju zakošenja pretovarnog mosta”, Tehničko rešenje – industrijski prototip,. Rezultat projekta TR-006142 „Automatizacija i modernizacija elektromotornih pogona dizaličnih postrojenja”. Primena od 5.10.2005. Korisnik: TE-TO Senta, LBFC Beočinska fabrika cementa.

Projekti realizovani sa privredom

2013-2014 “Glavni elektroprojekat rekonstrukcije napajanja i upravljanja fabrike vode Mediana 2“ naručilac: IRC Alfatek Niš, korisnik: JKP Naissus Niš.
2013 “Glavni elektroprojekat rekonstrukcije pumpne stanice Zvezdan - Trstenik (Naručilac: Setec Engineering – Austria, u okviru programa Water & Sewerage Programme in Medium-Sized Municipalities in Serbia, Programme II Phase 1, Korisnik: JKP “Komstan” Trstenik).
2013 “Projekat saradnje sa privredom: Glavni elektroprojekat rekonstrukcije pumpne stanice Ribare - Jagodina” (Naručilac: Setec Engineering – Austria, u okviru programa Water & Sewerage Programme in Medium-Sized Municipalities in Serbia, Programme II Phase 1, Korisnik: JP “Standard” Jagodina).
2014 “Glavni elektroprojekat rekonstrukcije pumpne stanice Vinarce - Leskovac“ (Naručilac: Setec Engineering – Austria, u okviru programa Water & Sewerage Programme in Medium-Sized Municipalities in Serbia, Programme II Phase 1, Korisnik: JKP “Vodovod” Leskovac).
2014 – “Glavni elektroprojekat rekonstrukcije pumpne stanice Sarajina - Vranje“ (Naručilac: Setec Engineering – Austria, u okviru programa Water & Sewerage Programme in Medium-Sized Municipalities in Serbia, Programme II Phase 1, Korisnik: JP “Vodovod” Vranje).
2015-2016 “Kompletan elektro-projekat i PLC upravljački sistem za DERIK KRAN 004, 60/12.5 t“, za potrebe RB KOLUBARA, Površinski kopovi Baroševac, Lazarevac”, (Metalac Company).
2002-2002 “Ispitivanje mogućnosti rada asinhronog pretvarača faza na lokomotivi serije 441-315” (MIN Lokomotiva)
2002-2002 “Projekat elektromotornih pogona i puštanje u rad pumpne stanice Niška Banja, druga visinska zona”, (JKP Naissus, Niš).
2003-2003 “Rekonstrukcija upravljačkog sistema pogona premotača“ (FOPA Vladičin Han),
2005-2005 “Kompletan elektro-projekat, PLC upravljački sistem i puštanje u rad pretovarnog mosta u šećerani “TE-TO” Senta”, (MIN Holding Co. a.d. FITIP, Niš).
2007-2007 “Kompletan elektro-projekat i PLC upravljački sistem za DERIK KRAN 60/12.5 t, za potrebe RB KOLUBARA, Površinski kopovi Baroševac, Lazarevac”, (MIN Holding, a.d. FITIP, Niš).
2007-2007 “Rekonstrukcija regulisanih elektromotornih pogona, PLC upravljački sistem i puštanje u rad krana broj 4 u cementari LBFC Beočin”, (MIN Holding,. a.d. FITIP, Niš).

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

/

Istraživački resursi

Lista najznačajnije opreme koja se koristi u laboratoriji:
- Multifunkcionalni IGBT konvertor SEMITEACH B6U(+E1CIF+B6CI) 30A, 440V,   
- Мерач вибрација Vibrotest, tip:VT 60, Bruel and Kjear
- Senzor momenta HBM, Torque, transducer, tip: VT-60
- Akvizicioni paket Tip: NI PCI-6014
- Tranzistorski modul IGBT Intelligent modul RCPIIPM50P12B004
- Razvojni sistem Texas Instruments C2000 Development Tools, kom.3
- DSP procesor dSpace DS1104PPC 603e/250 MHz
- DSP procesor dSpace DS1103, DS1005
- PLC kontroler Siemens training package Simatic S7-200
- PLC kontroler Siemens S7-300
- PLC kontroler Siemens training package Simatic S7-1200, 6ES7214-1AE30-4AB3
- Frekvecijski pretvarač Danfoss FC-302, P2K2T5E20H1, 2.2kW, kom.2
- Frekvecijski pretvarač Danfoss, Frequency converter VLT5003
- Frekvecijski pretvarač Danfoss, Frequency converter VLT5006, 4 kW
- Frekvecijski pretvarač Danfoss, Frequency converter VLT5002, 1.1 kW
- Frekvecijski pretvarač Danfoss, Frequency converter VLT5004, 1.5kW
- Frekvecijski pretvarač ABB Frequency converter, ACS880, 2.2kW
- Frekvecijski pretvarač Siemens Frequencr converter, Sinamics S120, 2.2kW
- Frekvecijski pretvarač Shneider Electric ATV312HU15H4, 1.5 kW
- Upravljačka kartica  IPC card, series VLT5003
- Upravljačka kartica IPC card, series FC302
- Meki upuštač za asinhroni motor ABB, 5.4-18A, 2.2 kW
- AC/DC pretvarač Ispravljač,Siemens, Simoreg DC Master, 4 kW
- Izvor jednosmernog napona Peak Teach 6075, 2x30V
- Osciloskop Tektronix TDS200
- Osciloskop Tektronix, DP0O-3034 sa strujnim (5-100A) i visokonaponskim sontama (1000V)
- Prototip pumpnog postrojenja Motori 2x2.2 kW, rezervoar za vodu, senzor pritiska
- Trofazni asinhroni motori , opseg snaga 1.5 kW-3 kW, 400V, kom 6
- Asinhroni motor sa namotanim rotorom, Sever, 380 V, 4.6 kW
- Motor jednosmerne struje Jednosmerni motor, 220VDC, 12A, nezavisna pobuda 220 V, 0.61 A
- Trofazni autotransformatori, Iskra,  serije HTN 0902, 0-400V, 9 A.
Softverski alati koji se koriste u laboratoriji:
- SIMATIC STEP 7 Basic, Starter, Sizer (Siemens)
- So Move,  SoMachine V4.1 (Schneider Electric)
- Drive Composer (ABB)
- dSpace Control Desk
- Upravljački algoritmi razvijeni u laboratoriji DTC, Vector Cobtrol V/f algoritmi za dSpace okruženje
- MCT10 (Danfoss)

 

Komercijalne usluge

- Izrada idejnih i glavnih projekata za vodovodne sisteme i pumpne stanice
- Tehnička rešenja za industrijske objekte.
- Konsultantske usluge iz oblasti elektroenergetike.
- Projekti rekonstrukcije elektromotornih pogona u industrijski, postrojenjima.
- Kompletne usluge projektovanja, izrada PLC upravljačkih softvera i puštanja u rad svih tipova kranova.
- Obuka inženjerskog kadra  za rad sa sofisticiranom opremom eminentnih proizvođača (Siemens, - Shneider Electric, ABB)
 

Kontakt

Prof. dr Nebojša Mitrović
Elektronski fakultet u Nišu
Tel. 018/529627

http://energetika.elfak.ni.ac.rs