hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

ELEKTRONSKI Fakultet


Glavni ciljevi i aktivnosti

Razvoj inteligentnih mernih sistema baziranih na mikroprocesorskoj tehnologiji. Razvoj novih rešenja kola za linearizaciju enkodera ugaone pozicije (i drugih senzora) baziranih na primeni dvostepenih deo-po-deo linearnih A/D konvertora. Povećanje tačnosti i rezolucije merenja ugaone pozicije, temperature i drugih fizičkih veličina.

Razvoj bežičnih mernih sistema. Razvoj algoritama za kompresiju i obradu mernih signala. Razvoj mernih sistema za merenje signala vibracija. Razvoj adaptivnih mernih sistema. Razvoj adaptivnih A/D konvertora.

Realizacija računarski podržanog generatora referentnih signala za testiranje instrumenata i opreme za merenje standardnih parametara kvaliteta električne energije. Primena bežičnih senzorskih mreža za merenje i monitoring parametara kvaliteta električne energije.

Projektovanje i razvoj mernih sistema za merenje pozicije i ugaone brzine. Razvoj pozicionih enkodera visoke rezolucije i pouzdanosti. Razvoj elektronike za kondicioniranje signala iz senzora. Razvoj merno – akvizicionih sistema primenom virtuelne instrumentacije.

Merenje vremena i frekvencije sa metrološkom tačnošću. Razvoj mernih metoda i sredstava za kalibraciju preciznih oscilatora i časovnika primljenim etalonskim signalima vremena i frekvencije.

Razvoj novih metoda preciznog merenja biomedicinskih signala, zasnovanih na pristupu merenja na intervalu i preklapanju vremenskih prozora, uz korišćenje A/D konvertora niske rezolucije, digitalnih množača i akumulatora. Razvoj uređaja za merenje biomedicinskih signala sa većim nivoom minijaturizacije i nižom potrošnjom, a većom tačnošću.

Razvoj udaljenih metroloških laboratorija, njihova praktična realizacija, razvoj metoda za kalibraciju mernih uređaja na daljinu.

Ključne reči

Linearizacija enkodera ugaone pozicije, NTC termistora i drugih senzora.

Akvizicija i statistička obrada mernih signala i podataka.

Analiza i obrada biomedicinskih signala.

Stohastičko digitalno merenje biomedicinskih signala.

Metode i tehnike merenja standardima definisanih parametara kvaliteta električne energije.

Merenje ugaone pozicije i ugaone brzine.

Distribuirani merni sistemi, virtuelne laboratorije, virtuelni instrumenti.

Ostvareni rezultati

Publikovan je veliki broj naučnih radova u inostranim časopisima sa IMPACT faktorom, i predložen je veći broj tehničkih rešenja kategorije M80.

Tehnička rešenja:
Dragan Denić, Goran Miljković, Jelena Lukić, Dragoslav Stefanović i Divna Radović. “Novo rešenje kodnog diska pseudoslučajnog enkodera - projektovanje i izrada”, Tehničko rešenje-Industrijski prototip, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za Merenja, “Ei-Opek” a.d. Niš, 2012., Kategorija: M85 (Novo tehničko rešenje (nije komercijalizovano)), http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/tehnicka-resenja/1292-novo-resenje-kodnog-diska-pseudoslucajnog-enkodera-projektovanje-i-izrada
Dragan Denić, Jelena Lukić, Goran Miljković, Aleksandar Jocić, Dragan Živanović, Miroljub Pešić. “Eksperimentalni sistem za razvoj i proveru funkcionalnosti novih rešenja pozicionih enkodera”, Tehničko rešenje-Industrijski prototip, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za Merenja, 2013., Kategorija: M85 (Novo tehničko rešenje (nije komercijalizovano)), http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/tehnicka-resenja/2238-eksperimentalni-sistem-za-razvoj-i-proveru-funkcionalnosti-novih-resenja-pozicionih-enkodera
Dragan Denić, Goran Miljković, Jelena Lukić, Miroljub Pešić. “Elektronski sistem za optičko očitavanje koda sa kodnog diska pseudoslučajnog pozicionog enkodera”, Tehničko rešenje-Industrijski prototip, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za Merenja, 2014., Kategorija: M85 (Novo tehničko rešenje (nije komercijalizovano)), http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/tehnicka-resenja/3115-opticko-ocitavanje-sa-kodnog-diska-pseudoslucajnog-enkodera
Jelena Jovanović, Dragan Živanović, Dragan Denić, Goran Miljković, Aleksandar Jocić, Milan Dinčić. “Kolo za linearizaciju pozicionog enkodera”, Tehničko rešenje-Industrijski prototip, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za Merenja, 2015., Kategorija: M85 (Novo tehničko rešenje (nije komercijalizovano)), http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/tehnicka-resenja/3674-07-10-019-15-l
Aleksandar Jocić, Dragan Živanović, Vladeta Milenković, Dragan Denić, Goran Miljković, Jelena Jovanović, Dragan Radenković. “Merno-akvizicioni sistem sa diverziti tehnikom”, Tehničko rešenje-Industrijski prototip, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za Merenja, 2015., Kategorija: M85 (Novo tehničko rešenje (nije komercijalizovano)), http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/tehnicka-resenja/3682-07-10-021-15-l
Jelena Jovanović, Uglješa Jovanović, Dragan Denić, Dragan Živanović i Aleksandar Jocić. “ Sistem za linearizaciju pozicionog enkodera”, Tehničko rešenje-Industrijski prototip, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za Merenja, 2017., Kategorija: M84 (Bitno poboljšano tehničko rešenje na nacionalnom nivou), http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/tehnicka-resenja/4711-sistem-za-linearizaciju-pozicionog-enkodera
Goran Miljković, Dragan Denić, Milan Simić, Aleksandar Jocić, ”Virtuelni instrument za merenje ugaone pozicije primenom pseudoslučajnih binarnih sekvenci“,Tehničko rešenje, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za merenja, 2015, Kategorija: M85, http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/tehnicka-resenja

Aleksandar Jocić, Dragan Denić, Miodrag Arsić, Milan Dinčić, Milan Simić, Miroljub Pešić, ”Softver za pouzdanu proveru ispravnosti pseudoslučajnog koda diska pozicionog enkodera“,Tehničko rešenje, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za merenja, 2012, Kategorija: M85. http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/1217-tehnicka-resenja

Vladeta Milenković, Dejan Milenović, Darko Ilić, Dragan Radenković, Dragan Denić, Aleksandar Jocić, Goran Miljković, Milan Dinčić, „Power Box – merni modul“, Tehničko rešenje, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za merenja, 2013. Kategorija: M81. http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/projekti/1217-tehnicka-resenja.

J. Đorđević-Kozarov, P. Sovilj, M. Urekar, B. Vujičić, V. Vujičić, D. Pejić, Đ. Novaković, N. Gazivoda, A. Radonjić, Z. Mitrović, „Stohastička merna metoda zasnovana na preklapanju mernih intervala“, Tehničko rešenje, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2017, Kategorija: M85.

J. Đorđević-Kozarov, P. Sovilj, M. Urekar, B. Vujičić, V. Vujičić, D. Pejić, Đ. Novaković, N. Gazivoda, A. Radonjić, Z. Mitrović, „Simulacioni model stohastičke merne metode zasnovane na preklapanju mernih intervala“, Tehničko rešenje, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2017, Kategorija: M85.

Realizovani projekti

Međunarodni projekat: “Algorithms for Time-Varying Harmonic Analysis for Power Quality Assesment Applicable on Modern Digital Signal Processors", FP7 projekat iz programa SEE-ERA.NET Plus, ID projekta: ERA 78/01, finansiran od International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research at German Aerospace Center (DLR). Trajanje: 2010-2012, http://plus.see-era.net/pjc/fundedprojects78.html

Bilateralni projekat u okviru naučne saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije; naziv projekta: “Monitoring kvaliteta električne energije primenom bežičnih senzorskih mreža”. ID projekta: 451-03-3095/2014-09/24, Trajanje: 2014-2015.

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: evidencioni broj projekta TR 32045; naziv projekta: “Razvoj i hardverska implementacija novog tipa apsolutnog enkodera za merenje pozicije i ugaone brzine”. Trajanje: 2011-2018.

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: evidencioni broj projekta III 42009; naziv projekta: “Inteligentne energetske mreže”. Trajanje: 2011-2018.

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: evidencioni broj projekta TR 32019, naziv projekta: ”Merenje u konceptu pametne distributivne mreže". Trajanje u toku.

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: evidencioni broj projekta TR 33037; naziv projekta “Razvoj i primena distribuiranog sistema nadzora i upravljanja potrošnjom električne energije kod velikih potrošača”.

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: evidencioni broj projekta 11024, naziv projekta: ”Razvoj metoda i sistema za merenje tokova električne snage i energije". Trajanje: 2008-2010.

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: evidencioni broj projekta 17029, naziv projekta: ”Razvoj integrisane kompleksne dijagnostike stanja energetskih i mernih transformatora". Trajanje: 2008-2010.

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: evidencioni broj projekta 223010, naziv projekta: ”Primena savremenih metoda i uređaja za analizu i kontrolu kvaliteta električne energije prema važećim EU standardima". Trajanje: 2006-2008.

Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju, naziv projekta: „Sistemi za distribuciju, prijem i primenu signala tačnog vremena i frekvencije“, Trajanje: 2002 - 2004.
 
Projekat sufinansiran od TEMPUS programa EU, naziv projekta: „NeReLa – Building Network of Remote Labs for strengthening university-secondary vocational schools collaboration”. Trajanje: 2013 - 2016.

Realizovani prototipovi

/

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

/

Istraživački resursi

Oprema:

1) HEWLETT PACKARD 5316B Universal Counter, 100 MHz
2) HEWLETT PACKARD 5390A Frequency Stability Analyzer
3) HEWLETT PACKARD 5370A Universal Time Interval Counter
4) HEWLETT PACKARD 4276A LCZ Meter
5) HEWLETT PACKARD 8116A Pulse/Function Generator, 50 MHz
6) Agilent 53230A Universal Frequency Counter/Timer, 350 MHz, 20 ps, (with Ultra-High-Stability OCXO Timebase)
7) TRIMBLE Thunderbolt E GPS Starter Kit, GPS Disciplined Clock + Oscillator
8) ROHDE & SCHWARZ / HAMEG HM8123 Programmable Digital Counter (with OCXO Time Base)
9) ROHDE & SCHWARZ / HAMEG HM8150 Programmable Function Generator
10) FLUKE 5100B Calibrator
11) FLUKE 9103 DRY-WELL Thermometer Calibrator, -25°C to +140°C
12) FLUKE 574 Precision Infrared Thermometer
13) FLUKE 435 Three-Phase Power Quality Logger (Tester)
14) GW INSTEK GPT-9803 AC/DC Withstanding Voltage/Insulation Resistance Tester, 5 kVAC max., 6 kVDC max.
15) KEITHLEY 2010 Multimeter
16) GW INSTEK GDM-8255A 199999 Counts Dual Diplay Multimeter
17) GW INSTEK GSP-830 Spectrum Analyzer, 9 kHz – 3 GHz
18) Agilent MSO-X 3032A Mixed Signal Digital Oscilloscope, 350 MHz, 4 GSa/s
19) GW INSTEK GDS-3254 4-Channel Digital Storage Oscilloscope, 250 MHz, 5 GSa/s
20) GW INSTEK GDS-2204 2-Channel Digital Storage Oscilloscope, 200 MHz, 1 GSa/s
21) GW INSTEK GOS-6103C 2-Channel Analogue Oscilloscope, 100 MHz
22) GW INSTEK AFG-2125 DDS Arbitrary Waveform Function Generator
23) GW INSTEK SFG-2104 Synthesized Function Generator
24) Burster 1282-0.01 High Precision Resistor (10 mΩ)
25) Burster 1282-0.001 High Precision Resistor (1 mΩ)

Komercijalne usluge

- Projektovanje i realizacija mernih sistema raznovrsne primene
- Merenje težine - industrijske elektronske vage
- Merenje otpornosti kontakata energetskih prekidača - MiliOhm-metri i MikroOhm-metri
- Merenje brzine vetra na dizalicama i građevinskim objektima - Digitalni anemometri
- Merenje relativne vlažnosti i temperature u industrijskim procesima
- Merenje i automatizacija procesa na železničkim sistemima: Instrumentacija za testiranje kočionog sistema lokomotive, regulacija peći za sušenje izolacije vučnih motora, sistemi za merenje zaustavnog puta vozila (enkoderi) i dr.

Kontakt

http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/nauka/laboratorije/214-merenja/1704-laboratorija-za-metrologiju-i-merne-sisteme

Prof. dr Dragan Denić
e-mail:
Aleksandra Medvedeva 14,
18000 Niš
Tel. +381 18 529212

Prof. dr Dragan Radenković
e-mail:
Aleksandra Medvedeva 14,
18000 Niš
Tel. +381 18 529604

Prof. dr Dragan Živanović
e-mail:
Aleksandra Medvedeva 14,
18000 Niš
Tel. +381 18 529209